Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Aktuální informace z pojišťoven: jak zvládnout nehodu v zahraničí, sleva na cestovní pojištění, letní pohromy

5.8.2019  |  Zdeněk Bubák, zprávy ze Slavia pojišťovny, Allianz a Directu
  
  


Obrázek: AutomobilPřinášíme vám aktuality z pojistného trhu, rady a tipy, jak zvládnout letní hrozby. Jak se zachovat při nehodě v zahraničí? Allianz do konce září nabízí 20% slevu na cestovní pojištění s krytím 150 sportů. Jak se správně pojistit před přírodními pohromami, které přicházejí v létě? Podle odborníků jsou letní živelné pohromy neničivější.Pět tipů, jak zvládnout nehodu v zahraničíV době letních prázdnin vyráží řada českých rodin do zahraničí, často vlastním automobilem. „Na evropských silnicích dojede každoročně k více než milionu dopravních nehod. Jejich účastníky jsou i stovky českých řidičů, kteří často hledají pomoc i u našich zastupitelských úřadů. Pokud vás ale potká v zahraničí dopravní nehoda, nemusí to být nutně konec dovolené. Balíček asistenčních služeb Slavia pojišťovny v rámci cestovního pojištění vám zajistí třeba i náhradní vozidlo,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Přehled nabídky autopojištění najdete zde

Před cestouDříve než vyrazíte, zkontrolujte nejen technický stav vozu. Ujistěte se, že jste s sebou nezapomněli vzít technický průkaz, zelenou kartu, ověřte platnost technické prohlídky. Pokud cestujete zapůjčeným vozem, je potřeba mít u sebe dokumenty, kterými doložíte oprávněné nakládání s vozidlem. Plná moc nebo nájemní smlouva je mnohdy vyžadována i při běžných silničních kontrolách, stejně jako řidičský průkaz a cestovní doklady. „Řada zemí EU již zrušila národní kontakty na policii nebo hasiče a využívají jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Neplatí to však všude a pro vaši pohodu a schopnost reagovat v případě potřeby je důležité si ještě před přejezdem hranic zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi platí. Například policie v Německu používá číslo 110, v Rakousku 133, v Itálii 113,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Při nehoděV případě nehody je především nezbytné zajistit bezpečí osob na místě. Je důležité zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník. Při všech úkonech, které na místě nehody provádíte, dbejte také na bezpečnost svoji, silniční provoz totiž obvykle pokračuje dále. Je vhodné mít oblečenou vestu vyrobenou z reflexních materiálů, a to i tehdy, kdy to místní předpisy nevyžadují.

Je-li někdo zraněn, poskytněte dle svých schopností a možností první pomoc a vždy kontaktujte policii, případně záchrannou službu a hasiče.

Přivolání policie a záznam o nehoděPolicii se k nehodě v zahraničí snažte přivolat skutečně vždy, i když nedošlo ke zranění osob. V zemích, kde jsou policií vyšetřovány pouze závažné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody), se však musíte obejít bez protokolu o šetření policie na místě.

S ostatními účastníky dopravní nehody v každém případě vyplňte evropský záznam dopravní nehody. „Tento standardizovaný dokument je klíčovým zdrojem informací pro jakoukoli pojišťovnu, věnujte mu proto mimořádnou pozornost. Záznam o nehodě podepište výhradně v případě, že zcela a úplně rozumíte jeho obsahu a souhlasíte s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě,“ zdůrazňuje Ladislav Bělina.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě není komplikované. Je ovšem potřeba zapsat jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (zejména registrační značku, značku výrobce, typ a barvu vozidla) a rovněž kontaktní údaje případných svědků. Ze zelené karty si také opište nebo nafoťte název a sídlo pojistitele ostatních účastníků nehody, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost. Všechny tyto údaje se nacházejí v rubrikách 3 a 4. „V záznamu o nehodě dál uvedete, jak k nehodě došlo a jak vy, tak druhý účastník dopravní nehody připojíte svoje podpisy. Doporučujeme také nafotit celkovou situaci po nehodě, tedy rozestavění vozidel, případných stop na vozovce a samotnou škodu na všech zúčastněných vozidlech. Prostřednictvím většiny používaných telefonů je to snadné a vaše obrazová dokumentace může podstatně pomoci v případě pozdějších nejasností nebo sporu o rozsahu škody nebo dokonce o samotném zavinění,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Po nehoděRozsah úkonů, které je nutné učinit po dopravní nehodě souvisí přirozeně s rozsahem poškození, které váš automobil utrpěl. Pokud je auto nepojízdné, nebo se potřebujete poradit o dalším postupu, je vhodné vždy kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno „povinné ručení“. „Většina pojišťoven poskytuje pomoc s odtahem nepojízdného auta do servisu, případně i jednoduché opravy na místě nebo uskladnění vozu. Je však pravdou, že k zajištění komplexní pomoci je vhodné mít uzavřeno odpovídající doplňkové pojištění. Slavia pojišťovna například v rámci cestovního pojištění nabízí možnost asistenční služby pro cesty autem. Našim klientům pak zajišťujeme nejen případnou přepravu jejich auta zpět do ČR, ale navíc i přistavení náhradního vozidla pro pokračování v cestě na dovolenou, právní pomoc nebo tlumočení, pokud je potřeba. Jejich rodinná dovolená tak nemusí předčasně a nepříjemně skončit sháněním náhradních dopravních spojů a ubytování, namísto klidného cestování,“ říká Ladislav Bělina.

Bez zbytečného odkladu také oznamte škodu svému pojistiteli. Poskytněte příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s jeho pokyny. Jestliže potřebujete s postupem nahlášení škody nebo dalších administrativních úkonů poradit a vašeho pojistitele se vám nedaří ze zahraničí zkontaktovat, obraťte se na národní kancelář země, kde k dopravní nehodě došlo. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty. „Pokud vám takový postup nenařídí přímo na místě policie, nepřijímejte bez předchozí konzultace s vaší asistenční službou nabídku pomoci od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody,“ doporučuje Ladislav Bělina.

Uplatnění nároku na pojistné plněníSvůj nárok na pojistné plnění a dokumentaci prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla je možné doručit přímo na příslušnou pojišťovnu viníka nehody. Kontaktovat můžete i národní kancelář pojišťoven toho státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty. Pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru, máte možnost se obrátit i na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice. Kontakt na něj vám poskytne informační středisko České kanceláře pojistitelů.

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Allianz nabízí cestovní pojištění se slevouAllianz ve své základní nabídce cestovního pojištění kryje více než 150 různých sportů. Do konce září pojišťovna poskytuje na sjednání této pojistky 20% slevu.

Ne každý turista, který jede k moři, myslí na to, že při koupání může zavadit o korál, šlápnout na mořského ježka nebo se praštit do hlavy při jízdě na tobogánu. „Všechny aktivity u moře mohou vést jak k malým úrazům, u kterých je zapotřebí jen ambulantní ošetření, jehož cena se pohybuje do tisíce euro, tak k úrazům, vyžadujícím několikadenní hospitalizaci, zahrnující komplexní vyšetření a případně i zajištění repatriace zpět do ČR,“ říká Jakub Fiala, vedoucí medické asistence Allianz Assistance.

Přehled nabídky cestovního pojištění najdete zde

Některé adrenalinové aktivity, jako například potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů, kdy je klient držitelem potřebného certifikátu je samozřejmě možné připojistit, ale je důležité to uvést už při sjednávání pojistky. Vedle toho však existují aktivity, které jsou naopak zcela nepojistitelné. Například jeskynní potápění, paragliding a závěsné létání nebo potápění se žraloky.

Až do konce září je navíc možné sjednávat cestovní pojištění s 20% slevou. Výčet základních, rizikových i nepojistitelných sportů je k dispozici ZDE.
Nejničivější pohromy počasí přicházejí v létě. Jak se před nimi správně pojistit?Mezi nejničivější přírodní katastrofy u nás patří povodně a nejrizikovější co do řádění živlů jsou právě probíhající letní měsíce. Předcházet živelním škodám na majetku není možné, jejich dopad však mírní správné pojištění. Na co si u tohoto druhu pojištění dávat pozor? A hrozí nám letos nějaké nebezpečí?

Ačkoliv se České republice devastující přírodní katastrofy jako hurikány, tropické bouře a silná zemětřesení naštěstí vyhýbají, i tak nejsou naši občané řádění živlů zcela ušetřeni. Z přehledu nejničivějších živelních katastrof v České republice sestaveného Českou asociací pojišťoven (ČAP) je patrné, že nejčastěji k těmto událostem dochází v letních měsících. Žebříčku největších pojistných událostí souvisejících s přírodními živly vévodí především povodně – v Čechách v srpnu 2002, na Moravě v červenci 1997 a opět v Čechách v červnu 2013. Najdeme v něm ale i letní bouře, krupobití a orkány. Ačkoliv nejmladší přírůstek v TOP 15 ničivých přírodních událostí je již dva roky starý orkán Herwart, menších lokálních živelních pohrom jakoby přibývalo. Často je to však jen zdání. „Počasí v posledních letech je hodně proměnlivé a neustále roste průměrná teplota vzduchu. Může se nám zdát, že se zvyšuje nárůst extrémních jevů, jako jsou silné bouřky, krupobití nebo tornáda, to je ale dáno tím, že počasí kolem sebe z obavy před klimatickou změnou, která potvrzuje nárůst extrémního počasí, více sledujeme a sledovat ho vlastně můžeme on-line. I v 19. století bychom ovšem našli sušší roky jako v poslední době nebo roky bohaté na přívalové srážky a silné bouřky,“ říká meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Přehled pojištění majetku najdete zde

K nárůstu pojistek majetku přispěla ničivá povodeňJe logické, že jelikož se jedná o přírodní síly, prevence proti živelním událostem neexistuje. S následným řešením škod na majetku ovšem lidem značně pomáhá dobré pojištění. Právě ničivé živelní události přitom k rozvoji pojištění majetku poměrně hodně přispívají. Názorně to ilustruje případ povodní z roku 1997, kdy škody na majetku činily téměř 63 miliard korun, pojišťovny ale lidem vyplatily jen asi 10 miliard, protože většina pojistných smluv na majetek nebyla dostatečného rozsahu. O pět let později při povodních v Čechách už však byla z pojistek uhrazena téměř polovina třiasedmdesátimiliardových škod. To naznačuje, že se lidé z povodní na Moravě poučili a lépe se pojistili. Co byste tedy o pojištění majetku proti řádění přírodních živlů měli vědět?

Základem je pojištění nemovitosti a domácnosti, pozor ale na podpojištění!Proti živelním katastrofám je potřeba v prvé řadě pojistit svoji nemovitost a domácnost. Pozor na to, že tyto dva pojmy nejsou v řeči pojišťovnictví totožnými: nemovitostí se zjednodušeně myslí stavba samotná, domácností pak vybavení v ní. Dále je nutné dbát na to, aby byla nemovitost i domácnost pojištěna na dostatečnou částku. Dle zjištění České asociace pojišťoven byla například k roku 2018 téměř třetina tuzemských domácností takzvaně podpojištěna. „Podpojištění může vzniknout jednak tak, že lidé špatně odhadnou cenu svého domu či domácnosti a uzavřou pojištění na příliš malou částku, a jednak tak, že pojistku neaktualizují. Hodnota domu nebo bytu přitom může vlivem situace na trhu s nemovitostmi růst, hodnotu domácnosti zase ovlivní třeba nákup nového dražšího vybavení,“ vysvětluje Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny, jež si zakládá na lidském přístupu a osvětě v oblasti pojišťovnictví.

Polovina lidí se pojišťuje proti záplavě. Často si ji ale pletou s povodníPřed jakou přírodní katastrofou se lidé pojišťují nejčastěji? Podle dat poradenské společnosti Chytrý Honza z roku 2016 95 procent Čechů děsí požár, polovinu poté záplavy. Škody spojené s vodou jsou přitom během léta těmi nejčastěji řešenými. „V tomto ohledu je potřeba upozornit na to, že lidé hojně chybují v nerozlišování termínů povodeň a záplava. Povodeň je z potoků, řek a podobně, ale záplava je z atmosférických srážek. Do pojištění proti záplavě spadají také škody způsobené spodní vodou. Pokud lidem v důsledku vydatných srážek spodní voda vytopí třeba garáž a oni mají jen pojistku proti povodni, nikoliv proti záplavě, pak jim škodu bohužel pojišťovna zpravidla neuhradí, těmto nedorozuměním se snažíme v Directu předcházet, proto pojišťujeme vždy zákazníky dohromady na záplavu společně s povodní," vysvětluje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje.

Smlouvu byste si měli vždy náležitě prostudovat, ostatně to potvrzuje i advokát Tomáš Hon. „Při uzavírání pojistné smlouvy je třeba věnovat náležitou pozornost pojistným podmínkám, což mnoho klientů pro jejich obsáhlost opomíjí. Nejdůležitější částí bývají výluky z pojištění, ve kterých pojišťovna vypočítává okolnosti, za kterých pojistné plnění omezí či zcela vyloučí. Právě interpretace a aplikace pojistných podmínek bývá alfou a omegou případů, kdy pojišťovna odmítne klientovi uznat pojistné plnění,“ upozorňuje.

Vzniklé škody podrobně zdokumentujteTímto se dostáváme k otázce, co dělat, když se pojišťovna k úhradě škod postaví se zamítavým stanoviskem. „Pokud pojišťovna plnění zčásti nebo zcela odmítne, může se klient obrátit na soud s žalobou na zaplacení nevyplacené peněžité částky. Soud pak provede dokazování, v němž řeší, zda vznikla pojistná událost, zda je krytá pojištěním a jaká má být výše pojistného plnění. Obecnou radou je opatřovat si bohatou fotografickou dokumentaci vzniklých škod a případně i svědectví všech zúčastněných osob, a to právě k prokázání okolností vedoucích ke vzniku pojistné události. Zbytek je již otázkou právního posouzení pojistné smlouvy,“ vysvětluje Tomáš Hon. Případů klientů žalujících pojišťovnu o pojistné plnění přitom dle jeho zkušeností neustále přibývá a často jim soud dá za pravdu. „Obecně lze říci, že v těchto řízeních bývá úspěšnost klientů poměrně vysoká. V části případů se podaří s pojišťovnou narovnat vztahy mimosoudně,“ doplňuje Tomáš Hon.

Máme poloviční šanci na průměrné létoVzhledem k tomu, že letošní červen se nesl ve znamení někde až rekordně horkých dní, nabízí se otázka, zda nám letošní léto nepřinese s ohledem na živelní události nepříjemná překvapení. „Sezonní předpovědní modely se zatím přiklánějí k tomu, že letošní léto bude teplotně normální, a to s padesátiprocentní pravděpodobností. Pravděpodobnost teplotně nadprůměrného léta se zatím pohybuje na třiceti procentech. To ale neznamená, že se tropických dnů nedočkáme. K létu v Česku tropické teploty patří, naposledy se bez nich obešel rok 1940, chladné léto bylo také v roce 1913. Zřejmě ale nepřekonáme loňský teplotní rekord, kdy bylo v pražském Klementinu zatím nejtepleji od počátku tamního měření, tedy od roku 1775, s průměrnou teplotou 22,7 stupně Celsia a kdy stanice v Doksanech hlásila 48 dní s tropickou teplotou. Také srážkově by letošní letní období mělo být podle posledních předpokladů normální,“ prozrazuje Dagmar Honsová. „Extrémy v počasí však nikdy nelze vyloučit, a to i právě proto, že se nejhůře předpovídají. I výstražné informace před nimi můžeme vzhledem ke složitosti jejich predikce vydávat nejčastěji jen 48 hodin dopředu,“ dodává.


      
  


Související články:
Aktuality z pojišťoven na začátku listopadu

Aktuality z pojišťoven v polovině října

Direct spouští službu s pohybovými čidly chránící váš majetek

Listopadové rady od pojišťoven: na co si dát pozor o dušičkách, pojištění hodnoty ojetého auta, střety se zvěří a další

Co týden dal s panem Scottem - druhý díl videozpráv o novinkách na finančním trhuvšechny články
Dále v rubrice

Držte svoje finance v novém roce na uzdě

Obrázek: Peníze Nový rok bývá plný předsevzetí. Jedním z častých je vedle péče o zdraví, studia jazyků a dalších také závazek lepšího hospodaření s penězi. Nyní je ideální chvíle, kdy nastavit nová pravidla pro zdravé...

Zájem o rekreační objekty neustále roste

Ne nadarmo se o nás Češích říká, že jsme národem chatařů a chalupářů. Podle nedávného průzkumu vyplývá, že každý šestý Čech vlastní chalupu či chatu. Další třetina dotázaných respondentů plánuje si...

Z domácích spotřebičů se nejvíce vyplatí pojištění pračky, sušičky a myčky nádobí, ale i televizoru, říkají statistiky prodejců

Obrázek. Pračka Za elektrospotřebiče Češi dle GFK utratí zhruba 80 miliard korun ročně. Při nákupu dražších domácích spotřebičů či mobilních telefonů se vyplatí zvážit jejich pojištění. Jedná se o pojištění prodloužené...

Humorné historky z pojišťoven. Ani škodní události se neobejdou bez úsměvných situací

Obrázek: Lyžování Přinášíme vám kuriozní historky a hlášení, se kterými se letos setkaly pojišťovny. I když asi osoby, které se v daných situacích tehdy nacházely, měly ke smíchu daleko, jistě nám odpustí, když se nad jejich...

všechny články v rubrice


   
 
Vítěz žebříčku spoření
Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna


Vítěz žebříčku pojištění
Pojištění schopnosti splácet úvěry od BNP Paribas Cardif Poj
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz