Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jaká pojištění je vhodné před odjezdem na hory sjednat?

24.1.2024  |  Tomáš Smetana, zpráva UNIQA | foto: Shutterstock
  


Češi jsou lyžařskou velmocí a lyžování se velká část populace věnuje pravidelně a s nadšením. Neváhají opakovaně investovat do moderní výbavy a mnozí z nich jezdí za lepšími podmínkami pravidelně i do ciziny. UNIQA ze zkušeností se zimními úrazy a řešenými škodami radí, jaká pojištění je vhodné před odjezdem sjednat a jak si zabezpečit lyžařské vybavení proti poškození nebo krádeži a to jak na horách, tak na cestě nebo i doma.


Krytí léčebných výloh v ciziněČechy řadí jejich lyžařská vášeň dokonce na čtvrté místo na světě v přepočtu lyžařů na počet obyvatel. Nejčastějšími destinacemi, kam se za zasněženými kopci vydávají, jsou Rakousko, Itálie, a dále Slovensko, Francie a Švýcarsko. V posledních letech se k nim přidávají také Bulharsko anebo exotičtější Gruzie či Tádžikistán.

V zemích EU a také ve Švýcarsku (nebo v Norsku) platí našim občanům pro případ ošetření kartička veřejného zdravotního pojištění EHIC. Češi mají nárok na stejnou péči jako místní obyvatelé. Nicméně zdravotnictví tam není většinou zdarma a s EHIC průkazem je nutné platit stejnou spoluúčast jako lokální pacienti. Kromě toho je vedle veřejné sítě k dispozici i řada privátních zdravotnických zařízení, kde se platí vše. Proto je pojištění léčebných výloh (včetně vyhledání, záchrany, vyproštění a transportu) namístě. Plnění z něj je bez spoluúčasti.

Nejjednodušší situace je na Slovensku, kde je organizace zdravotnictví podobná jako u nás a s kartičkou EHIC vystačíte všude. S jedinou výjimkou, a tou je případný zásah Horské služby, vyhledání postiženého turisty, případně jeho transport helikoptérou do nemocnice. Zásah HS stojí v průměru aktuálně 350 EUR, ale nasazení vrtulníku prodraží intervenci až na několik tisíc EUR. „I zdánlivě nenáročná odpolední túra se může kvůli náhlé změně počasí, mlze nebo zranění změnit v drama, kterou vyřeší až záchranná akce s nasazením veškeré techniky. Bez pojištění vás i u sousedů pak může zaskočit účet na desítky tisíc korun,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Ve vzdálenějších a turisticky z našeho pohledu méně známých regionech a zemích se vždy vyplatí ověřit úroveň místního zdravotnictví, příslušnou infrastrukturu a ceny. Určitě ale lze doporučit u léčebných výloh vyšší pojistné částky, alespoň 5 milionů korun v Evropě, na jiných kontinentech ještě více.

Přehled cestovního pojištění na Finparádě najdete zde

Připojištění stornaPřipojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi, tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění (včetně COVIDU-19), případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Připojištění storna se vztahuje i na další osoby, které byly uvedeny na cestovní a pojistné smlouvě.

Zimní a nebezpečné sportyJede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění připojistit také zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených k tomu určených tratích, ale i běh na lyžích, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat. Pozor: pohyb sportovců mimo vyznačené trasy je z pojistné ochrany vyloučen!

Pokud by chtěl sportovec zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například mountain boarding nebo lezení v umělých ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů. Doporučujeme pojišťovně uvést zcela konkrétní druh zamýšleného sportovního výkonu, protože podmínky se mohou lišit a některé aktivity pojistit v cestovním pojištění ani nelze.

Pojištění odpovědnosti je od loňska už v Itálii povinnéNa lyže se vyplatí uzavřít v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti. V Itálii je dokonce předepsané. Nedodržení této povinnosti je pokutováno až částkou 150 EUR a odebráním skipasu.

„Konkrétně pro Itálii doporučujeme sportovcům vyšší hladinu krytí v pojištění odpovědnosti, protože poškození tam žádají zpravidla jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě vůbec a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ varuje Eva Trajboldová. Je běžné, že osoby, jimž vznikla například srážkou s naším lyžařem na sjezdovce újma na zdraví anebo škoda na vybavení a výstroji, zapojí do řešení specializované advokáty.

Způsobený těžký úraz s následky se však dnes už prodraží kdekoli ve světě. Nezřídka jdou pojistná plnění do milionů korun, proto je dobré volit pojistnou částku na úrovni alespoň 5 milionů korun. V Evropě lze uplatnit i pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti, je-li součástí.

Když nastane pojistná událost
  • Dojde-li ke škodě nebo újmě na zdraví jiné osoby za účasti klienta s pojištěním odpovědnosti, vždy kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakty na svědky události.
  • Pořiďte případně fotodokumentaci, nakreslete si plánek místa nehody.
  • Nikdy nepodepisujte žádnou dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.
  • Na pomoc se doporučuje zavolat asistenční službu k cestovnímu pojištění, dostupnou 24 hodin denně telefonicky. Odborně erudovaní a jazykově vybavení pracovníci asistence k cestovnímu pojištění mohou převzít komunikaci a vyřizování za Vás.
  • Uschovejte všechny doklady.
  • Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně dokumentaci a součinnost.
„Klienti jsou podle pojistných podmínek povinni škodám předcházet. Pojištění odpovědnosti se tak nevztahuje na úmyslně způsobené škody, škody vzniklé pod vlivem alkoholu a návykových látek a v situacích, kdy klient porušil zákonné normy nebo nařízení platná v navštívené zemi či konkrétním středisku,“ vypočítává nejdůležitější výluky z pojistné ochrany Eva Trajboldová.

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Kalkulačka spoření, nejvýhodnější spořicí účty od bank i záložen - zde

Jak správně pojistit lyže pro různé situaceLyže na cestěPři cestách za sportem do ciziny i v tuzemsku lze krýt ztrátu lyží z auta nebo přepravního boxu na střeše z pojištění domácnosti, dojde-li k odcizení z řádně uzamčeného prostoru během dne do 22 hodin. Přes noc nelze lyže v autě nebo střešním boxu nechat. Cestuje-li rodina tvořící pojištěnou domácnost podle smlouvy, jsou chráněny jejich lyže až do celkového limitu 20 000 korun pro všechny na každou pojistnou událost.

cestovního pojištění lze hradit ztrátu lyží, je-li součástí pojištění zavazadel. Škodu ovšem pojišťovna nehradí z motorového vozidla nebo přívěsu v noci mezi 22. hodinou a 8 hodinou. Vždy musí být překonána násilně překážka chránící lyže. Výše krytí se liší podle zvoleném tarifu cestovního pojištění. Poškodí-li se lyže během veřejné přepravy, pojišťovna škodu nehradí. Je třeba se obrátit s požadavkem na přepravce, jenž za ně po dobu přepravy převzal odpovědnost.

Také pojištění vozidla ve formě připojištění zavazadel vyřeší poškození nebo zničení lyžařského vybavení při dopravní nehodě, živelní události nebo jeho odcizení z boxu umístěném na střeše vozidla.

Lyže v lyžárněKaždopádně musí být lyže zabezpečeny i v ubytovacím zařízení během pobytu v tuzemsku i v zahraničí, nelze je volně uložit na chodbu nebo nezamčený pokoj. U cestovního pojištění lze čerpat za ukradené lyže z lyžárny nebo podobného uzamčeného prostoru v hotelu z pojištění zavazadel, a to až 20.000 korun pro každého pojištěného.

Lyže na svařákuPokud lyžař zavítá do bufetu nebo hospůdky na sjezdovce a lyže si odloží poblíž (a to i do k tomu určeného stojanu), nejsou jeho lyže chráněny pojištěním. Zloději v takovém případě nic nebrání je pouze odnést a nemusí překonávat žádné překážky, na něž je právě plnění z pojištění vázáno. Toto platí shodně pro cestovní pojištění i pojištění domácnosti.

Havárie lyží při kolizi lyžařůDojde-li ke střetu lyžařů během jízdy a má-li kolize za následek poškození lyží nebo vázání, lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti viníka srážky. Při takové události je vhodné je zajistit identifikaci viníka srážky, například za pomoci horské služby nebo přivolané policie. Doporučeno je i požádat svědky o jejich identifikaci pro případné svědectví. Záznam o okolnostech případu je pro vypořádání škody z pojištění klíčový.

Vzhledem k tomu, že viníkem kolize se může stát kdokoli, lze doporučit uzavřít pojištění odpovědnosti úplně každému lyžaři. Pojištění občanské odpovědnosti vztahující se i na takovou událost doma či v zahraničí může být sjednáno buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti. Platí v celé Evropě, pro řadu případů i na území téměř celého světa. Anebo lze před odjezdem na hory uzavřít komplexní cestovní pojištění, jehož součástí je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Pojistná částka z pojištění odpovědnosti takovou událost pokryje i u dražšího vybavení. Kryje i případnou újmu na zdraví poškozeného.

Rodný list lyžíV případě škody je klient povinen předložit pojišťovně doklady prokazující značku, stáří a hodnotu poškozených nebo ztracených lyží. Je proto užitečné uschovat pořizovací doklad, brožuru ke zboží, udělat si fotografie atp. Bez takových dokladů je obtížné klienta adekvátně odškodnit. U všech krádeží doma i v cizině je třeba rovněž událost hlásit policii a pojišťovně předložit příslušný záznam.

Žebříček pojištění Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka cestovního pojištění Obrázek: Pokračuj
Sjednání pojištění Obrázek: Pokračuj


      
  reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,20 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,3 % p.a. u měsíčního vkladuvíce
Účet OPEN - úrok až 5,5 % p.a.více
všechny články
Dále v rubrice

Denní zprávy

Obrázek: Denní zprávy Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...

Češi jsou národ fanoušků a banky chtějí být u toho

Obrázek: KB hokejsita Co Čech, to fanoušek. Bez nadsázky se dá říct, že fanouškovství mají Češi v krvi. Tři čtvrtiny z nás totiž někomu aktivně fandí, ať už konkrétnímu sportovci, národnímu týmu nebo...

Při cestě na Slovensko pozor na cestovní pojištění i pravidla silničního provozu

Obrázek: Slovenská dálnice Slovenská republika, s malebnými horami a vyhlášenými lázeňskými městy, přitahuje rok co rok mnoho návštěvníků z ČR. Nezapomínejme, že už delší dobu nejsme součástí jednoho státu a pravidla se tak mohou lišit. V článku najdete informace o...

Index termínovaných vkladů v dubnu

Obrázek: Termínoindex Termínoindex nadále klesá. Nejvýrazněji si pohoršil roční vklad. Nejvyšší sazbu aktuálně nabízí Banka CREDITAS a Max banka s 5,3 % p.a. u měsíčního vkladu...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz