Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jak banky hospodařily a jaké produkty nabízely v roce 2023?

5.2.2024  |  aktualizováno 2.4.2024  |  Michal Mošnička, zprávy z bank | foto: Finparada


Obrázek: BankyBanky začínají zveřejňovat výsledky hospodaření za rok 2023. Výsledky budeme postupně doplňovat do tabulky s výsledky za rok 2022. Ve druhé tabulce jsme zveřejnili výsledky za produktovou nabídku bank, tzn. které banky mají podle odborníků i veřejnosti nejvíce oceněných produktů ze své nabídky.


Zisky bank za rok 2023 v meziročním srovnání První bankou, která zveřejnila své výsledky hospodaření za rok 2023 je Raiffeisenbank a MONETA Money Bank. Jak budou další banky zveřejňovat výsledky, budeme je doplňovat do tabulky, včetně meziročního srovnání.
 
Banka Čistý zisk rok 2022 Čistý zisk rok 2023 Rozdíl 2022/23
Air Bank 2,9 mld. Kč 2,5 mld. Kč -0,4 mld. Kč
Česká spořitelna 20,2 mld. Kč
18,6 mld. Kč -1,6 mld. Kč
ČSOB 14,6 mld. Kč 15,4 mld. Kč   +0,8 mld. Kč *
Fio banka 4,3 mld. Kč 6,4 mld. Kč +2,1 mld. Kč 
J&T BANKA 3,38 mld. Kč  5,39 mld. Kč +2,01 mld. Kč
Komerční banka 17,6 mld. Kč 15,6 mld. Kč -2 mld. Kč
MONETA Money Bank 5,2 mld. Kč 5,2 mld. Kč Bez rozdílu
Raiffeisenbank 7,54 mld. Kč 5,5 mld. Kč -2,04 mld. Kč

* Meziroční srovnání  u ČSOB je ovlivněno mimořádnými jednorázovými položkami v obou letech. Čistý zisk roku 2022 byl negativně ovlivněn rozhodnutím v rozhodčím řízení, který měl za následek navýšení objemu rezerv na soudní spory ve výši 3,7 mld. Kč (dopad na zisk po zdanění 3,0 mld. Kč). Čistý zisk roku 2023 byl ovlivněn tvorbou opravné položky  na goodwill v hodnotě 2,6 mld. Kč, která souvisí se změnami ve státní podpoře stavebního spoření (položka bez vlivu na daň z příjmu).  Po očištění o dopad těchto dvou mimořádných položek by čistý zisk za rok 2023 meziročně vzrostl o 3 %.


A jak byly banky úspěšné v produktové nabídce?  Následující tabulka ukazuje úspěšnost v soutěži Finparáda.cz - Finančí produkt roku, kdy za umístění v jednotlivých produktových kategoriích (běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, půjčky, hypotéky, stavební spoření, penzijní spoření, podílové fondy, atd.), získá banka za první místo tři body, za druhé místo dva body a za třetí bod jeden. Body získá banka jak za hodnocení odborníků, tak i veřejnosti, která může produkty hodnotit na portále Finparáda.cz.

Banka Finanční produkt roku 2022 / počet bodů Finanční produkt roku 2023 / počet bodů Rozdíl 2022 / 2023
Air Bank 6 11 +5
Banka CREDITAS 4 2 -2
Česká spořitelna 12 20 +8
ČSOB 3 6 +3
Fio banka 11 10 -1
J&T BANKA - - -
Komerční banka 5 0 -5
Max banka 6 6 Bez rozdílu
mBank 2 0 -2
MONETA Money Bank 8 14 +6
Raiffeisenbank 5 7 +2
UniCredit Bank 3 6 +3
NEY spořitelní družstvo 9 9 Bez rozdílu
Trinity Bank 3 1 -2J&T BANKA Aktualizace k 2.4.2024J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s historicky nejvyšším čistým ziskem ve výši 5,39 miliardy korun (+2,01 mld. Kč). Nárůst zaznamenala také bilanční suma, která se meziročně zvýšila o 29 % na 293,08 miliard korun. Rok 2023 byl tak pro banku rokem dynamického růstu.
Do nárůstu bilanční sumy se pozitivně promítlo prostředí vysokých úrokových sazeb, které bance umožnilo nabízet atraktivní vkladové produkty. Objem přijatých vkladů od klientů ke konci roku tak činil 217, 84 miliard korun (+32,8 %).

Nejrychleji rostoucí kategorií klientského majetku se však staly fondy, tažené zejména fondem J&T ARCH INVESTMENTS, který se na konci roku stal největším fondem v České a Slovenské republice, když jeho objem přesáhl 55 miliard korun. Celkově pak majetek investovaný ve fondech meziročně vzrostl téměř o polovinu. Růst majetku se příznivě odrazil v nárůstu čistých poplatkových výnosů, které stouply o 21 % na 2,3 miliardy korun.


Air Bank Skupina Air Bank do které patří společnosti Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s dosáhla v roce 2023 čistého zisku 2,549 miliardy korun a rentability vlastního kapitálu ve výši 23,5 %.

Skupině se během roku 2023 podařilo výrazně zvýšit počet klientů, a to o 16 % na 1,46 milionu. Samotné bance Air Bank přibylo za loňský rok historicky nejvíce klientů od jejího vzniku. Celkový počet klientů banky se v absolutních číslech navýšil o 170 tisíc, a to zcela organickým způsobem.
Úvěrové portfolio skupiny Air Bank vzrostlo za kalendářní rok 2023 o 18 % na 94,7 miliardy korun. Skupina Air Bank za rok 2023 poskytla v Česku spotřebitelské úvěry za více než 43 miliardy korun. To z ní činí jedničku na tuzemském trhu spotřebitelských půjček (mimo úvěrů na bydlení).
Mobilní aplikaci My Air mělo k 31. prosinci 2023 81 % klientů s bankovním účtem u Air Bank. U nových klientů, kteří do Air Bank přišli v roce 2023, dosahuje penetrace aplikace dokonce 95 %.
Home Credit zaznamenal rostoucí podíl úvěrů poskytnutých plně online, který za rok 2023 tvořil už 36 % objemu nově poskytnutých půjček.

Fio banka Čistý zisk  za rok 2023 předběžně dosáhl 6,397 miliardy Kč. Oproti roku 2022 se tak jedná téměř o 50% nárůst.
Fio bance se také dařilo z hlediska zvýšení bilanční sumy i objemu vkladů. Bilanční suma činila ke konci roku téměř 267 miliard Kč, což značí meziroční nárůst o 16,2 %. Objem vkladů dosáhl 241,2 miliard Kč, při meziročním zvýšení o 13,7 %.Česká spořitelna 


 


Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 18,6 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 25,2 mld. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2023 výše 1 797,8 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy k 31. prosinci 2022 vzrostla o 9,6 %. Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem klientských úvěrů. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady klientů.
Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicemi Sberbank CZ a Hello bank a meziročně vzrostl o 10,4 % na 1 031,8 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 9,7 % na 648,3 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám (+9,5 %), spotřebitelským úvěrům (+17,9 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+5,9 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 11,6 % na 379,1 mld. Kč, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací (+15,2 %), malých a středních podniků (+7,2 %), financování komerčních nemovitostí (+16,5 %) a úvěrů poskytnutých korporátními dceřinými společnostmi (+13,0 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 8,7 % na 1 366,0 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 934,4 mld. Kč (+2,4 % meziročně), vkladů korporátní klientely na 318,9 mld. Kč (+21,8 % meziročně) a vkladů klientů veřejného sektoru na 112,7 mld. Kč (+37,1 % meziročně). Podílové fondy vzrostly o 60 mld. Kč (+31,9 % meziročně) na 247 mld. Kč, což odráží poptávku klientů.

K 31. prosinci 2023 byl celkový počet klientů Finanční skupiny ČS 4,5 milionu, z nichž digitální bankovnictví využívalo téměř 2,3 milionu.

ČSOB 

 Čistý zisk činil 15,4 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %). Čistý zisk byl negativně ovlivněn tvorbou opravné položky na goodwill v hodnotě 2,6 mld. Kč v souvislosti s nově uzákoněným snížením státní podpory stavebního spoření. Celkový objem úvěrů byl 916 mld. Kč (meziročně vyšší o 5 %).     Objem úvěrů na bydlení dosáhl 520 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 276 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %). Vklady celkem dosáhly 1 337 mld. Kč (meziroční nárůst o 9 %). Objem aktiv pod správou činil 365 mld. Kč (meziročně více o 19 %).  Provozní výnosy byly 41,3 mld. Kč (meziročně vyšší o 2 %).

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart překonal 1,3 milionu. Virtuální asistentku Kate si vyzkoušelo více než 1,2 milionu unikátních uživatelů.

Komerční banka Celkové výnosy dosáhly 36,2 miliardy Kč, což je o -6,3 % méně než v roce 2022. Čisté úrokové výnosy se snížily zejména v důsledku nižší průměrné marže u vkladů a úvěrů a v důsledku toho, že Česká národní banka od října 2023 zrušila úročení vkladů, které musí jako své rezervy banky u ČNB ukládat. Čisté výnosy z poplatků a provizí mírně vzrostly, což odráželo zejména větší transakční aktivitu klientů a větší investice do podílových fondů, poptávku po pojistných produktech, syndikaci úvěrů a zárukách. Čistý zisk z finančních operací mírně vzrostl, protože zajišťovací a obchodní aktivita klientů v souvislosti se stagnující ekonomikou postupně zpomalila, ale s očekáváním začátku fáze snižování úrokových sazeb opět narostla.

Vklady od klientů se meziročně zlepšily o 9,7 % na 1 006,1 miliardy Kč, zatímco objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění meziročně vzrostl o 16,0 % na 251,3 miliardy Kč. Klienti usilovali o vyšší zhodnocení svých prostředků na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech.

Úvěry klientům se meziročně zvýšily o 5,5 % na 827,7 miliardy Kč. Poptávka po úvěrech, především v retailových segmentech, byla ovlivněna očekáváním budoucího vývoje úrokových sazeb. Objem poskytnutých úvěrů na bydlení vzrostl o 4,2 %, přičemž úvěry od stavební spořitelny Modrá pyramida rostly rychleji než hypoteční portfolio KB. Nová produkce úvěrů na bydlení se po výrazném poklesu prodeje v průběhu roku 2022 od března zlepšovala. Přesto byla celková produkce úvěrů na bydlení v roce 2023 ve srovnání s předchozím rokem stále nižší o -5,8 %. Růst spotřebitelských úvěrů byl poměrně dynamický, a byl tažen především konsolidací úvěrů. Růst úvěrů podnikům ve výši 6,4 % odrážel utlumenou investiční aktivitu podniků a vliv kurzových výkyvů na korunovou hodnotu podnikatelských úvěrů denominovaných v eurech. Úvěry velkým podnikům rostly relativně rychleji, než úvěry malým a středním podnikům.

Skupina KB pokračovala v implementaci strategického plánu KB2025, jejž vyhlásila v listopadu 2020. Během čtvrtého čtvrtletí KB pokračovala v migraci individuálních klientů retailového bankovnictví do nového prostředí aplikace KB+ postavené na nové digitální bankovní infrastruktuře. Na konci roku 2023 bylo v “Nové éře bankovnictví KB” obsluhováno 120 854 klientů.


Raiffeisenbank Čistý zisk banky za rok 2023 dosáhl výše 5,50 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 27,1 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 4,4 % na 17,68 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 5,9 %, a dosáhly tak výše 13,34 miliardy Kč. Pokles je způsoben primárně vyplácením vyšších úroků klientům, a to zejména na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 8,0 % na 4,17 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích a výnosy z dividend, dosáhly -211,6 milionů Kč, což činí zlepšení o 382,2 milionů Kč v porovnání s koncem roku 2022.

Celková aktiva banky dosáhla výše 677 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 12,6 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 4,7 % na 366 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem zejména u investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,1 % na 539 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech
a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem.

V průběhu roku 2023 se Raiffeisenbank prostřednictvím organického růstu navýšil počet klientů na aktuálních 1,6 milionu (1,95 milionu klientů včetně Raiffeisen stavební spořitelny).

MONETA Money Bank  Celkové provozní výnosy v roce 2023 dosáhly 12,1 miliardy korun, což představuje stabilní výsledek v porovnání s rokem 2022. 
Čistý úrokový výnos dosáhl 8,6 miliardy korun a meziročně klesl o 7,9 procenta z důvodu vyšších nákladů na financování, aby MONETA mohla svým klientům nabídnout zajímavé úročení vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 14,2 procenta na 2,6 miliardy korun. Toho bylo dosaženo díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako je pojištění a investiční fondy, které k celkovému výsledku přispěly částkou 1,5 miliardy korun, tedy o 40,1 procenta více než v roce 2022.  

K 31. prosinci 2023 dosáhla bilanční suma 458 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 18,2 procenta. K nárůstu došlo díky zdrojům financování, které vzrostly o 20,1 procenta na 415 miliard korun. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 19,6 procenta na téměř 400 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,2 procenta na 313 miliard korun a komerční vklady o 11,1 procenta na 86 miliard korun. V obou segmentech došlo k růstu především u spořicích a termínovaných vkladů.  
Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši pokleslo během sledovaného období o 2,3 procenta na 264 miliard korun. Retailové úvěry klesly o 3,8 procenta na 180 miliard korun, zejména díky propadu v oblasti nových hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 1,1 procenta na 84 miliard korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy, které meziročně vzrostly o 11,8 procenta na téměř 14 miliard korun. 
V roce 2023 došlo k poklesu nových objemů poskytnutých úvěrů napříč všemi segmenty z důvodu utlumené poptávky, vyšších úrokových sazeb a přísnějších podmínek při schvalování nových úvěrů.

Celkový počet klientů meziročně vzrostl o 3,7 procenta a ke konci roku dosáhl 1,6 milionu.

Digitalizace:
Počet uživatelů digitálních kanálů rostl v průběhu celého roku 2023. Mobilní aplikaci Smart Banka nyní využívá více než 1 milion klientů, což představuje meziroční nárůst o 29 procent.  MONETA potvrdila svou pozici digitálního lídra v českém bankovním sektoru v roce 2023, když nabízí vyřízení 97 procent svých retailových produktů, služeb a procesů online. To je nejvyšší procento ze všech bank v zemi.
Podíl úvěrů založených v roce 2023 online činil 55 procent u spotřebitelských úvěrů a 35 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Ve stejném období tvořily podíly retailových vkladů poskytnutých online 43 procent u běžných účtů a 57 procent u spořicích a termínovaných účtů.

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Kalkulačka spoření, nejvýhodnější spořicí účty od bank i záložen - zde


všechny články
Dále v rubrice

Kdo se o vás postará ve stáří?

Počet lidí závislých na péči druhých se zvyšuje. Řešení nabízí pojištění dlouhodobé péče, které je nabízeno od počátku letošního roku...

Žebříček cestovního pojištění v červnu

Obrázek: Nejlepší produkt žebříčku Na Finparádě došlo k aktualizaci žebříčku cestovního pojištění. První místo jako minulý rok obhájila Direct pojišťovna, druhé místo si udržela ČSOB pojišťovna, na třetí příčku se posunula Allianz pojišťovna, čtvrté místo nově patřilo Kooperativa pojišťovně...

Denní zprávy

Obrázek: Denní zprávy Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...

Žebříček doplňkového penzijního spoření v červnu

Obrázek: Žebříček Finparády Žebříček penzijních účastnických fondů v červnu. Až na pár výjimek došlo u všech fondů ke snížení zhodnocení. Dynamické a akciové fondy si dále udržují vysoké zhodnocení. Pořadí v žebříčku se změnilo...

všechny články v rubrice

   
 
Minutová půjčka
Minutová půjčka od 4,8 % p.a. Samozřejmě
Raiffeisenbank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz