Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V jakých situacích povinné ručení viníkovi nehody nepomůže

1.8.2023  |  Tomáš Smetana, zpráva UNIQA | foto: Shutterstock
  


Obrázek: Autonehoda Povinné ručení je předepsáno ze zákona a pomáhá oběma stranám případného střetu: poškozené straně se z něj vyplácí pojistné plnění za škody na majetku a újmu na zdraví, a viníka chrání před povinností úhrady mnohdy velmi vysokých částek. Přesto existují situace, kdy ani platné povinné ručení motoristy nezachrání.


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné ručení) je zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla. Zákon stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. V životě mohou nastat situace, kdy může pojišťovna odmítnout výplatu plnění nebo může od viníka chtít poskytnuté plnění poškozeným částečně či celé zpět. Zde přinášíme výčet nejdůležitějších z nich.

Škoda způsobená sobě a nejbližším


Pojišťovna nehradí škodu nebo újmu, které utrpí řidič-viník nehody, ani škodu na jeho vozidle, kterým škodu způsobil. Rovněž se z povinného ručení nehradí majetková škoda způsobená osobám blízkým řidiče-viníka, jež s ním žijí v době nehody ve společné domácnosti. Pojišťovna nevyplatí plnění ani za škodu způsobenou jedním vozidlem téhož pojištěného na druhém vozidle stejné osoby.

Škoda mezi vozidly jízdní soupravy

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy složené z motorového a přípojného vozidla, a ani na přepravovaném nákladu.

Škoda vzniklá na organizovaných závodech a soutěžích

Pojišťovna nehradí škodu vzniklou během aktivní účasti na motoristických závodech, neprobíhají-li za běžného provozu, kdy je účastník povinen dodržovat předepsaná pravidla v plném rozsahu.

Škoda při teroristických nebo válečných událostech

Pojišťovna nehradí škody v situacích, kdy provoz vozidla má přímou souvislost s takovými událostmi.

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Škoda je vyšší, než jaké limity plnění byly ve smlouvě sjednány

Jde samozřejmě o nepříliš častou extrémní situaci, ale dochází k nim. Stává se například v cizině, kdy náš motorista způsobí trvalou újmu na zdraví několika produktivních osob, které jsou v dalším životě odkázány na trvalou péči kvůli nesoběstačnosti a na nichž jsou závislé vyživované osoby, případně třeba při zaviněných hromadných tragických nehodách v tunelu či střetech s osobním vlakem, kde dojde u mnoha osob k újmě na zdraví a vysoké majetkové škodě. Pojišťovna plní jen do výše sjednaných pojistných částek, zbytek jde za viníkem.

Škoda byla viníkem způsobena úmyslně

Pojišťovna regresuje za viníkem vyplacené pojistné plnění, prokáže-li se, že pojištěný zapříčinil škodu nebo újmu záměrně.

Pojištěný viník nesplnil základní povinnosti po nehodě nebo základní povinnosti motoristy

Pojišťovna bude vymáhat vyplacené pojistné plnění zpět, jedná-li pojištěný viník po nehodě v rozporu se základními povinnostmi: nesepíše společný záznam o nehodě, nepřivolá na místo nehody Policii ČR, přesahuje-li škoda zřejmě 100 tisíc Kč nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby (například obce) nebo k újmě na zdraví osob, případně opustí místo nehody, anebo neohlásí nehodu pojišťovně. Všechny tyto skutky znemožňují nebo významně komplikují šetření pojišťovny. Dalšími prohřešky proti pravidlům platným pro motoristy, kvůli nimž bude pojišťovna vymáhat zpět pojistné plnění vyplacené poškozené straně, jsou následující: řízení vozidla bez platného ŘP, řidič senior nemá předepsané lékařské osvědčení ke způsobilosti řídit, řidiči byl uložen zákaz řízení.

Škoda při neoprávněném použití vozidla

Pojišťovna vymáhá vyplacené pojistné plnění zpět, vznikne-li škoda při neoprávněném použití vozidla, kdy vozidlo viník řídil bez souhlasu vlastníka (například ho bez vědomí vlastníka použil pro cestu, při které došlo k nehodě, přitom nejde o klasické odcizení vozidla).

Škoda s technicky nezpůsobilým vozidlem v provozu

Pojišťovna může vymáhat zpět pojistné plnění nebo jeho část, není-li vozidlo schváleno do provozu nebo nemá-li platnou STK nebo byla-li škoda způsobena v důsledku technické závady vozidla. Zde se posuzuje příčinná souvislost mezi závadami nebo technickými nedostatky a vznikem škody, zda měly vliv na konkrétní způsobenou nehodu (například opotřebení brzdové soustavy, příliš ojeté pneu apod.).

Škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog

Pojišťovna bude vymáhat uhrazené pojistné plnění poškozeným zpět od viníka, jenž řídil pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek, nebo se bezdůvodně odmítl podrobit příslušné zkoušce na jejich přítomnost, i když byl ze strany Policie ČR k tomu vyzván.


      
  


Související články:
Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Jak si zkraje roku naplánovat finance?

Produktové novinky bank v lednu aneb co nového pro nás banky připravily?

Kde stále převládají několikrát vyvrácené mýty v pojištění?

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,4 % p.a. u šestiměsíčního vkladuvíce
všechny články
Dále v rubrice

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Obrázek: Kalkulačka Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Jaké částky aktuálně podnikatelé zaplatí a od kdy je třeba výši záloh upravit? Více informací se dozvíte v našem článku...

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Obrázek: MONETA Money Bank logo MONETA v novém roce představila dvě novinky. Až 800 tisíc korun za pojistnou událost v případě dopravních nehod nebo zranění dětí v průběhu vyhlášených školních prázdnin a na ně navazujících víkendů poskytuje v rámci nové podoby úrazového pojištění...

Jak si zkraje roku naplánovat finance?

Obrázek: Plánování financí Začátkem roku si mnoho domácností dělá finanční plány, aby věděly, jak budou v průběhu celého roku pokrývat chystané, ale i případné neočekávané výdaje. Co je nutné vzít v potaz při sestavování rodinného finančního plánu? Více se dozvíte níže...

Produktové novinky bank v lednu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu prosince letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, Max banka, mBank...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz