Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček rizikového životního pojištění má novou jedničku. Podívejte se na aktualizované žebříčky životního pojištění

2.11.2018  |  Zdeněk Bubák, Jan Bachura
  


Žebříček životního pojištěníNa Finparádě najdete nové žebříčky životního pojištění. Na první pozici žebříčku rizikového životního pojištění se tentokrát nově dostala MetLife pojišťovna s pojištěním Garde 5.0. Odsunula tak na druhé místo Allianz pojišťovnu s pojištěním Allianz ŽIVOT a na třetí příčku NN Životní pojišťovnu s produktem NN Život. U investičního životního pojištění si nejvyšší příčku obhájila MetLife a dominuje tak nyní oběma žebříčkům. Druhá je nově Pojišťovna České spořitelny. Na třetí místo sestoupila NN Životní pojišťovna. 


Jaké jsou změny v žebříčcích rizikového a investičního životního pojištění na Finparádě.cz? Průběžným sledováním žebříčků finančních produktů během roku získáte informace o tom, jaké produkty mají šanci obsadit přední místa výsledkové listiny soutěže Finanční produkt roku, který organizuje společnost Scott & Rose a jejíž výsledky jsou zveřejňovány primárně jednou ročně právě na Finparádě.cz.
Nový žebříček rizikového životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
MetLife pojišťovna Garde 5.0 ***** Nahoru
Allianz pojišťovna Allianz ŽIVOT ***** Dolů
NN Životní pojišťovna NN Život ***** Dolů
Pojišťovna České spořitelny FLEXI RISK životní pojištění **** -
Generali Bel Mondo **** -
Zdroj: Finparáda.cz
    
Aktuální stav žebříčku rizikového životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde 

První místo obsadila MetLife pojišťovna se svým novým produktem životního pojištění s názvem Garde 5.0, které si klient může sjednat v rizikové či investiční variantě. Hlavními výhodami pojištění je neomezená územní platnost, nejkratší čekací doba na trhu (2 měsíce) či zkoumání zdravotního stavu jen 10 let zpětně. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl (včetně preventivních lékařských prohlídek) a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Klient může získat slevu 10 % z pojistného za sjednání pojištění s pojistnou částkou v minimální výši 1 mil. Kč, nebo získat bonus ve výši 10 % za bezeškodní průběh za každých 10 let pojištění bez pojistné události. Pojišťovna nabízí trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (1000 %). Pojištění nabízí výhodný balíček s názvem Úvěrová asistence, který je vhodný pro klienty s úvěrem. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna také rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu, apod.) bez placení pojistného a dvojnásobné pojistné plnění o prázdninách.

Na druhé místo se z minulého prvního dostala pojišťovna Allianz se svým životním pojištěním Allianz ŽIVOT. Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl a v případě sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující 1 mil. Kč poskytuje slevu z ceny pojištění ve výši 15 %. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna, a pojistné podmínky pak obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům, což je na trhu životního pojištění ojedinělé. Další výhodou je mimo jiné i pojištění PRO boj s rakovinou, pojištění PRO ženy nebo speciální krytí PRO úvěr k hypotéce. Pojištění nabízí klientům rovněž garanci nejvyššího plnění ve srovnání s 5 největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění již při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění.

Třetí místo obsadila NN Životní pojišťovna s pojištěním NN Život. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění je odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi nabízená zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného.

Čtvrté místo si obhájila Pojišťovna České spořitelny se svým produktem FLEXI RISK životní pojištění. Pojištění poskytuje klientům hned několik slev – sleva za zdravý životní styl ve výši 26 %, sleva 10 % za výši běžného pojistného, sleva za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 % a sleva za věrnost ve výši 7 %. Výhodou pojištění je rovněž připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 %, což je na českém trhu výjimečné.

Na pátém místě zůstala pojišťovna Generali se svým rizikovým životním pojištěním Bel Mondo. Pojištění nabízí širokou škálu různých připojištění včetně tzv. kombinovaného pojištění – pojištění složené ze tří rizik (pojištění smrti, invalidity a závažných onemocnění) poskytovaných za cenu dvou. Pojištění nabízí rodinnou asistenci (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka).

Přehled životního pojištění včetně popisu jednotlivých produktů najdete zde

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Nový žebříček investičního životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
MetLife pojišťovna FairLife ***** -
Pojišťovna České spořitelny FLEXI životní pojištění ***** Nahoru
NN Životní pojišťovna NN Smart ***** Dolů
Česká pojišťovna Můj život **** Nahoru
UNIQA pojišťovna DOMINO Invest **** Dolů
Zdroj: Finparáda.cz

Aktuální stav žebříčku investičního životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde

První místo v žebříčku investičního životního pojištění si obhájila MetLife pojišťovna se svým produktem FairLife. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Pojištění poskytuje slevu za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 % a nabízí tzv. Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna rozsáhlé asistenční služby bez placení pojistného. Zajímavým připojištěním je připojištění opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumávání zdravotního stavu nebo balíček Úvěrová asistence, který je určen pro klienty s úvěrem. Pojišťovna nabízí trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %). Pro pojištěné děti poskytuje pojištění až dvojnásobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu). Pojištění nabízí možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy.

Na druhé místo poskočila Pojišťovna České spořitelny a její FLEXI životní pojištění. Pojištění poskytuje hned několik slev na pojistném – bonus za věrnost ve výši 5 % ze zaplaceného pojistného, bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % nebo bonus za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 %. Vedle možnosti sjednání připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 % je výhodou pojištění FLEXI to, že pojištění trvalých následků může klient sjednat i ve variantě pojištění trvalých následků nemoci. Klientům je v rámci investiční složky nabízena možnost investice do Garantovaného fondu, který zajistí minimální zhodnocení vložených prostředků.  Jako jediná pojišťovna v České republice poskytuje pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci. Pojišťovna připravila v rámci produktu akční nabídku – klientům, kteří si od 17. září do 31. prosince 2018 sjednají pojištění závažných nemocí a v budoucnu onemocní rakovinou, vyplatí pojišťovna dvojnásobek sjednané částky.

Na třetí místo klesla NN Životní pojišťovna a její produkt NN Smart. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění pro hospitalizaci následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění zůstává odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Smart nabízí široký rozsah různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb. Pojištění rovněž nabízí možnost investovat do Garantovaného fondu, který klientovi zajistí minimální zhodnocení.

Na čtvrté místo se vyhoupla Česká pojišťovna s jejím produktem Můj život. Mezi zajímavé připojištění se řadí asistované reprodukce nebo připojištění ztráty soběstačnosti. Pojištění poskytuje rovněž službu „Neplánovaný adrenalin“ – klient může pomocí SMS každý rok aktivovat na dobu 21 dní navýšené pojistné krytí, které ho ochrání při vybraných extrémních sportech. Pojištění vedle běžných asistenčních služeb nabízí i asistenci vyřízení pozůstalosti a také Program proti rakovině, na který má nárok každý, kdo si sjedná pojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou minimálně 200 000 Kč. V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny pojišťovna vyplatí klientovi jednorázově 50 % z pojistné částky pro závažná onemocnění. Pojištění nabízí širokou škálu různých připojištění. Pojišťovna připravila pro své dětské klienty benefit s názvem „Zpátky do lavic“ – pro smlouvy sjednané od 1. září do 30. listopadu 2018 platí, že v případě, že se pojištěné dítě zraní ve škole nebo při dopravní nehodě, pojišťovna vyplatí dvojnásobné pojistné plnění.

Na páté místo klesla UNIQA pojišťovna se svým produktem DOMINO Invest. Výhodou pojištění je skutečnost, že pojistnou částku pro případ smrti lze vyplatit u závažné diagnózy s negativní prognózou už v tzv. terminálním stádiu života. Novinkou je možnost sjednání životního připojištění Balance, které klienta zajistí v předdůchodovém věku. Pojištění nabízí možnost využít v rámci investiční složky tzv. Investplan – nástroj, který chrání klientovy dosavadní naspořené prostředky z pojištění před nepříznivými výkyvy investičního trhu a případnou finanční ztrátou.


      
  


Související články:
Inovované pojištění nahodilého poškození a odcizení telefonů, tabletů a počítačů

Aktuality z pojišťoven na přelomu května a června. Na co by měli myslet vodáci a nové autopojištění

Žebříčkům životního pojištění na Finparádě dominuje MetLife pojišťovna. Naposledy vydáváme žebříček investičního životního pojištění

Která pojišťovna vyplatí nejvíc na úrazovém pojištění? Podívejte se na žebříček

Jak funguje Chlupatá terapie podle receptu od pojišťovny MetLife?všechny články
Dále v rubrice

Inovované pojištění nahodilého poškození a odcizení telefonů, tabletů a počítačů

Obrázek: Rozbitý telefon BNP Paribas Cardif Pojišťovna představila se společností HP Tronic novou generaci produktu Pojištění nahodilého poškození a odcizení zaměřeného na křehká a na rozbití náchylná mobilní zařízení, jako jsou...

Aktuality z pojišťoven na přelomu května a června. Na co by měli myslet vodáci a nové autopojištění

Obrázek: Žena v autě Přinášíme vám aktuální informace od pojišťoven. Na co mají pamatovat vodáci při provozování své zájmové činnosti? Vodácká sezóna se právě rozjíždí a je třeba myslet na všechna rizika, která milovníkům

Cestovní pojištění ke kartám Komerční banky platí nyní i v České republice. Pojištění pro ČR má nově i ČSOB

Obrázek. Dovolená Do konce letošního září mohou klienti Komerční banky využít cestovní pojištění ke kartám i pro dovolenou v České republice. Mimořádná nabídka KB se vztahuje na držitele debetních a kreditních...

Jak se v době koronaviru starat o automobil? Vir v autě přežije i 72 hodin

Obrázek: Autoservis Po zavedení mimořádných opatření a karantény kvůli pandemii koronaviru se mnoho podniků potýká s nejistotou budoucností. Také autoservisy, které zůstaly až na výjimky otevřené, ovlivnil úbytek zakázek...

všechny články v rubrice


   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz