Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Hospodářské výsledky bank za prvních devět měsíců 2023, srovnání a přehled

27.10.2023  |  aktualizováno 10.11.2023  |  Michal Mošnička | foto: Finparáda.cz
  


Obrázek: BankyBanky budou postupně zveřejňovat výsledky hospodaření za prvních devět měsíců roku 2023. Výsledky opět pro srovnání doplňujeme do tabulky. Jako první prezentujeme výsledky České spořitelny a MONETA Money Bank.Zisk a počet klientů bank v ČR za 3. čtvrtletí 2023Banka Zisk
2022 / 3. čtv. 2023
       Počet klientů
         2022 / 3. čtv. 2023
Česká spořitelna 20,2 / 14,6 mld. Kč  4 500 000 /  4 500 000 *
ČSOB 17,5 / 13,6 mld. Kč 4 340 000 / 4 407 000 *
MONETA Money Bank 5,2 / 4 mld. Kč 1 500 000 / 1 600 000
Komerční  banka 17,6 / 12,4 mld. Kč 1 652 000 / 1 665 000
 2 218 000*
Raiffeisenbank 7,54 / 3,96 mld. Kč 1 400 000 / 1 900 000

* počet klientů za celou finanční skupinu 
Zisk a počet klientů bank v ČR za 1. pololetí 2023Banka Zisk
2022 / 1. pol. 2023
       Počet klientů
         2022 / 1. pol. 2023
Air Bank 2,9 / 1,2 mld. Kč 1 000 000 (vč. Zonky)
Banka CREDITAS 1,6 mld. / 462 mil. Kč 180 000 / 196 000
Česká spořitelna 20,2 / 12,3 mld. Kč
4 500 000 /  4 500 000 *
ČSOB 17,5 / 9,5 mld. Kč 4 340 000 / 4 407 000 *
Fio banka 4,3 mld. Kč 1 250 000
Hello bank! 2023 ukončení činnosti
325 000
J&T BANKA 3,38 / 3,1 mld. Kč 154 330*
Komerční banka 17,6 / 8,1 mld. Kč 1 652 000 / 1 661 000
Max banka N/A / 158 mil. Kč 16 000 / 46 000
mBank N/A 737 972
MONETA Money Bank 5,2 / 2,5 mld. Kč 1 500 000 / 1 500 000
Raiffeisenbank 7,54 / 2,37 mld. Kč 1 400 000 / 1 900 000
UniCredit Bank 8,22 mld. Kč (ČR a SR) 880 000 (ČR a SR)
NEY spořitelní družstvo 35 mil. Kč 3 377
Trinity Bank 1 mld. / 426,8 mil. Kč 112 000 / 121 000

* počet klientů za celou finanční skupinu
Pozn.: Počet klientů jednotlivých bank je pouze orientační a vychází z veřejně dostupných a co nejaktuálnějších informací (tiskové zprávy, výroční zprávy, výsledky hodpodaření, apod.)


Česká spořitelnaČeská spořitelna vykázala k 30. září 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních
standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 18,6 mld. Kč.

Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS byl pozitivně ovlivněn akvizicí Sberbank CZ a meziročně vzrostl o 8,0 %
na 1 006,3 mld. Kč. Portfolio úvěrů domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 8,7 % na 634,9 mld. Kč, díky
hypotékám fyzickým osobám (+9,6 %), úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+7,2 %) a spotřebitelským
úvěrům (+8,6 %). Objem úvěrů korporátním subjektům meziročně vzrostl o 6,4 % na 367,2 mld. Kč, zapříčiněný
nárůstem u velkých korporací (+4,8 %), malých a středních podniků (+8,2 %) a financování komerčních nemovitostí
(+9,6 %).

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 1,7 % na 1 414,8 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem vkladů
domácností na 932,1 mld. Kč (+1,3 % meziročně) a vkladů korporátní klientely na 324,2 mld. Kč (+9,8 % meziročně).
Vklady klientů veřejného sektoru poklesly v meziročním srovnání o 9,9 % na 158,4 mld. Kč, což bylo zapříčiněno krátkodobými transakcemi. Podílové fondy vzrostly o 47 mld. Kč (+27,1 % meziročně) na 223 mld. Kč, což odráží poptávku klientů.

K 30. září 2023 byl celkový počet klientů Finanční skupiny ČS 4,5 milionu, z nichž digitální bankovnictví využívalo téměř
2,2 milionu. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 27 na 1 689 kusů.


ČSOB  (aktualizace k 10.11.2023)Čistý zisk skupiny ČSOB činil 13,6 miliardy (meziročně nižší o 5 %). Vklady se zvýšily meziročně o 11 procent a objem aktiv pod správou dokonce o 17 procent.

Mobilní aplikaci ČSOB Smart s virtuální asistentkou Kate aktivně používá rekordních bezmála 1,3 milionu klientů.  Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 22 % na 1,265 mil.
ČSOB ve spolupráci s Policií ČR proškolila v oblasti kyberbezpečnosti již více než 250 tisíc lidí, a to prostřednictvím vzdělávacích programů ve školách, online prostředí, webinářů i konferencí a také v rámci letní roadshow s Policíí ČR.
S cílem vyměnit dojíždění autem za zdravý a ekologický pohyb vyhlásila v srpnu ČSOB se společností Mastercard Zelenou výzvu 2023.


MONETA Money BankMONETA Money Bank dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců roku 2023. Výsledky předčily očekávání skupiny MONETA, kdy čistý zisk dosáhl 4 miliard korun a návratnost vlastního kapitálu 17,1 procenta a 7,8 koruny zisku na akcii.. Klientské vklady meziročně vzrostly o 22,7 procenta a dosáhly tak výše 393 miliard korun.

K 30. září 2023 dosáhla celková bilanční suma skupiny MONETA 449 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20,9 procenta. K růstu bilanční sumy došlo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 22,7 procenta na 393 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,3 procenta a komerční vklady o 23,9 procenta. V obou segmentech rostly především zůstatky spořicích produktů.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo během sledovaného období stabilní. Retailové úvěry klesly o 2,5 procenta na 181,6 miliardy korun, zejména díky zpomalení v oblasti hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 5,3 procenta na 88,5 miliardy korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy. MONETA také využila nové příležitosti, jak podpořit SME klienty prostřednictvím poskytování provozních úvěrů a financování dalších investic.

Nové objemy poskytnutých úvěrů klesají ve všech segmentech skupiny MONETA, a to z důvodu utlumené poptávky, obezřetného přístupu k poskytování nových úvěrů a vyšších úrokových sazeb. Objemy nových hypotečních úvěrů klesly meziročně o 70,1 procenta, což je v souladu s celým hypotečním trhem. Objemy spotřebitelských úvěrů rovněž klesly o 16 procent a nové komerční úvěry se meziročně propadly o 26,8 procenta.

Počet uživatelů digitálních kanálů skupiny MONETA nadále roste. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní využívá více než 1 milion klientů, což představuje meziroční nárůst o 43,4 procenta.
S ohledem na zajištění bezpečnosti této platformy upouští MONETA od autorizace prostřednictvím potvrzovacích SMS kódů zasílaných klientům. Důvodem jsou zkušenosti z posledních 12 měsíců, kdy 95 procent všech kybernetických útoků bylo způsobeno odcizením potvrzovacích SMS kódů. MONETA proto od 1. října 2023 představila novou, bezpečnější metodu.

Podíl úvěrů založených online v prvních devíti měsících činil 48 procent u spotřebitelských úvěrů a 32 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Za stejné období pak podíl retailových běžných účtů sjednaných online činil 43 procent a retailových spořicích a termínovaných vkladů 58 procent.

Celkový počet klientů nadále rostl a dosáhl 1,6 milionu. Klientská základna meziročně narostla o 154 tisíc nových klientů. 


Komerční banka Celkové výnosy poklesly o -6,9 % na 27,0 miliard Kč. Provozní náklady meziročně stouply o 7,7 % na 13,0 miliard Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -1,0 miliard Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -4,9 % na 12,4 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 2,7 % na 808,3 miliardy Kč. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 1,2 % na 1 022,4 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 11,5 %. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 14,7 % na 240,7 miliardy Kč.

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 218 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 665 000 klientů, meziročně o 14 000 více. KB představila svou „Novou éru bankovnictví“ v dubnu, ke konci září už novou digitální banku KB používalo více než 50 000 klientů.


Raiffeisenbank Čistý zisk banky za tři čtvrtletí 2023 dosáhl výše 3,96 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 27,5 %. Celkové provozní výnosy se snížily o 5,25 % na 12,87 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 10,8 %, a dosáhly tak výše 9,84 miliardy Kč. Pokles je způsoben primárně vyplácením vyšších úroků klientům, a to zejména na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 5,5 % na 3,07 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly výše -306,1 milionů Kč, což činí nárůst o 586 milionů Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2022.

Celková aktiva banky dosáhla výše 679 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 13,3 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 2,9 % na 361 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem zejména u projektových úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,2 % na 543 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 4,70 % p.a. u měsíčního vkladuvíce
Půjčka s odměnou až 12 000 Kčvíce
Účet OPEN - úrok až 5 % p.a.více
      
  Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Kalkulačka spoření, nejvýhodnější spořicí účty od bank i záložen - zdevšechny články
Dále v rubrice

ČSOB nabízí financování nemovitostí v zahraničí

Toužíte po nemovitosti v zahraničí a nevíte, jak ji financovat? ČSOB nabízí financování nemovitosti v zahraničí, a to za stejných podmínek jako standardní hypoteční úvěr. Více se dozvíte v našem článku...

Denní zprávy

Obrázek: Denní zprávy Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...

Náklady na povinné ručení v dubnu nepatrně stouply

Obrázek: Auto Náklady na pojištění typického vozu se v měsíci dubnu nepatrně zvýšily. Provozovatelé běžných vozidel, které zastupuje Broker Consulting POVIndex, toto zvýšení téměř nepocítili. Konkrétně se hodnota zvýšila z březnových 6 907 korun na dubnových 6 927 korun...

Velké srovnání termínovaných vkladů

Obrázek: Termínoindex Termínoindex pokračuje v poklesu. Aktuálně se nejvýhodnější sazby termínovaných vkladů pohybují pod 5 %. Jaké banky provedly změny u termínovaných vkladů a kdo nabízí aktuálně nejvyšší sazbu?

všechny články v rubrice

   
 
Minutová půjčka
Minutová půjčka od 4,8 % p.a. Samozřejmě
Raiffeisenbank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz