Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Zájem o fondy kvalifikovaných investorů opět roste

11.1.2017  |  František Mašek
  


Fond kvalifikovaných investorůPo snížení minimální investice na milion korun od poloviny loňského roku jsou fondy kvalifikovaných investorů dostupnější i pro méně movité občany. V době nízkých úrokových sazeb umožňují některé z nich dosáhnout díky alternativním investicím, třeba do půdy, vína či umění, zajímavých výnosů. To se odráží ve větším zájmu o tyto fondy, které někdy doplňují privátní správu majetku. Jde však o rizikovou investici. Investor by si proto měl být vědom, jak a do čeho investuje a mít v nich jen část aktiv.


Chcete investovat peníze do atraktivních nemovitostí, půdy, umění, vína, nebo třeba automobilových veteránů či vydělat na aktivitách vybraných firem? Od poloviny loňského roku je to snazší, než dříve. Díky změně legislativy je totiž možné využít fondy kvalifikovaných investorů již od milionové částky. Není tedy třeba počítat, jako dosud, s minimální investicí 125 tisíc eur, což odpovídá asi 3,4 milionu korun.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4,50 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,5 % ročněvíce„Zájem investorů o tyto fondy vzrostl,“ potvrzuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která sdružuje většinu nejvýznamnějších správců fondů a dalšího majetku, působících na českém trhu.   

Podle údajů asociace se počet fondů kvalifikovaných investorů, patřících jejím členům, zvýšil ze 150 v prvním čtvrtletí loňského roku na 173 koncem loňského třetího čtvrtletí. Objem spravovaného a administrovaného majetku v téže době vzrostl z 82,69 na 96,02 miliardy korun.

Vývoj prostředků ve fondech kvalifikovaných investorů do 3. čtvrtletí 2016 a počet fondů
Autor: Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR)
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =
Pozn. Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů.

Přehled podílových fondů dostupných v České republice najdete zde

Největším správcem a administrátorem těchto fondů jsou i nadále (viz tabulka) investiční společnosti Amista a Avant, které se na tuto činnost specializují. Zajímají se o ně i bankovní investiční společnosti, zejména Investiční kapitálová společnost KB a J&T Investiční společnost, ale také QI investiční společnost, kterou vlastní nebankovní Conseq Investment Management.

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů s domicilem v ČR podle správců ve 3. čtvrtletí 2016        

       

Společnost Majetek pod správou k 30. 9. 2016
(v korunách) 
Obhospodařovaný Administrovaný
AMISTA, investiční společnost, a. s. 12 847 654 564 13 431 648 626
AVANT, inv.  spol., a. s. 17 754 999 485 3 410 779 948
ČSOB Asset Management, a. s., inv. spol. 3 310 828 436 0
Erste Asset Man., GmbH, pobočka ČR 3 946 503 463 0
Generali Investments CEE, inv. spol., a. s. 7 086 848 147 0
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. 11 199 307 348 0
J&T inv. spol., a. s. 6 721 021 147 0
Pioneer inv. spol., a. s. 1 218 971 179 0
PROSPERITA inv. spol., a. s. 48 431 400 0
QI inv. spol., a. s. 4 514 728 036 4 487 969 411
Raiffeisen inv. spol., a. s. 449 725 547 0
REDSIDE inv. spol., a. s. 4 292 375 125 0
WOOD & Company inv. spol., a. s. 1 300 220 042 0
Celkem 74 691 613 920 21 330 397 985
Pramen: Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR)
Poznámka:
Objem obhospodařovaného majetku zahrnuje aktiva fondů, obhospodařovaných daným subjektem, nebo členem AKAT ČR bez ohledu na to, zda tentýž subjekt poskytuje rovněž službu administrace. Objem administrovaného majetku zahrnuje aktiva fondů, které uvedený subjekt administruje a přitom nejsou obhospodařovány jiným členem AKAT ČR.


Populární zůstávají nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů (FKI), roste však zájem i o další alternativní investice. Vedle již zmíněných investic do půdy, vína, nebo třeba umění, sázejí čeští občané například na výnos z nákupu a prodeje automobilových veteránů, nebo třeba pohledávek. Stále oblíbenější jsou rovněž FKI, zaměřené na zhodnocení investic do podílů v atraktivních firmách, známých jako private equity.

Milion korun a test vhodnostiPožadovaná minimálně milionová výše investice neznamená, že jsou fondy kvalifikovaných investorů vhodné pro každého, kdo disponuje volnými prostředky alespoň v této hodnotě. Často jde totiž o poměrně složitou problematiku a investici, spojenou s řadou rizik.

Legislativa navíc vyžaduje, aby investor vložil do fondu kvalifikovaných investorů jen část volných peněz. Peníze v jednom FKI tedy nemohou tvořit jeho celé portfolio. Původní návrh, aby mohl mít investor v jednom fondu pětinu investovaných peněz, neprošel. Podle Brodani byl totiž problém, co do tohoto majetku zahrnout, jak vše počítat a zejména, kde získat potřebné informace. Žádný limit tedy nebyl stanoven.

Žebříčky podílových fondů

Kdo chce investovat do těchto fondů, musí ovšem administrátorovi fondu, nebo jím pověřené osobě, písemně potvrdit, že jeho investice do uvedeného fondu odpovídá investorově finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem, a to prostřednictvím takzvaného testu vhodnosti. Je tedy na zvážení administrátora fondu, jaký podíl aktiv budou činit investorovy peníze ve fondu v jeho celkovém portfoliu.

Rozdílné zdanění  Při výběru fondu je třeba vzít v úvahu jeho zdanění. Podle ministerstva financí vznikala v minulosti řada fondů kvalifikovaných investorů, jejichž hlavním cílem bylo využít výhodnější pětiprocentní zdanění příjmů, platné pro fondy místo 19 procent pro právnické osoby. Proto byla přijata novela zákona, která měla tento problém, a to od ledna 2015, odstranit. Tato právní norma je ovšem dosti komplikovaná.  

Pěti procenty jsou podle zákona o daních z příjmu zdaňovány fondy kvalifikovaných investorů, které patří mezi takzvané základní investiční fondy. Týká se to těch, které mají podobu otevřeného podílového fondu a investor do nich může při splnění dalších podmínek volně vstupovat, nebo z nich odcházet. Pěti procenty jsou zdaňovány rovněž fondy, přijaté k obchodování na burze, nebo pokud investují do přesně definovaných instrumentů, jimiž jsou převážně cenné papíry. Z výhodnějšího fondového zdanění tak vypadly například uzavřené podílové fondy, nebo fondy investující do pohledávek a nemovitostí.

Někteří správci či administrátoři fondů se je proto rozhodli uvést hlavně kvůli nižším daním na pražskou burzu. Aktuálně zde najdeme asi 40 fondů kvalifikovaných investorů. Jinou alternativou, jak platit na daních méně, zůstává založení fondu v zemích s výhodnějším daňovým režimem a následnou registrací pro český trh u ČNB. To se může podle některých odhadů týkat až 70 fondů kvalifikovaných investorů, jejichž majetek může činit deset až patnáct miliard korun. AKAT tato data nesleduje.   

Výše daně pochopitelně ovlivňuje výnos fondu. Cílem správce či jeho administrátora je proto snížit daň na minimum. Investor by se měl v rámci testu vhodnosti dozvědět, jak je to v praxi u fondu, který si vybral. Opětný růst zájmu o fondy kvalifikovaných investorů ale naznačuje, že se správci či administrátoři fondu dokáží s tímto problémem vyrovnat.

Konkurence nebo spolupráce s privátními bankéři?Snížení minimální hranice pro investici do fondů kvalifikovaných investorů na milion korun tedy zvýšila zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Část investorů je nyní může více využívat jako alternativu k privátnímu bankovnictví. Odborníci ale upozorňují, že alternativní investice, na které se řada fondů kvalifikovaných investorů zaměřuje, má činit jen omezenou část občanova majetku. V praxi by se tak měla u části investorů, kteří chtějí využít oba způsoby zhodnocení peněz, spíše doplňovat s privátním bankovnictvím, než ho nahrazovat.  

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.      
  


Související články:
Pravidelné investice do fondů vzrostly, klienti využívají výkyvů na trzích

Robotické investování indigo přivítalo po necelých třech měsících od spuštění již přes 1000 investorů

Do fondu ČSOB Bohatství investují v současnosti více ženy než muži

Fondům se v současnosti daří lépe, na trzích však dál přetrvává řada nejistot

Krátkodobě se dál daří fondům, zaměřeným na zlato, dlouhodoběji technologickýmvšechny články
Dále v rubrice

Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc září

Obrázek: Nejlepší produkt roku Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se po několikaleté odmlce nově zaměřujeme na podílové fondy z nabídky...

Jaký byl vývoj zlata za měsíc září?

Obrázek: Graf vývoje Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...

Repo sazba zůstala beze změny. Úrokové sazby na spořicích účtech však dále rostou

Obrázek: Kalkulačka a mince Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách úrokových sazeb na spořicích účtech. Ačkoliv Česká národní banka na svém včerejším zasedání ponechala úrokové sazby beze změny, banky na svých spořicích účtech úrokové sazby...

Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc září

Obrázek: Ilustrace robo advisor Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...

všechny články v rubrice


   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz