Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V žebříčcích spořicích účtů a termínovaných vkladů se zrcadlí postupující snižování úrokových sazeb

12.6.2020  |  Valerie Koubová, Zdeněk Bubák
  


Obrázek: Nejlepší produkt žebříčkuI v měsíci červnu pokračuje trend snižování úrokových sazeb u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Zatímco na začátku tohoto roku sazby na spořicích účtech dosahovaly hodnoty i 2 %, nyní je to „pouze“ 1 % a to jen u bank, které zatím k dalšímu snížení nepřikročily. Dá se však očekávat, že i u nich dojde ke snížení sazeb. Všechny žebříčky spořicích produktů doznaly v červnu významných změn. Podrobnosti najdete v našem pravideném měsíčním přehledu.


Aktuální stav žebříčků najdete v níže uvedených tabulkách. Komentář popisuje změny, ke kterým došlo v sazbách bank a záložen od minulého měsíce.

Metodika tvorby žebříčku spořicích účtů:

Žebříček srovnává spořicí účty bez výpovědní lhůty bank a poboček zahraničních bank v České republice. Žebříček je rozdělen na 3 kategorie: do 300 000 Kč, 300 000 Kč - 600 000 Kč, nad 600 000 Kč. Hodnoceno je následující kritérium: výnosnost za rok (včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající klienty tak pro nové klienty, případně platné po omezenou dobu v podobě dočasné akce).

Žebříčky spořicích účtů v červnu 2020Spořicí účty s vklady do 300 000 KčPořadí Banka Produkt Max. sazba (p.a.)
1. Hello bank! Hello spoření
1,00 %
2. ING Bank ING Konto
1,00 % 1)
3. Banka CREDITAS Spořicí účet +
1,00 % 2)
Zdroj: Finparada.cz
1) úroková sazba 1 % p.a. se týká jen nových vkladů a to na období 3 měsíců. Pro stávající klienty ING Bank nabízí 1% úrok pro částky v hodnotě od 3 tis. Kč do 100 tis. Kč také jen na dobu 3 měsíců.
2) celková sazba 1 % p.a. platí bez omezení výše vkladu (základní úroková sazba 0,3 % p.a. je pro nové vklady navýšena o akční úrokovou sazbu 0,7 % p.a., pro stávající vklady je základní úroková sazba navýšena jen o 0,5 % p.a.). Od 1.7.2020 budou vklady spadající do základní úrokové sazby úročeny bez navýšení tj. 0,3 % p.a.

Spořicí účty s vklady od 300 000 Kč do 600 000 KčPořadí Banka Produkt Max. sazba (p.a.)
1. Banka CREDITAS Spořicí účet +
1,00 % 1)
2. ING Bank ING Konto
1,00 % 2)
3. Hello bank! Hello spoření
1,00 %
Zdroj: Finparada.cz
1) celková sazba 1 % p.a. platí bez omezení výše vkladu (základní úroková sazba 0,3 % p.a. je pro nové vklady navýšena o akční úrokovou sazbu 0,7 % p.a., pro stávající vklady je základní úroková sazba navýšena jen o 0,5 % p.a.). Od 1.7.2020 budou vklady spadající do základní úrokové sazby úročeny bez navýšení tj. 0,3 % p.a.
2) úroková sazba 1 % p.a. se týká jen nových vkladů a to na období 3 měsíců. Pro stávající klienty ING Bank nabízí 1% úrok pro částky v hodnotě od 3 tis. Kč do 100 tis. Kč také jen na dobu 3 měsíců.

Spořicí účty s vklady nad 600 000 KčPořadí Banka Produkt Max. sazba (p.a.)
1. Banka CREDITAS Spořicí účet +
1,00 % 1)
2. Expobank NEO účet
0,65 %
3. MONETA Money Bank Spořicí účet Gold
0,70 % 2)
Zdroj: Finparada.cz
1) celková sazba 1 % p.a. platí bez omezení výše vkladu (základní úroková sazba 0,3 % p.a. je pro nové vklady navýšena o akční úrokovou sazbu 0,7 % p.a., pro stávající vklady je základní úroková sazba navýšena jen o 0,5 % p.a.). Od 1.7.2020 budou vklady spadající do základní úrokové sazby úročeny bez navýšení tj. 0,3 % p.a.
2) Základní úroková sazba je 0,3 % p.a. pro vklady do 1 mil. Kč, nad 1 mil. Kč včetně je základní úrok 0,10 % p.a. K základní úrokové sazbě klient získá úrokový bonus ve výši 0,4 % p.a., pokud jeho minimální měsíční kreditní příjem na běžném účtu Genius Gold bude 35 tis. Kč nebo pokud min. hodnota všech podílových listů bude 500 tis. Kč.


Aktuální žebříček spořicích účtů včetně hodnotících kritérií najdete zde

Komentář ke stavu žebříčků spořicích účtůNa pořadí v žebříčku spořicích účtů mělo vliv ukončení „marketingových“ akcí u MONETA Money Bank a Wüstenrot hypoteční banka, které na krátkou dobu oproti ostatním bankám v minulém měsíci své sazby u spořicích účtů navýšily. U všech kategorií vkladů došlo ke změně v žebříčcích.

V kategorii s vklady do 300 tisíc Kč je nově první Hello Bank!V kategorii spořicích účtů s vklady do 300 tis. Kč se na první místo dostala Hello bank! s Hello spoření, následovaná ING Bank s ING KontemBanka CREDITAS se Spořicím účtem +. U všech bank lze získat shodnou úrokovou sazbu ve výši 1 % p.a., liší se však podmínkami pro její získání.

Na první místo jsme zařadili Hello bank! s Hello spoření. Banka nabízí úrokovou sazbu ve výši 1 % pro vklady do 300 tis. Kč. Úročeny jsou všechny vklady tj. stávající i nové prostředky na spořicím účtu a není ani nijak omezeno trvání úročení.

Druhá příčka patří ING BankING Kontem. Banka poskytuje shodnou sazbu jako Hello bank! tj. 1 % p.a. pro vklady do 300 tis. Kč. Úroková sazba se však týká „pouze“ nových vkladů a to na období 3 měsíců. Pro stávající klienty ING Bank nabízí 1% úrok pro částky v hodnotě od 3 tis. Kč do 100 tis. Kč na dobu 3 měsíců.

Třetí pozici
získala Banka CREDITAS s úrokovou sazbou 1 % p.a. bez omezení výše vkladu u Spořicího účtu +. Základní úroková sazba 0,3 % p.a. je pro nové vklady navýšena o akční úrokovou sazbu 0,7 % p.a., pro stávající vklady je základní úroková sazba navýšena o 0,5 % p.a. Od 1.7.2020 budou vklady spadající do základní úrokové sazby úročeny bez navýšení tj. 0,3 % p.a.

V kategorii s vklady od 300 tisíc Kč do 600 tisíc Kč je první Creditas:Kategorie spořicích účtů s vklady od 300 tis. Kč do 600 tis. Kč se liší od předchozí kategorie pouze pořadím jednotlivých bank.

V této kategorii je na prvním místě Banka CREDITAS se Spořicím účtem + a úrokovou sazbou až 1 % p.a. bez omezení výše nového vkladu. Podrobněji viz. předchozí odstavec.

Druhá pozice patří ING BankING Kontem. Banka úročí spořicí účtem sazbou 1 % p.a. pro vklady do 300 tis. Kč, nad 300 tis. Kč jsou vklady úročeny 0,10 % p.a. Akční úrok ve výši 1 % je poskytován pro nové vklady na dobu 3 měsíců.

Třetí příčku pro tuto kategorii získala Hello bank! s Hello spoření. Hello bank! úročí vklady do 300 tis. Kč úrokovou sazbou 1 % p.a., nad 300 tis. Kč je 0 % úrok.

V kategorii s vklady nad 600 tisíc Kč je první opět Creditas:První příčka patří opět Bance CREDITAS se Spořicím účtem + a úrokovou sazbou 1 % p.a. bez omezení výše nových vkladů.

Na druhém místě je ExpobankNEO účtem a úrokovou sazbou 0,65 % p.a. bez omezení výše vkladu. Zde jsou úročeny shodnou sazbou stávající i nové vklady.

Třetí skončila MONETA Money Bank se Spořicím účtem Gold a úrokovou sazbou až 0,7 % p.a. Základní úroková sazba pro tento spořicí účet je 0,3 % p.a. pro vklady do 1 mil. Kč, nad 1 mil. Kč včetně je základní úrok 0,10 % p.a. K základní úrokové sazbě klient získá úrokový bonus ve výši 0,4 % p.a., pokud jeho minimální měsíční kreditní příjem na běžném účtu Genius Gold bude 35 tis. Kč nebo pokud min. hodnota všech podílových listů bude 500 tis. Kč.

Srovnání spořicích účtů najdete zde

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde


Žebříček termínovaných vkladů v červnu 2020Pořadí Banka Produkt
1. NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad
2. Artesa, spořitelní družstvo Termínovaný vklad Artesa STANDARD
3. Peněžní dům Termínovaný vklad
4. Banka CREDITAS Termínovaný vklad
5. Equa bank Termínovaný vklad
Zdroj: Finparada.cz

Komentář ke změně v žebříčku termínovaných vkladů


I u termínovaných vkladů došlo v souvislosti se snížení základní sazby ČNB u většiny bank k úpravě úrokových sazeb.

Snížení provedla např. Wüstenrot hypoteční banka a nově se již v žebříčku neumístila. První čtyři místa v žebříčků zůstávají shodná jako minule. Na pátém místě je nově Equa bank.

První místo si od loňského roku „drží“ NEY spořitelní družstvo s následujícími sazbami u Termínovaného vkladu: 3M 1,70 % p.a., 6M 1,80 % p.a., 1R 2,20 % p.a., 2R 2,40 % p.a., 3R 2,50 % p.a., 4R 2,50 % p.a., 5R 2,60 % p.a., 7R 2,70 % p.a., 10R 3,20 p.a. (sazby u měsíčního přípisu se snižují o 0,20 %). Minimální požadovaný vklad je 20 000 Kč.

Druhé místo patří Artese, spořitelnímu družstvu s Termínovaným vkladem Artesa STANDARD a sazbami: 3M 0,25 % p.a., 6M 0,55 % p.a., 1R 1,90 %  → 1,80 % p.a., 2R 2,30 %  → 2,20 % p.a., 3R 2,30 %  → 2,20 % p.a., 4R 2,40 %  → 2,30 % p.a., 5R 2,50 %  → 2,40 % p.a. Minimální vklad je 20 000 Kč nebo 1 000 EUR. Termínovaný vklad může být veden v CZK nebo v EUR.

Na třetím místě je od minule Peněžní dům s Termínovaným účtem. Tento termínovaný účet je úročen dle výše vkladu a délky trvání vkladu. Celkem je stanoveno pět pásem: do 100 tis. Kč, od 100 tis. Kč do 300 tis. Kč, od 300 tis. Kč do 500 tis. Kč, od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč a nad 1 mil. Kč. Sazby jsou následující: 6M 0,15 % - 0,85 % p.a., 9M 0,25 % - 0,95 % p.a., 1R 0,40 % - 1,10 % p.a., 2R 0,55 % - 1,25 % p.a., 3R 0,60 % - 1,30 % p.a., 4R 0,65 % - 1,35 %, 5R 0,70 % - 1,40 % p.a., sazby je možné dále navýšit o úrokový bonus při dalším členském vkladu až o 0,4 p.b. (pro pásmo nad 1 mil. Kč). Minimální vklad je 100 Kč.

Čtvrté místo nadále drží Banka Creditas. Aktuální sazby u Termínovaného vkladu jsou: 1R 0,40 % p.a., 2R 0,60 % p.a., 3R 0,80 % p.a., 5R 1,20 % p.a., 7R 1,40 % p.a., 10R 1,60 % p.a.

Na pátém místě je nově Equa bankTermínovaným vkladem a sazbami: 3M 0,20 % p.a., 6M 0,20 % p.a., 1R 0,40 % p.a., 2R 0,50 % p.a., 3R 0,60 % p.a., 4R 0,70 % p.a., 5R 0,80 % p.a.

Aktuální žebříček termínovaných vkladů najdete zdeSporoindex v červnu kleslHodnota Sporoindexu v červnu  klesla na hodnotu 0,43 % (oproti 0,59 % v květnu). Přičemž nejvyšší hodnoty dosahovala v listopadu a prosinci loňského roku a to 0,80 %, od ledna letošního roku pak postupně tato hodnota klesá.

Graf: Sporoindex od srpna 2011 do června 2020
Sporoindex v červnu 2020
Autor: Finparada.cz
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =

Graf Sporoindexu za celé období měření najdete zde

Sporoindex je průměrná úroková sazba spořicích účtů pro fyzické osoby, bez výpovědní lhůty, bez podmínky aktivního využívání běžného účtu a s možností výběru kdykoliv bez ztráty úroku v daném kalendářním měsíci. Za každou banku je vybrán vždy jeden nejvýhodnější účet pro vkladovou částku 100 000 Kč.      
  

všechny články
Dále v rubrice

Spoření v cizích měnách, nabídky bank jsou velice rozdílné

Obrázek: Kalkulačka a dolary Rozdíly jsou doopravdy velké, některé banky spořicí účet, termínovaný vklad v eurech či americkém dolaru vůbec nenabízí, nebo nabízejí minimální sazbu 0,01 % p.a., nebo naopak můžete získat sazbu 3 % p.a. To může být při vkladu 10 tisíc eur rozdíl více jak 7 tisíc korun...

Tipy pro daňové přiznání

Obrázek: Daňové přiznání Pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2023 zbývá necelý měsíc. Na co vše si dát pozor, abyste se vyhnuli chybám, se dozvíte v našem článku...

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Obrázek: Pobočka Partners Banky Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...

Produktové novinky bank v březnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu března letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz