Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Rizikové životní pojištění vs. pojištění schopnosti splácet úvěr

4.3.2020  |  Jan Bachura
  


Ilustrační obrázek: Uzavření smlouvyRizikové životní pojištění, nebo pojištění schopnosti splácet úvěr? To je otázka, kterou je nutné zvážit v případě sjednání hypotečního či spotřebitelského úvěru. Rizikové životní pojištění lze sjednat samostatně u komerčních pojišťoven, pojištění schopnosti splácet úvěr se zpravidla sjednává u banky, která klientovi úvěr poskytuje, a která mu pojištění nabízí ve spolupráci s konkrétní pojišťovnou na trhu. Jaké jsou mezi nimi další rozdíly?


Oba produkty, jak rizikové životní pojištění, tak pojištění schopnosti splácet úvěr, mají každý svoji nezastupitelnou funkci a účel, proto je velmi složité je vzájemně zaměňovat. V rámci rizikového životního pojištění je pojištěný hlavně život a zdraví pojištěné osoby (případně rodiny pojištěného). Pojistné částky jsou zpravidla nastaveny tak, aby byl dlouhodobě udržen určitý životní standard v případě neočekávaných životních událostí. Pojištění schopnosti splácet úvěr je produkt, v rámci kterého je „na míru“ pojištěn přímo klientův úvěr a schopnost jej splácet v případě nepříznivých životních situací.

Parametr Rizikové životní pojištění Pojištění schopnosti splácet úvěr
Postup sjednání při větších pojistných částkách nebo vyšším věku klienta požadována zdravotní dokumentace či lékařská prohlídka čestné prohlášení o zdravotním stavu, není nutné podstupovat žádná vyšetření, v případě vyšších pojistných částek stačí doložit zdravotní dokumentaci
Rozsah pojistných rizik rozšířený základní
Cena pojištění podle věku a rizikovosti povolání klienta pro všechny stejná
Trvání pojištění většinou dlouhodobé, dle volby klienta dlouhodobé u hypoték, krátkodobé u půjček, omezená doba trvání dle splatnosti úvěru
Výplata pojistného plnění na běžný bankovní účet klienta na úvěrový účet klienta
Sleva na úrokové sazbě úvěru NE ANO
Autor: Scott & Rose

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Jaký je postup sjednání pojištění?V případě sjednání životního pojištění je zpravidla nutné, aby klient kromě pojistné smlouvy vyplnil a podepsal zdravotní dotazník, který slouží jako čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu. V případě, že klientova smlouva zahrnuje větší množství připojištění, obsahuje vysoké pojistné částky nebo i v případě vyššího věku klienta, může být klient pojišťovnou požádán o doložení zdravotní dokumentace, nebo je dokonce nutné, aby podstoupil lékařskou prohlídku u smluvního lékaře dané pojišťovny. Vstupní podmínky do pojištění schopnosti splácet úvěr jsou obecně jednodušší, jelikož zpravidla nevyžadují vyplňování dotazníků či formulářů, lékařskou prohlídku ani doložení zdravotní dokumentace (nutné pouze u větších objemů úvěru cca nad 5 mil. Kč).

Jak je to s rozsahem pojištění?Základem rizikového životního pojištění je riziko smrti pojištěného následkem jakýchkoli příčin (úraz či nemoc), bez kterého smlouvu nelze založit. K tomuto základnímu pojištění lze sjednat další volitelná rizika (tzv. připojištění). Jedná se o pestrou škálu rizik, která primárně kryjí zdraví a život pojištěného klienta (nikoli napřímo jeho schopnost splácet úvěr) za nejrůznějších situací.

V rámci pojištění schopnosti splácet úvěr jsou pojištěna ta rizika, která kryjí primárně schopnost splácet úvěr, to znamená nejrůznější způsoby výpadku příjmu.

Proto je pochopitelné, že v rizikovém životním pojištění lze sjednat rizika, která v pojištění schopnosti splácet úvěr nejsou. Toto však platí i naopak, a to například v případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání, které kryje pouze pojištění schopnosti splácet úvěr.

Jaká je cena za pojištění?V rámci rizikového životního pojištění je každému klientovi spočítána jiná (individuální) cena, která vychází z mnoha faktorů, jako jsou věk, zdravotní stav, povolání, životní styl, BMI a samozřejmě obsah pojistné ochrany (tzv. rizika a pojistné částky). Tato cena s rostoucím věkem klienta rapidně roste. Zpravidla se tak rizikové životní pojištění sjednává za jednotnou sazbu, která se již v průběhu trvání pojistné smlouvy nemění (cena je zprůměrovaná).

Cena za pojištění schopnosti splácet úvěr vychází pouze z měsíční splátky úvěru (v některých případech z počáteční výše úvěru) a cena je pro všechny klienty stejná. Tato jednotná cena nezkoumá věk ani rizikovost klienta, to znamená, že nedochází k navyšování ceny za rizikové skupiny.

Jak dlouho trvá pojištění?Rizikové životní pojištění je zpravidla pojištěním s dlouhodobým charakterem, a jak se říká, mělo by být pojištěním na celý život, tzn. pojištěním na několik desítek let.

Doba trvání pojištění schopnosti splácet je závislá na splatnosti sjednaného úvěru. U hypotečních úvěrů se vzhledem k delší splatnosti úvěru jedná o dlouhodobé pojištění, naproti tomu v případě spotřebitelských úvěrů se často jedná o krátkodobou záležitost. V případě úplného splacení úvěru zaniká platnost i pojištění schopnosti splácet tento úvěr.

Jak probíhá výplata pojistného plnění?Rozdíl je i ve způsobu výplaty pojistného plnění, kdy v rámci rizikového životního pojištění je pojistné plnění vypláceno na běžný účet klienta, zatímco u pojištění schopnosti splácet úvěr je pojistné plnění směřováno přímo na úvěrový účet klienta v bance.

Závěr: Kdy a jaké pojištění sjednat?Obecně se dá říct, že rizikové životní pojištění je vhodné sjednat v případě, že klient chce dlouhodobě pojistit svůj život pro případ neočekávaných situací (smrt, invalidita, trvalé následky úrazu), a to nejen z důvodu závazku v podobě úvěru, ale hlavně kvůli sobě a své rodině, aby se v případě těchto událostí zachoval určitý životní standard. Pokud však klient nepotřebuje životní pojištění pro zachování životní úrovně v případě nepříznivých životních situací a jde mu primárně o pojištění pro případ, že by se ve svém životě dostal do takové situace, kdy by nebyl schopen splácet úvěr, vhodnější variantou je pro něj pojištění schopnosti splácet, které se přizpůsobí danému úvěru a trvá pouze po dobu splácení tohoto úvěru, po splacení úvěru pojištění zaniká.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,20 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,3 % p.a. u měsíčního vkladuvíceVítězné produkty Finančního produktu 2019Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil na konci ledna 2020 výsledky soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019, v němž hodnotil i kategorii pojištění, a to konkrétně za oblast rizikového životního pojištění, pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr a pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr. Vítěze těchto kategorií představujeme níže.

Rizikové životní pojištěníAllianz pojišťovna - Allianz Život

Vítězem této kategorie se stalo pojištění Allianz ŽIVOT od Allianz pojišťovny. Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl a nabízí klientům garanci nejvyššího plnění ve srovnání s 5 největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V rámci pojištění je možné sjednat speciální krytí PRO úvěr k hypotéce nebo PRO boj s rakovinou. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění již při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěrBNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Moneta Money Bank

Vítězem této kategorie se stala BNP Paribas Cardif Pojišťovna se svým pojištěním schopnosti splácet hypotéku od Moneta Money Bank. Rozsah pojistného produktu je velmi široký – klient je v rámci jednoho balíčku pojištěn pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které je na trhu unikátní. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně již od 1. dne vzniku pracovní neschopnosti, resp. od 1. dne registrace na úřadu práce v případě ztráty zaměstnání (pojistné plnění se v oboru případech vyplácí po uplynutí karenční doby, která trvá 30 dní). Zajímavým benefitem pro klienta je způsob výplaty pojistného plnění v případě pracovní neschopnosti – pojišťovna kromě úhrady dluhu vůči bance vyplácí od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti klientovi bonus ve výši měsíční splátky úvěru. Pojištění má minimum výluk. Pojišťovna například plní i v případě pojistné události způsobené bolestí zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře, nebo v případě psychiatrických onemocnění.

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěrBNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku Moneta Money Bank

Vítězem této kategorie se stala BNP Paribas Cardif Pojišťovna se svým pojištěním schopnosti splácet půjčku od Moneta Money Bank. Pojistný produkt obsahuje nejširší pojistné krytí na trhu – v rámci jednoho balíčku je klient pojištěný na následující pojistná rizika: úmrtí, invalidita 3. stupně, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a dále buď ztráty zaměstnání, nebo hospitalizace. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně od počátku vzniku pojistné události (po uplynutí karenční doby v délce 30 dnů). Unikátní je pojištění pro případ ošetřování člena rodiny, které pojišťovna nabízí jako jediná na trhu. Mezi další výhody se řadí minimum výluk, které jiné pojišťovny na trhu uplatňují. Pojišťovna například plní i v případě bolesti zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře, nebo v případě psychiatrických onemocnění.


      
  

všechny články
Dále v rubrice

V jakém věku si Češi nejčastěji sjednávají životní pojištění?

Obrázek: Dohoda Malé děti jsou často nemocné, náctiletí se spíše zraní, se stoupajícím věkem rostou závažná onemocnění a riziko úmrtí. Fakta, která potvrzuje aktuální analýza České asociace pojišťoven. A podle které si životní pojištění sjednáváme v průměru...

Tipy pro daňové přiznání

Obrázek: Daňové přiznání Pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2023 zbývá necelý měsíc. Na co vše si dát pozor, abyste se vyhnuli chybám, se dozvíte v našem článku...

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Obrázek: Pobočka Partners Banky Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...

Produktové novinky bank v březnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu března letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz