Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Seriál o rizikovém životním pojištění - čtvrtý díl pojednává o Multirisku od České pojišťovny

5.9.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


Multirisk - rizikové životní pojištění od České pojišťovnyJiž počtvrté přinášíme článek v rámci seriálu o životním rizikovém pojištění. Dnes se věnujeme produktu Multirisk od České pojišťovny. Zatím jste se setkali s životním rizikovým pojištěním od Komerční pojišťovny, Allianz pojišťovny a AXA životní pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


Ve čtvrtém dílu seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu od České pojišťovny, který se jmenuje Multirisk.

Seriál o rizikovém životním pojištění:
: První díl se věnoval produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
-
Druhý díl přiblížil Rytmus risk od Allianz pojišťovny
-
Třetí díl zanalyzoval ActiveLife od AXA životní pojišťovny
 
Postupně vám představujeme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním jsou rozsáhlé (30 až 75 stran textu), proto je pro běžného klienta pojišťovny těžké se v nich vyznat. V našem seriálu naleznete informace v jednotném formátu a ve srozumitelné podobě pro každého.Životní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje kromě složky sloužící ke krytí rizika také investiční složku, která zhodnocuje peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění Multirisk od České pojišťovnyMultirisk od České pojišťovny se od dalších produktů na trhu liší zejména neomezenou výplatou plnění při hospitalizaci, k pojištění je možné získat programy Zdravý život, Lady, Návrat do života. Nejzajímavější je pak možnost výplaty plnění ze závažných onemocnění též formou důchodu, kterou ostatní pojišťovny nenabízejí.

Typ pojištění:Rizikové pojištění bez investiční či rezervotvorné složky.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • smrti
 • smrti následkem úrazu
 • trvalých následků úrazu
 • závažných následků úrazu
 • závažných nemocí
 • invalidity
 • denní podpory při pobytu v nemocnici
 • hospitalizace následkem úrazu
 • denních dávek při pracovní neschopnosti
 • splátek úvěru při ztrátě příjmu
 • pro případ nemoci (Asistence)
 • kritických onemocnění
 • doby nezbytného léčení úrazu
 • plateb pojistného při pracovní neschopnosti
 • smrti následkem úrazu v motorovém vozidle 

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Minimální pojistná částka nestanovena v PP.
 • Minimální pojistná doba nestanovena v PP.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 3 let po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Invalidita III. stupně
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 2 roky; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění formou měsíční renty ve sjednané výši.
 • Plnění vázáno na výrok rozhodnutí oprávněného orgánu o přiznání invalidního důchodu.
Trvalé následky úrazu
 • Progresivní plnění až s pětinásobkem pojistné částky
  • 1x do 25 % včetně
  • 2x nad 25 do 50 % včetně
  • 3x nad 50 do 75 % včetně
  • 4x nad 75 do 99 % včetně
  • 5x pro 100 %     
 • K ustálení trvalých následků dojde nejpozději do 3 let od vzniku úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Oceňovací tabulky (328 položek) a koeficientu progrese.
 • Plnění se neposkytuje za úrazy do 7 dnů včetně od data sjednání pojištění.
Poškození úrazem
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky, pokud úraz zanechá trvalé následky dle Oceňovací tabulky ve výši minimálně 65 %.
 • Posouzení rozsahu trvalých následků po1 roce od úrazu.
 • Plnění se neposkytuje za úrazy do 7 dnů včetně od data sjednání pojištění.
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Výše denní dávky nesmí spolu s ostatními příjmy v době pracovní neschopnosti překročit čistý denní příjem pojištěného. Pojistitel má právo přezkoumávat výši příjmu pojištěného.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s porodem a zhotovením zubních či ortopedických náhrad; neuplatní se při úrazu.
 • Karenční doba (spoluúčast) volitelně 14 a 28 dnů.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti po uplynutí karenční doby.
 • Maximální doba plnění 52 týdnů, v souvislosti s těhotenstvím maximálně 14 dnů.
Hospitalizace
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s porodem a zhotovením zubních či ortopedických náhrad; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění není poskytnuto za dobu, kdy se pojištěný v nemocnici nezdržoval nebo za hospitalizaci trvající méně než 24 hodin.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů trvání hospitalizace.
 • Den přijetí k hospitalizaci a den propuštění z ní se sčítají a považují se za 1 den hospitalizace.
 • Plnění je vypláceno v neomezené délce, výplata končí nejpozději se zánikem pojištění, avšak v souvislosti s těhotenstvím omezeno na nejvýše 14 dnů a v souvislosti s porodem na 7 dnů.
Hospitalizace následkem úrazu
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Nemocniční ošetření musí trvat minimálně 24 hodin.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu kalendářních dnů strávených v nemocnici.
 • Den přijetí do ošetřování a den propuštění z něj se sčítají a považují se za 1 den hospitalizace.
 • Maximální doba plnění 365 dnů v době 2 let po úrazu.
Závažná onemocnění
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • 33 vyjmenovaných pojištěných diagnóz.
 • Čekací doba 6 měsíců.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky nebo formou důchodu po dobu 5 nebo 10 let. 

Možné výhody a nevýhody

podle Finparády.cz

Výhody Nevýhody
neomezená výplata plnění při hospitalizaci plnění hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím omezeno na 14 dnů
k pojištění možno získat programy Zdravý život, Lady, Návrat do života pro klienty složitější model spolupráce s Českou pojišťovnou Zdraví pro některá připojištění
možnost výplaty plnění ze závažných onemocnění též formou důchodu dlouhá čekací doba pro pojištění invalidity (2 roky)
   
Rozsah pojistných podmínek má 30 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.


      
  Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

V jakém věku si Češi nejčastěji sjednávají životní pojištění?

Obrázek: Dohoda Malé děti jsou často nemocné, náctiletí se spíše zraní, se stoupajícím věkem rostou závažná onemocnění a riziko úmrtí. Fakta, která potvrzuje aktuální analýza České asociace pojišťoven. A podle které si životní pojištění sjednáváme v průměru...

Tipy pro daňové přiznání

Obrázek: Daňové přiznání Pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2023 zbývá necelý měsíc. Na co vše si dát pozor, abyste se vyhnuli chybám, se dozvíte v našem článku...

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Obrázek: Pobočka Partners Banky Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...

Produktové novinky bank v březnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu března letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz