Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček cestovního pojištění v červnu

19.6.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz
  


Obrázek: Nejlepší produkt žebříčkuNa Finparádě došlo k aktualizaci žebříčku cestovního pojištění. První místo obhájila Direct pojišťovna, na druhé místo se nově posunula ČSOB pojišťovna, na třetí příčku klesla UNIQA pojišťovna, čtvrté místo patřilo pojišťovně Allianz a na pátém místě žebříček uzavírá Generali Česká pojišťovna.


Více než polovina Čechů se v letních měsících chystá na zahraniční dovolenou, zpravidla po Evropě. Drtivá většina volí méně rizikovou formu odpočinku, někteří lidé však do svého programu zařazuje i adrenalinové zážitky. „Pouze 27 procent lidí má na adrenalinové sporty zřízeno speciální pojištění. Dalších 34 procent tvrdí, že jim adrenalinové sporty kryje standardní cestovní pojištění. Před cestou do zahraničí proto každému doporučujeme, aby si pečlivě zkontroloval, jaké aktivity jeho cestovní pojištění kryje. V některých typech pojištění totiž adrenalinové sporty zahrnuty nejsou vůbec, jiné mají jen základní pojistné limity,“ uvedl předseda sboru jednatelů ČPP Servis David Krňávek.

Více o cestovním spoření najdete v našem FinSeriálu zde

Metodika tvorby žebříčku cestovního pojištění:

Žebříček srovnává produkty cestovního pojištění nabízené pojišťovnami v České republice. Hodnocena jsou následující kritéria: rozsah pojištění, cena pojištění, transparentnost pojištění a inovace pojištění.

Žebříček cestovního pojištění v červnu 2023Pořadí Pojišťovna Změna od minule
1. Direct pojišťovna -
2. ČSOB pojišťovna Obrázek Šipka nahoru
3. UNIQA Pojišťovna Obrázek: Šipka dolů
4. Allianz pojišťovna Obrázek: Šipka nahoru
5. Generali Česká pojišťovna šipka dolů
Zdroj: Finparáda.cz

První místo obhájila Direct pojišťovna, která u svého cestovního pojištění poskytuje slevu ve výši 50 % při sjednání online. Klient si může vybrat mezi třemi variantami limitů pro léčebné výlohy v zahraničí, a to ve výši 3 mil. Kč, 6 mil. Kč, nebo bez limitu (neomezený limit). K léčebným výlohám si klient může sjednat například připojištění odpovědnosti s limity 25 mil. Kč pro újmu na zdraví a 10 mil. pro škodu na majetku. Direct pojišťovna dále nabízí úrazové pojištění (trvalé následky úrazu a smrt úrazem), pojištění zavazadel, zpoždění letu, storno zájezdu, pojištění covid-19, pojištění rizikových sportů a právní asistenci. Mimo to je možné si sjednat doplňková připojištění jako asistence vozidla, pojištění vozidla z půjčovny nebo pojištění sportovního vybavení. Součástí každého cestovního pojištění je bezplatná cestovní asistence.

Přehled cestovního pojištění najdete zde

Na druhé místo se posunula ČSOB pojišťovna, která u cestovního pojištění a vybraných připojištění nabízí slevu 20 % za sjednání online. Cestovní pojištění lze sjednat ve třech variantách, a to následujícími limity pro léčebné výlohy: 5 mil. Kč, 15 mil. Kč, 100 mil. Kč. Varianty Dominant a Premiant kromě léčebných výloh obsahují navíc pojištění odpovědnosti včetně právní ochrany, pojištění úrazu (trvalé následky), pojištění zavazadel, pojištění cesty a pojištění letu. Pojišťovna dále nabízí i následující připojištění: pojištění rizikových sportů, asistence vozidla, pojištění stornopoplatků nebo pojištění domácnosti v době nepřítomnosti. ČSOB pojišťovna ve spolupráci s firmou PetExpert nabízí cestovní pojištění psů a koček. Jedná se o jedině samostatné pojištění zvířat na trhu. Pojišťovna do 30. září 2023 nabízí zdarma vybranou e-knihu ke každému individuálnímu cestovnímu pojištění, které si klient sjednal online. Klienti mají navíc možnost zapojit se do soutěže o 10 e-čteček.      

Na třetím místě skončila UNIQA pojišťovna, která cestovní pojištění nabízí s 10% slevou v případě sjednání online. Slevu až 50 % mohou klienti získat v rámci pojištění rodiny. Pojištění léčebných výloh lzde sjednat s limitem 5 mil. Kč, 15 mil. Kč a 25 mil. Kč. V rámci tohoto pojištění je unikátní limit pro akutní zubní ošetření, který je shodný s limitem pro léčebné výlohy. Kromě léčebných výloh pojištění obsahuje pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti nebo pojištění zavazadel. Pojišťovna v rámci cestovního pojištění nabízí i následující připojištění: nebezpečné a zimní sporty, pojištění storna, asistenční služby pro vozidlo, asistence při zpoždění/zrušení přepravy osob nebo cestu za manuální prací.  

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde

Na čtvrtém místě se umístila Allianz pojišťovna, u které si můžete sjednat cestovní pojištění ve třech variantách. Základní varianta obsahuje limit pro léčebné výlohy ve výši 2 mil. Kč, další dvě varianty už poskytují neomezený limit. Základní varianta Komfort dále nabízí pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby nebo právní pomoc v zahraničí. Zbylé dvě varianty navíc nabízí úrazové pojištění a denní odškodné při hospitalizaci. U všech variant si můžete připojistit pojištění stornovacích poplatků nebo pojištění technické asistence. Pojištění rizikových sportů lze sjednat pouze ve variantě Max.

Pátá příčka patří Generali České pojišťovně, u níž lze cestovní pojištění sjednat s 20% slevou v případě sjednání online. Pojišťovna nabízí tři balíčky cestovního pojištění s limity 5 mil. Kč, 25 mil. Kč a 100 mil. Kč. pro léčebné výlohy. Každá varianta pojištění dále obsahuje: pojištění covid-19, pojištění asistenčních služeb, repatriaci, zásah horské služby, zubní ošetření nebo ošetření v souvislosti s teroristickým útokem. U rozšířenějších variant pojišťovna poskytuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti nebo pojištění zavazadel. Varianta Exclusive navíc poskytuje nadstandartní asistenční a právní služby a pojištění při pobytu v nemocnici. Generali Česká pojišťovna nabízí také připojištění, mezi které patři: pojištění spoluúčasti na věci půjčené, asistenční služby autocare, pojištění storna cesty nebo pojištění veterinární péče (pes nebo kočka).

Aktuální žebříček cestovního pojištění včetně parametrů hodnocení najdete zde11 rad k cestovnímu pojištění1. Cestovní pojištění pomůže především pokrýt náklady spojené s ošetřením v zahraničí, a to i mimo státní zdravotnická zařízení. Kryje spoluúčast na ošetření, použitých lécích i případné hospitalizaci, a pokud to zdravotní stav vyžaduje, pak i transportu zpět do České republiky včetně lékařského dozoru během cesty. Důležitou součástí, na kterou mnoho cestovatelů zapomíná při řešení potíží je i nonstop asistenční služba v českém jazyce, která vám pomůže najít nejbližší lékařské zařízení, případně i tlumočníka.

2. Základ cestovního pojištění tvoří tzv. léčebné výlohy. Pojištění se vztahuje na úraz nebo náhlé akutní onemocnění pojištěného, ke kterému došlo v zahraničí. Jde o nutné a neodkladné léčení, a to takové, aby byl pojištěný schopen absolvovat pokračování své cesty nebo transport zpět do ČR. Celkový “výkon” pojištění vyjadřuje tzv. limit pojištění, který by měl být dostatečně vysoký, aby pokryl i vyšší náklady u komplikovanějších situací. Důležité je zvážit limity například při cestě do zámoří (USA, Austrálie, Asie), kde se výše úhrad za zdravotní péči může výrazně lišit oproti Evropě.

3. Součástí základního cestovního pojištění jsou i asistenční služby, které poskytují nepřetržitou telefonickou pomoc 24 hodin denně pro případ tísňové situace, a to v českém jazyce. Některé pojišťovny nabízejí i širší rozsah služeb a jsou schopny zorganizovat pomoc v případě zpoždění letu nebo zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného v případě jejich ztráty nebo odcizení. Některé produkty cestovního pojištění dokážou zjistit zajímavé kulturní, či sportovní akce v okolí a zajistí i rezervace vstupenek, kontakt na taxislužbu apod.

4. I když se v současné době může zdát, že je epidemie nemoci covid-19 definitivně na ústupu, mělo by zvolené pojištění být natolik kvalitní, aby krylo i nebezpečí spojené s tímto onemocněním.

5. Ať už pro případ pozitivního PCR testu, nebo jiné nenadálé překážky odjezdu na dovolenou, je vhodné přidat pojištění stornopoplatků. Pokud je ale důvodem ke zrušení cesty pouhá obava z případné nákazy nemocí covid-19, pojištění stornopoplatků se na tento případ nevztahuje.

6. Připojištění “karanténa” se může hodit v situaci, kdy vzniknou z důvodu nařízené karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 další nečekané náklady. Mezi ně patří například přerušení dovolené, nevyužití objednaných služeb, nutnost změny termínu odletu, nebo delší pobyt v destinaci a s ním spojené náklady na ubytování, stravu a dopravu.

7. Při výběru a nastavení cestovního pojištění je nutné zohlednit také náplň pobytu v zahraničí. Je velký rozdíl, pokud budete pouze relaxovat na pláži a poznávat památky nebo budete dovolenou trávit aktivně (sportem) či dokonce adrenalinovým způsobem. Jízda na elektrokolech, lezení po skalách, nebo potápění jsou velice populárními činnostmi, ale případná zranění spojená s jejich provozováním je nutné pojistit připojištěním na rizikové (extrémní) sporty.

8. Při provozování různých aktivit můžete škodu nejen utrpět, ale také někomu způsobit. V lepším případě pouze na majetku, v tom horším i na zdraví. V případě neúmyslné škody (při které se neprokáže přítomnost alkoholu nebo návykových látek) může pojišťovna úhradou vzniklé škody výrazně pomoci. Pro tyto případy lze v rámci cestovního pojištění připojistit odpovědnost v běžném životě.

9. Dalším velice užitečným připojištěním je pojištění zpoždění (či ztráty) zavazadel. Komu se to už aspoň jednou nestalo? Vystoupíte z letadla, čekáte na kufry, ale dopravce je jednoduše poslal jiným směrem. Většina pojišťoven (při zpoždění příletu zavazadel nad 6 hodin) proplatí náklady na pořízení nezbytných náhradních věcí (např. hygienických potřeb, oblečení apod.) do stanoveného limitu pojištění.

10. Nepříjemné dokáže být i zpoždění nebo úplné zrušení letu. Ať už je příčinou technická porucha na letadle, počasí, živelná katastrofa nebo stávka zaměstnanců. I když máte nárok na odškodnění leteckou společností, jde o dlouhý a vleklý proces, který lze výrazně snáze vyřešit připojištěním v cestovním pojištění.

11. Nakonec speciální připojištění pro ty, kteří cestují do zahraničí se svými domácími mazlíčky. V mnohých produktech cestovního pojištění lze připojistit i veterinární péči, aby vás ošetření vašeho mazlíčka na dovolené v zahraničí nezruinovalo. Veterinární medicína je poměrně drahá i v České republice, natož v zahraničí.     


      
  


všechny články
Dále v rubrice

Kdo se o vás postará ve stáří?

Počet lidí závislých na péči druhých se zvyšuje. Řešení nabízí pojištění dlouhodobé péče, které je nabízeno od počátku letošního roku...

Žebříček cestovního pojištění v červnu

Obrázek: Nejlepší produkt žebříčku Na Finparádě došlo k aktualizaci žebříčku cestovního pojištění. První místo jako minulý rok obhájila Direct pojišťovna, druhé místo si udržela ČSOB pojišťovna, na třetí příčku se posunula Allianz pojišťovna, čtvrté místo nově patřilo Kooperativa pojišťovně...

Produktové novinky bank v květnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Hvězdy FP Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu května letošního roku oznámily Česká podnikatelská pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

Rizika koupě ojetého vozidla

Obrázek: Autonehoda Totální škoda na vozidle. Lze opravit takové vozidlo a jaká jsou rizika koupě auta po takové škodě? Co byste si měli před koupí ojetého vozidla zkontrolovat?

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz