Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výsledky českých bank za rok 2019

8.2.2020  |  aktualizováno 28.2.2020  |  Zdeněk Bubák, zprávy bank
  


Obrázek: BankaPřinášíme vám informaci o ekonomických a obchodních výsledcích bank působících v Česku za rok 2019. Postupně budeme přidávat informace za další banky tak, jak je budou jednotlivé společnosti zveřejňovat. V první vlně pro vás máme výsledky Air Bank, která vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1,5 miliardy korun, což znamená meziroční zvýšení o 7 %. Dále informujeme o výsledcích skupiny Komerční banky s čistým ziskem 15,2 miliardy Kč, který je shodný s rokem 2018. Skupina MONETA vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 4 miliardy korun, což znamená pokles o 4,3 %. Čistý zisk Raiffeisenbank překročil hranici čtyř miliard korun a vzrostl meziročně o vysokých 24,5 %.


Úvodní tabulka obsahuje čtyři základní ukazatele: čistý zisk, celkový objem úvěrů a vkladů a bilanční sumu. Tabulku budeme postupně doplňovat, jak další banky budou zveřejňovat své výsledky. Pod tabulkou najdete podrobné informae o výslecích každé banky zvlášť.

Tabulka: Výsledky bank v roce 2019Banka / Ukazatel v mld. Kč Čistý zisk Úvěry Vklady Bilanční suma
Air Bank 1,5 (+7,0 %) 55,3 107,1 118,7
Česká spořitelna 17,7 (+14,9 %) 720,7 993,2 1 458,7
ČSOB 19,7 (+25,0 %) 780,7 959,9 1 631,1
Komerční banka 15,5 (+0,0 %) 654,0 816,3 1 077,3
Moneta Money Bank 4,0 (-4,3 %) 156,4 174,4 219,1
Raiffeisenbank 4,19 (+24,5 %) 247,0 291,0 371,0
Pozn.: Výsledky jsou uvedeny vždy za celou finanční skupinu dané banky

Přehled celé nabídky bankovních účtů - zde
Přehled celé nabídky úvěrů - zde


Air BankNeauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. prosinci 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

Air Bank v roce 2019 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,5 miliardy korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 7 %. Air Bank se dál dařilo získávat nové klienty, jejich počet se za rok 2019 zvýšil o 115 tisíc. Bance vzrostl o pětinu i objem poskytnutých úvěrů a celkově se jí dařilo navyšovat také příjmy z běžného retailového bankovnictví.

„Rok 2019 byl pro nás výjimečný v mnoha směrech. Dosáhli jsme historicky nejvyššího zisku. Spustili jsme řadu nových služeb, jako jsou okamžité platby, multibanking, aplikace pro placení Apple Pay a Google Pay nebo možnost otevřít si nový účet přímo v aplikaci My Air. I díky tomu se počet klientů na konci roku přiblížil hranici 800 tisíc. Těší mě, že se naší bance v uplynulém roce dostalo uznání i od odborné veřejnosti, která Air Bank mimo jiné ocenila tituly Nejlepší banka, Banka roku, Banka zákazníků nebo Vstřícná banka. Máme z toho opravdu velkou radost a dál chceme pracovat na tom, aby klienti byli spokojeni s našimi službami a celkově s naším přístupem k bankovnictví,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Na konci prosince 2019 měla Air Bank 788 602 klientů, to představuje meziroční nárůst o 17 %. Počet běžných účtů se navýšil o 19 % na 889 750. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 15 % na 498 414. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 5 % na 107,1 miliardy korun.

Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 19 % na 55,3 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty stouply meziročně o 13 % na 3,5 miliardy korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 7 % na 1,6 miliardy korun.

Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 6 % na 118,7 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 27 % na 9,8 miliardy korun.

Ukazatel (v mld Kč nebo počet) 31.12.2018 31.12.2019 Meziroční změna
Čistý zisk 1,4 1,5 mld. Kč 7 %
Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 3,1 3,5 13 %
Správní a režijní náklady -1,5 -1,6 7 %
Počet klientů 673 407 788 602 17 %
Počet běžných účtů 746 818 889 750 19 %
Počet spořicích účtů 434 693 498 414 15 %
Objem vkladů 102,1 107,1 5 %
Objem úvěrů 46,3 55,3 19 %
Bilanční suma 112,4 118,7 6 %
Vlastní kapitál 7,7 9,8 27 %
Počet zaměstnanců 778 798 3 %
Počet poboček 35 35 0
Počet bankomatů 365 373 8
Zdroj: Air Bank

reklama

Minutová půjčka - půjčka na cokoliv s RPSN od 3,8 %více
RePůjčka pro konsolidaci sníží vaše splátky třeba o 50 %více
mPůjčka Plus - Garance nejlevnější půjčkyvíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 1,6 % ročněvíce
Založte si mKonto s odměnou 1 500 KčvíceČeská spořitelnaČeská spořitelna vykázala čistý zisk* k 31. prosinci 2019 ve výši 17,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2018 činil 15,4 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 15,5 %. Provozní zisk dosáhl 22,5 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2018 tak vzrostl o 8,6 %.

* neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

„Ve výsledcích České spořitelny za rok 2019 se promítá dlouhodobě výborná kondice české ekonomiky. Posílili jsme individuální přístup ke klientům prostřednictvím našich poradců v pobočkách i v digitálním světě. Provedli jsme vůbec největší migraci klientů digitálního bankovnictví na českém trhu, díky níž nyní George využívá více než 1,6 milionu našich klientů a 800 tisíc z nich v mobilu. Prostřednictvím úvěrů jsme poskytli přes 740 miliard korun, což je o 34,4 miliard korun více než v roce 2018. Během roku 2019 jsme navýšili celkový objem prostředků, který jsme poskytli domácnostem na pořízení bydlení, kdy portfolio hypoték vzrostlo o 8 %, resp. o 20,8 miliard korun, na 280 miliard korun. Nadále si držíme pozici největšího poskytovatele korporátních úvěrů na trhu. Za tímto výsledkem stojí silná poptávka ze strany firemního i veřejného sektoru. Podíl rizikových úvěrů je na velmi nízké úrovni (1,8 %), což mělo také pozitivní dopad na naše hospodářské výsledky,“ zhodnotil Tomáš Salomon výsledky České spořitelny za rok 2019.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2019 výše 1 458,7 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2018 se zvýšila o 2,3 %. Nárůst byl na aktivní straně bilance zapříčiněn hlavně úvěry a pohledávkami za klienty a za bankami a na pasivní straně bilance vklady klientů.

V roce 2019 pokračoval růst klientských úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS očištěný o vliv reverzních repo operací meziročně vzrostl o 4,9 % na 740,1 mld. Kč. (Reportovaný růst činil 5,0 %.) Portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) se v meziročním srovnání zvětšilo o 7,0 % na 410,4 mld. Kč, především díky hypotékám fyzickým osobám (+8,0 %), spotřebitelským úvěrům (+4,7 %) a úvěrům malým podnikům (+5,3 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (pouze ČS) se bez vlivu reverzních repo operací meziročně mírně zvýšil na 257,0 mld. Kč. Důvodem byl nárůst úvěrů malým a středním podnikům (+3,0 %) a segmentu komerčních nemovitostí (+12,7 %).

Závazky ke klientům vzrostly ve srovnání s objemem k 31. prosinci 2018 o 4,8 % na 1 000,0 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 5,7 % na 709,9 mld. Kč. Vklady korporátní klientely mírně narostly o 0,4 % na 219,5 mld. Kč a vklady klientů veřejného sektoru meziročně vzrostly o 10,5 % na 70,5 mld. Kč.

Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. prosinci 2019 představoval 137,1 mld. Kč, což je o 12,0 % více než na konci roku 2018. Nárůst byl způsoben růstem nerozděleného zisku a vydáním instrumentů AT1. Celkový kapitálový poměr (Tier 1+2) za Skupinu České spořitelny dosáhl 22,0 %, což je dostatečně nad minimálními regulatorními kapitálovými požadavky.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. prosinci 2019 činil 4,6 milionu, ze kterých přibližně 1,58 milionu využívalo v roce 2019 digitální bankovnictví. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 1,8 % a dosáhl výše 2,92 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 171 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných během roku 2019 u obchodníků kartami České spořitelny se v meziročním srovnání zvýšil o 15,4 % na 215,8 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se meziročně zvýšil o 49 na 1 832 kusů.

ČSOBČistý zisk skupiny ČSOB vzrostl na 19,7 miliardy Kč, a to díky vyššímu čistému úrokovému výnosu, růstu čistého výnosu z poplatků a provizí, jednorázovému výnosu 2,1 mld. Kč plynoucímu z přecenění 55% podílu v ČMSS v souvislosti s akvizicí zbylých 45 % akcií, jednorázovému výnosu z odprodeje ČSOB Asset Management, z vypořádání staršího právního sporu a na základě dopadu konsolidace ČMSS. Tyto faktory převážily pokles čistého zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst nákladů na zaměstnance.

Objem úvěrů se zvýšil na 781 miliard Kč (meziroční nárůst o 5 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo zejména o růst hypotečních úvěrů, korporátních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, úvěrů pro malé a střední podniky, spotřebitelského financování a leasingu.

Objem vkladů činil 960 miliard Kč (meziroční nárůst o 3 %).

Celkový objem aktiv pod správou narostl na 241 miliard Kč (meziroční nárůst o 18 %) díky růstu podílových a penzijních fondů.

Provozní výnosy činily 42,4 miliardy Kč (meziroční nárůst o 14 %). Provozní náklady vzrostly na 19 miliard Kč (meziroční nárůst o 7 %). Personální náklady se meziročně zvýšily o 7 %.

Další ukazatelé a výsledkyK 31. prosinci 2019 měla banka 225 poboček, 3 200 míst Poštovní spořitelny na poštách a 1 068 bankomatů.

V roce 2019 měla skupina ČSOB 4,24 mil. klientů a 8 626 zaměstnanců.

Mobilní a internetové bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 31 %, a to na 384 tisíc. Oproti tomu počet aktivních uživatelů internetového bankovnictví meziročně mírně poklesl.
Počet transakcí pomocí mobilního bankovnictví vzrostl o 34 % a počet transakcí internetového bankovnictví poklesl o 1 %.

„V uplynulém roce jsme rozšířili nabídku platebních služeb o Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay a zavedli okamžité platby. Zároveň jsme zvýšili zabezpečení veškerých online transakcí. Rozšířili jsme bezkontaktní placení ve veřejné dopravě do dalších regionů a přinesli tak výhody všem obyvatelům Česka. Velmi důležitá je pro nás i oblast e-commerce, v online placení jsme lídrem trhu,“ řekla Michaela Lhotková, ředitelka pro inovace a platební řešení ČSOB.

„Loňský rok se zařadil mezi nejúspěšnější v naší historii. Těžili jsme z nesporných výhod velké finanční skupiny a unikátního modelu bankopojištění. Opírali jsme se o pokračující růst české ekonomiky, zvyšující se kupní sílu domácností a prosperující firmy s chutí investovat. Klientům jsme co nejvíce vycházeli vstříc dostupností a nabídkou produktů a služeb pod jednou střechou a přesunem do digitálního prostředí. Akvizicí Českomoravské stavební spořitelny jsme upevnili vedoucí postavení v oblasti bydlení a i letos budeme pomáhat klientům vyřešit veškeré potřeby související s bydlením pod jednou střechou. Velmi také oceňuji příležitost se ještě více zapojit do udržitelného ekonomického rozvoje České republiky prostřednictvím Národního rozvojového fondu, který může zvýšit investiční kapacitu ekonomiky a podpořit řadu důležitých projektů včetně sociálního bydlení, vzdělání, dopravy a digitalizace ekonomiky,“ řekl John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Komerční bankaVykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 14 901 milionů Kč, což je o 0,4 % více než před rokem. Čistý zisk připadající akcionářům očištěný o jednorázové položky (tj. v roce 2018 o tvorbu restrukturalizační rezervy, rozpuštění rezervy na korporátní služby, dokončení prodeje společnosti Cataps a v roce 2019 vyrovnání za prodej podílu v Komerční pojišťovně) byl meziročně stabilní (14 846 milionů Kč).

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl 280 milionů Kč. Úplný výsledek za účetní období za rok 2019 tak dosáhl 15 452 milionů Kč, z toho 269 milionů Kč připadalo vlastníkům nekontrolních podílů.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 3,1 % na 654,0 miliard Kč1. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,0 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl větší o 2,4 %.

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 2,6 % a dosáhl tak 816,3 miliardy Kč2. Depozita v Modré pyramidě se zvýšila o 0,1 % na 61,8 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 3,6 % na 462,4 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,4 % na 62,4 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně meziročně vzrostly o 2,9 % na 48,0 miliard Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o silných 16,0 % na 73,4 miliardy Kč.

Objem klientských aktiv pod správou Skupiny KB v podílových fondech, na účtech penzijního spoření a životního pojištění vzrostl o 9,7 %.

K 31. prosinci 2019 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 1,6 % na 1 077,3 miliardy Kč.

Ostatní ukazatelé a výsledkyPočet zákazníků Komerční banky s Mobilní bankou meziročně stoupl o 175 000 na 786 000. To představuje 47 % z celkového počtu 1 664 000 klientů Komerční banky na konci roku 2019. Novou aplikaci KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám používalo ve stejné době již 477 000 klientů.

Aplikace Mobilní banka byla v průběhu roku aktualizována. Ve verzi pro operační systém Android byla KB první bankou v České republice, která umožnila zákazníkům ověřování přístupu prostřednictvím rozpoznávání obličeje. Verze pro iOS získala nový design, který je jednodušší, jasnější a intuitivnější. I díky těmto vylepšením byla Mobilní banka za rok 2019 vyhlášena odborným portálem Finparada.cz jako nejlepší aplikace mobilního bankovnictví na českém trhu.

Banka dále nabídla pohodlný nástroj pro správu firemních financí v internetovém bankovnictví pro podnikatele, nebo vylepšenou aplikaci Global Cash pro firemní zákazníky operující na trzích v několika zemích. Klienti ESSOXu mohou nově podepsat smluvní dokumentaci k úvěru textovou zprávou, a rovněž platit mobilním telefonem s aplikací Google Pay.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 19,7 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 19,1 %.

Představenstvo navrhuje z vytvořeného zisku za rok 2019 vyplatit dividendu ve výši 11,0 miliard Kč, tj. 58 Kč na akcii. Pro příští rok pak hodlá vedení KB navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2020.

"Komerční banka oslavila v lednu 30 let své existence. Během této doby byla často první bankou, která na český trh přinesla inovace finančních služeb, jež už dnes máme za nepostradatelné. Díky implementaci transformačního programu KB Change jsme svou schopnost reagovat na změnu požadavků klientů, technologický rozvoj a na vývoj tržního prostředí ještě zlepšili. Nyní intenzivně připravujeme plán pro nadcházející roky, který zajistí, že KB zůstane uznávaným lídrem v poskytování kvalitních služeb prostřednictvím bezpečných, jednoduchých a pohodlných digitálních kanálů i prostřednictvím zdvořilého a profesionálního osobního kontaktu. To je naše cesta, jak zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj banky," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

K 31. prosinci 2019 měla KB 50 462 akcionářů (meziročně více o 2 197), z toho 45 360 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 2 453). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

1 S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty a držených KB. Včetně reverzních repo operací se hrubé úvěry zvýšily o 3,1 % na 656,6 miliardy Kč.
2 S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 1,1 % na 821,5 miliardy Kč.


Související články:
Žebříček spotřebitelských úvěrů v listopadu. Jedničkou je stále Komerční banka, Equa bank se nově dostala do žebříčku

Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

Novinky v internetovém a mobilním bankovnictví v říjnu

Air Bank u půjček nově nabízí dvouměsíční splátkové prázdniny. Využít je lze každý rok

U spořicího účtu je pro Čechy nejdůležitější úroková sazba. Jaký "spořák" nabízí aktuálně tu nejvyšší?


Moneta Money BankSkupina MONETA vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 4 miliardy korun, což je o 4,3 % méně než loni. Vedení společnosti očekává, že banka vzhledem k výsledkům vyplatí akcionářům konečnou dividendu ve výši 3,35 korun na akcii tak, aby dostála svému závazku celkové dividendy 6,65 korun za akcii. Pololetní dividendu ve výši 3,30 korun na akcii již banka svým akcionářům vyplatila 17. prosince 2019.

MONETA vykázala růst úvěrů o 11,8 % a vynikající ziskovost s čistým výnosem 300 milionů korun nad původním výhledem managementu.

Celkový čistý úrokový výnos vzrostl o 7,0 % v důsledku meziročního růstu hrubých výkonných pohledávek retailového segmentu o 20,2 %. Růst v segmentu komerčního bankovnictví dosáhl 2,2 %.

Růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,9 % a bance tím zajistilo 3,3procentní podíl na trhu hypoték, ale také solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 9,2 %.

V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 51,5 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro živnostníky a malé podniky.

Roste podíl objemu spotřebitelských úvěrů založených online (34,8 % ze všech uzavřených úvěrových smluv tohoto typu) a drobné podnikatelské půjčky poskytnuté online (27,4 % z celkové produkce roku 2019).

Klientská základna banky se v roce 2019 rozrostla o 64 tisíc klientů, což je téměř dvojnásobek loňského růstu. Za tím stojí především kampaň online retailového spořicího účtu Spoříto. Celkový počet klientů, kteří mají MONETA jako svou primární banku, se ve srovnání s koncem roku 2018 zvýšil o 4,3 %.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za rok 2019: „Jsem nesmírně vděčný celému týmu MONETA za to, že jsme dosáhli takových výsledků, které nejenomže splňují, ale i překračují naše závazky vůči akcionářům. Skvělou zprávou je, že neustále zlepšujeme naši běžnou ziskovost i přesto, že byl náš celkový čistý zisk ještě stále ovlivněn úspěšným prodejem úvěrů v selhání. Tato etapa je po třech letech u konce. V budoucnu se proto musíme soustředit na udržitelný výkon. Naše výsledky z loňského roku ukazují, že jsme na správné cestě.“

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty:

Ukazatel (v mil. Kč) 31.12.2019 31.12.2018 meziroční změna
Spotřebitelské úvěry 40 383 36 993 9,2 %
Hypotéky 43 576 31 365 38,9 %
Kreditní karty a kontokorenty 3 351 3 555 -5,7 %
Úvěry a leasing na nákup vozidel 2 583 2 867 -9,9 %
Ostatní 4 19 -79,4 %
Retailové úvěry celkem 89 897 74 799 20,2 %
Investiční úvěry 36 353 36 574 -0,6 %
Provozní úvěry 9 418 9 586 -1,8 %
Úvěry a leasing na nákup a vybavení vozidel a ostatní 14 135 14 626 -3,4 %
Úvěry živnostníkům a malým podnikatelům 6 868 4 533 51,5 %
Komerční úvěry celkem 66 774 65 319 2,2 %
Zdroj: Moneta Money Bank

Raiffeisenbank


 
Čistý zisk a výnosy

Čistý zisk Raiffeisenbank za rok 2019 dosáhl výše 4,19 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 24,5 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 11,5 % na 11,95 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 17,1 % a dosáhly tak výše 8,54 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 9,4 % na 1,69 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně mírně vzrostly o 1,5 % na 1,46 miliardy Kč.

Vklady a úvěry

Celková aktiva banky dosáhla výše 371 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 2,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti roku 2018 zvýšil o 5,4 % na 247 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry), ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 7,2 % na 291 miliard Kč.

Náklady

Provozní náklady ve výši 6,66 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 14,5 %. Tento nárůst je způsoben například vyššími investicemi v oblasti IT.

Řízení rizik

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v meziročním srovnání nižší o 59,3 % a dosahují výše necelých 330 milionů Kč.

Kapitál

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2019 dosáhla výše 18,72 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliardy Kč, kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.


      
  
všechny články
Dále v rubrice

Hypotéky letos trhají rekordy. Má pro podnikatele význam si pospíšit s žádostí o hypotéku ještě v tomto roce?

Obrázek: Podpisující se osoba Pokud máte v nejbližší době v plánu financovat bydlení hypotékou, jistě zvažujete, zda má význam stihnout její vyřízení ještě v závěru tohoto turbulentního roku. Průměrné úrokové sazby totiž opět atakují dvouprocentní...

mBank umožní klientům odkrýt údaje o kartě přímo v mobilní aplikaci

Obrázek: mBank Klienti mBank už u sebe nemusí mít při placení na internetu svou platební kartu. Díky nové funkcionalitě s názvem Odkrytí údajů karty si mohou přímo v mobilní aplikaci zobrazit její číslo, datum exspirace i kód CVV...

Equa bank zvýšila odměnu za doporučení běžného účtu. Nově ho nabízí klientům již od 15 let

Obrázek: Equa bank Klienti Equa bank, kteří doporučí nového zákazníka, mohou nově získat odměnu 300 Kč. Odměnu získává nový i stávající klient, který běžný účet doporučí. Podmínkou je otevření účtu online. Banka zároveň...

Banky výrazně snižují odhadní ceny nemovitostí. Cesty k úspěšné hypotéce se komplikují

Obrázek: Dům Současná pandemická situace neodradila Čechy od žádostí o hypoteční úvěry. Banky jsou jimi letos doslova „zavaleny“ v rekordních počtech. Zároveň jsou ale banky ostražitější co se týká odhadu ceny zastavované...

všechny články v rubrice


   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Vítěz žebříčku pojištění
Pojištění schopnosti splácet úvěry od BNP Paribas Cardif Poj
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz