Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Koronavirus a cestovní pojištění: zaplatí mi pojišťovna náklady na léčení na tuto nemoc a odpovědi na další otázky

28.2.2020  |  aktualizováno 29.2.2020  |  Zdeněk Bubák, zprávy pojišťoven Kooperativa, NN a Uniqa
  


Obrázek: NemocnicePokud máte před sebou v současné době cestu do zahraničí, určitě vás zajímá, jak vaše cestovní pojištění pokryje riziko případného onemocnění koronavirem COVID-19 a zda vám pojišťovna uhradí náklady na léčení nebo další výdaje. Jako klíčové se v této souvislosti jeví pravidelné sledování  informace o rizikovosti jednotlivých destinací, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV). Pokud tedy navštívíte místo v oblasti, která byla před tím označena ze strany MZV jako riziková ve smyslu výskytu koronaviru, pojišťovna vás pravděpodobně neodškodní.


Pokud cestovatel navštíví oblast, která není riziková z pohledu výskytu koronaviru (viz stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR) pojištění léčebných výloh se vztahuje i na riziko této virové epidemie.

„Pokud by tedy byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu, tedy včetně rizika koronaviru,“ říká Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.

Kooperativa v souvislosti s koronavirem dočasně zastavila prodej pojištění STORNA v rámci cestovního pojištění. Kromě Kooperativy se k tomuto kroku podle serveru peníze.cz uchýlila i Slavia pojišťovna. Obě pojišťovny byly na českém pojistném trhu výjimkou a jako jediné pokrývaly STORNO i kvůli epidemii.

Přehled nabídky cestovního pojištění najdete zde

Podle občanského zákoníku lze odstoupit od smlouvy s cestovní kanceláří bez zaplacení storno poplatků a zrušit tak cestu do koronavirem postižené oblasti. To však platí jen tehdy, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí byla vyhlášena ochranná opatření a mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.

Kooperativa kryje i riziko karantény, ale jen v nerizikových oblastechKooperativa také slibuje, že vyjde klientům vstříc i v případě karantény. „Pro případy, kdy pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, zdarma pojištěnému prodloužíme pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení své karantény vrátí do ČR. Jen bychom klienty rádi požádali, aby se ozvali naší asistenční službě, kontakt mají na asistenční kartě či na naši infolinku,“ upozorňuje Jana Konvalinová.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt (ubytování, strava), ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

Při návštěvě rizikové oblasti pojišťovna plnění pokrátíV případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, je pojišťovna oprávněna v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem přistoupit ke snížení pojistného plnění.

Zároveň jsou z pojištění léčebných výloh vyloučeny události, které vzniknou v oblastech, kde je vyhlášen stav epidemie/pandemie.  

Úhrada plnění z pojistných událostí, které nebudou v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem, není ani v oblastech se zvýšeným bezpečnostním rizikem koronaviru nijak dotčena.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 4,20 % p.a. u měsíčního vkladuvíceObecné rady pro cestování ve spojitosti s koronaviremDalší rady přinášíme od Aleše Zemana, pojistného analytika společnosti Broker Trust.

První a zásadní rada zní, pokud máte dotaz ohledně toho, zda se vaše pojištění vztahuje i na situace ve spojitosti s koronavirem, obraťte se na infolinku vaší pojišťovny, kde dostanete aktuální informace. Dnes nelze vydat univerzální doporučení, protože přístup jednotlivých pojistných ústavů se může lišit a v během následujících dnů i měnit.

Po rychlém průzkumu mezi některými pojišťovnami lze usuzovat následující, byť zdůrazňuji, že přístup se bude u konkrétních pojišťoven lišit.

Pojišťovny nebudou většinou hradit náklady na hospitalizaci související s nákazou koronovirem klientům, kteří do oblastí vycestují, ačkoliv před cestami do těchto regionů vydá varování Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce. Na klienty, kteří do těchto regionů odcestovali před tímto varováním, by se mělo cestovní pojištění vztahovat.

Když tedy někdo odjel před týdnem například do Lombardie nebo Benátska a nakazil by se koronavirem, pojišťovny budou náklady na zdravotní péči hradit. Pokud by někdo odjel tuto středu, tedy den po vydání doporučení do zmíněných regionů necestovat, pojišťovny hradit nebudou.

Pokud se klientovi pojišťovny stane v některém z regionů, kam se nedoporučuje cestovat, jiný úraz či onemocní a nebude to mít souvislost s koronavirem, pojišťovny by měly standardně plnit za všechna rizika sjednaná v rámci smlouvy.

Ohledně storna cesty vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve středu poměrně zásadní prohlášení, kdy uvedlo: „Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.“ Je ale třeba přečíst i následující věty: „Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu.“

Ačkoliv „strach z něčeho“ nepatří zpravidla mezi důvody, kvůli kterým lze uplatnit pojištění storna zájezdu, některé pojišťovny se už vyjádřily, že v případě koronaviru udělají výjimku. Týká se to především zájezdů, které byly zakoupené již dříve. Když byste si zítra zakoupili zájezd do Itálie a za týden ho stornovali a chtěli uplatnit pojištění storna zájezdu, mohli byste už ale narazit na problém.

Uvízne-li někdo kvůli koronoviru v karanténě, měly by pojišťovny platnost cestovního pojištění automaticky prodloužit, lišit se už ale bude, zda vám proplatí případné vícenáklady, které budou souviset s prodloužením vašeho pobytu kvůli karanténě.

Pokud vám cestovní kancelář z důvodu šíření nákazy koronavirem bez náhrady zruší již zakoupený zájezd, minimálně některé pojišťovny již deklarovaly, že budete moci bezplatně odstoupit i od smlouvy o cestovním pojištění.

Pojišťovny doporučují, aby se v případě vzniku pojistné události obraceli klienti na asistenční službu, která jim poradí, jak v rámci konkrétní události postupovat. V mnoha případech asistenční služba i reálně pomůže, třeba s transportem příbuzných, pokud byste vy museli zůstat v nemocnici. Zároveň ale pojistné ústavy upozorňují, že možnosti asistenčních služeb mohou být v souvislosti s místními omezeními, jako je třeba karanténa některé oblasti, zásadním způsobem omezené.

Vyjádření dalších pojišťoven k epidemii koronaviruNN Životní pojišťovna„Můžeme ubezpečit všechny pojištěnce NN Životní pojišťovny, že v případě onemocnění koronavirem, resp. zjištění této diagnózy, se na tuto situaci nevztahují žádné výluky. Ze všech připojištění, např. pracovní neschopnosti, hospitalizace, úmrtí, je i v tomto případě poskytnuté kompletní pojistné plnění," říká Michal Korejs, produktový manažer NN Životní pojišťovny a dodává: „Zároveň je potřeba dodat, že se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jedná se pouze o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na nějaké území, kde pojištěný pobývá, ale sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnout nemohli, protože se nejedná o příčinu nemoci, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci v obyvatelstvu.“

Uniqa pojišťovnaK dnešnímu dni se akutní hromadný výskyt infekce týká některých oblastí v Itálii. Itálie už přijala různá opatření, aby šíření co nejvíce bránila, mimo jiné uzavřením některých měst a regionů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučuje cestovat do obcí či oblastí, kde italské úřady vyhlásili karanténu. Upozorňujeme, že se zatím nejedná o celou Itálii. Všichni občané by se těmito pokyny měli řídit.

Když se klienti v souladu s tímto doporučením rozhodnou zrušit svůj dříve zakoupený zájezd, podléhá takové zrušení standardním storno podmínkám cestovní kanceláře. V karanténě prozatím není žádná z cílových destinací lyžařských zájezdů našich hlavních partnerských zimních CK.

To samé platí i pro individuální cesty, už před vyhlášením karantény pojištěné v UNIQA, pokud klient současně sjednal pojištění storna. V takovém případě může zákazník obdržet za již uhrazené, ale nečerpané služby (doprava, ubytování, program) z pojištění storna náhradu až do výše 80 % zaplacené ceny.

Tyto podmínky platí v případě, kdy klient zakoupil pojištění stornovacích poplatků před vyhlášením nedoporučení navštěvovat cílovou lokalitu.

V případě, že čeští občané kvůli karanténě v některé z uzavřených oblastí nebo měst uvíznou a nebudou se moci vrátit v původně plánovaném termínu, UNIQA prodlouží platnost pojištění léčebných výloh na tuto dobu automaticky.

Aktuální vývoj doporučení ministerstva pro cestování lze průběžně sledovat na:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

Aktuální stav ke coronaviru lze sledovat zde:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


      
  

všechny články
Dále v rubrice

K cestovku připojištění zavazadel za pět korun na den

Obrázek: Revolut a věrnostní body RevPoints Po celém světě se při cestování každoročně ztratí, zpozdí nebo poškodí miliony zavazadel. Problémy na pražském letišti to potvrzují...

Rok od spuštění mobilní aplikace KOOPILOT

Obrázek: Aplikace Koopilot Minulý rok v květnu představila pojišťovna Kooperativa unikátní aplikaci KOOPILOT, která vyhodnocuje styl jízdy řidiče. Klienti si ji zdarma nainstalují do svého chytrého telefonu při sjednání pojištění vozidla a na základě hodnocení této aplikace mohou získat část...

Jak pojistit auto na cestu do zahraničí?

Obrázek: Dovolená auto Pokud plánujete letní dovolenou v zahraničí a chystáte se cestovat vlastním vozem, je důležité myslet nejen na zdravotní pojištění, ale i na ochranu vašeho automobilu. Dlouhé hodiny za volantem mohou snadno vést k nehodě. Následky přitom mohou být fatální...

Jak se Češi vypořádavají s výpadkem příjmů?

Obrázek: Noha v sádře Loni došlo k téměř 420 tisícům pojistných událostí spojených se zdravím. Pro 37 % Čechů podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven taková situace znamená pokles příjmů, a to nejčastěji o 31–50 %. Ten vykrývají především z finančních rezerv či ze státní podpory...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz