Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Pojistný trh na konci dubna: Generali Česká poskytuje krytí rizik pro zdravotníky v první linii a další informace

30.4.2020  |  Zdeněk Bubák, zprávy Generali České pojišťovny, Uniqa, Allianz a Vindicia
  


Obrázek: Epidemie koronaviruPřinášíme vám informaci o tom, co se děje na pojistném trhu koncem dubna - v době zasažené koronavirovou epidemií. Generali Česká pojišťovna oznámila, že poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronavirem, Uniqa informuje o tom, jak v současné době funguje cestovní pojištění, Allianz vydala zprávu o aktuálně nejrizikovějších místech na českých silnicích a nakonec se dozvíte, kolik lidí se v Česku zraní při práci.Generali Česká pojišťovna poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronaviremPro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19, připravila Generali Česká pojišťovna v oblasti životního pojištění speciální benefit. Právě životní pojištění totiž poskytne záchrannou síť v případě nepříznivých životních situací, kterým lidé mohou kvůli nákaze koronavirem čelit.

Tisíce sester, lékařů, záchranářů a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení se denně starají o nemocné. Sami se tak vystavují riziku, že se koronavirem nakazí. Generali Česká pojišťovna proto na tuto situaci zareagovala ve své nabídce.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1.května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.

„Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů,“ popisuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.“

Tento benefit automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry pak navíc nemusí být ani klienty pojišťovny a pojištění se na ně bude také vztahovat.

Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:


  • Hospitalizace - 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
  • Pobyt na JIP - 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
  • Úmrtí - 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
  • Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, ani zdravotníci sestry z řad České asociace sester neplatí
  • Pojištění platí v období od 1.5.2020 do 31.7.2020
„Ve spolupráci s Českou asociací sester jsme zorganizovali veřejnou sbírku, do které jsme prostřednictvím naší nadace přispěli částkou půl milionu korun. Další materiální podporou jsou pak dodávky občerstvení do vybraných nemocnic po celé České republice. Těší mne, že se do podpory zdravotních sestřiček velmi aktivně zapojují i naši zaměstnanci a obchodníci,“ doplňuje generální ředitel Generali České pojišťovny Roman Juráš. 

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


UNIQA: Jak nyní funguje cestovní pojištěníPandemie koronaviru přinesla asi největší změny do cestovního pojištění, protože je nutné reagovat znovu a znovu na opatření zaváděná vládou v oblasti cestovního ruchu. UNIQA pojišťovna proto shrnula všechny možné varianty, které jsou pro její cestovní pojištění aktuálně platné. Ohledně platnosti konkrétních pravidel u jiných pojišťoven doporučujeme navštívit jejich webové stránky.

Individuální cestovní pojištěníIndividuálním cestovním pojištěním se rozumí formy, které sjednává jednotlivec nebo rodina pro svou cestu do zahraničí. Organizuje si ji sám, bez zapojení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury: samostatně si zajišťuje a hradí cestovní služby.

Tento druh pojištění je možné znovu sjednat s počátkem cesty od 1. května 2020, protože se už uvolnil zákaz a vycestovat za splnění striktních podmínek jde. UNIQA v souladu s tím umožňuje sjednat cestovní pojištění na webu www.uniqa.cz nebo telefonicky na lince 488 125 125.

Pokud by mělo dojít k prodloužení nouzového stavu a/nebo k obnovení zákazu vycestovat, bude adekvátně interně upraven i nejbližší termín pro sjednání cestovního pojištění podle oznámení vlády.

Informace o podmínkách výjezdu do zahraničí pojišťovna doporučujeme vždy ověřit na webu www.mvcr.cz a/nebo www.mzv.cz. Pojišťovna se jimi řídí v případě pojistné události. Rovněž je užitečné prověřit pravidla o cestě do konkrétní země nebo oblasti na příslušném zastupitelském úřadu Vyplatí se také registrovat svoji cestu do systému DROZD při MZV.

Cestovní pojištění je od počátku května platné v plném rozsahu, řídí-li se turisté podle pravidel vyhlášených vládou. Náklady na testování koronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není z cestovního pojištění hrazeno.

Riziko nákazy koronavirem je v rámci léčebných výloh a případně s tím spojené repatriace rovněž kryto při dodržení výše uvedených podmínek.

V případě pojistné události je třeba se vždy spojit s asistenční službou a řídit se jejími pokyny. Rovněž je třeba doložit, že cesta byla konána v souladu s vládními opatřeními platnými v době jejího uskutečnění.

Uvíznutí v karanténěV případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:
  • UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.
  • Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.
  • Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

Vrácení pojistného za neuskutečněné cestyUNIQA zaplatí zpět pojistné za dříve sjednané individuální či rodinné cestovní pojištění, odpadl-li pojistný zájem, protože výjezd nebylo možné kvůli koronavirovým opatřením uskutečnit. Učiní tak na žádost pojištěného, jenž prokáže, že cestovní pojištění uzavíral s plánem cestovat podle pravidel platných v té době. Pojistné za pojištění stornovacích poplatků se nevrací.

Požadavek na refundaci pojistného je potřeba poslat co nejdříve, nejpozději před počátkem plánované cesty.

Uplatnění pojištění stornovacích poplatkůPojištění storna nelze uplatnit s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality (oblasti nebo státu), nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla diagnóza potvrzena.

V případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.

Pojištění pro skupinové zájezdy (hromadná turistika s CK)Zájezdy pořádané cestovní kanceláří nebo agenturou je třeba z pohledu cestovního pojištění rozdělit a 2 skupiny:
  1. Zájezd od cestovní kanceláře se zahrnutým cestovním pojištěním UNIQA
  2. Zájezd od cestovní kanceláře s individuálně zakoupeným cestovním pojištěním UNIQA od klienta

Cestovní pojištění zahrnuté v ceně zájezdu (1)V případě, kdy dojde po dohodě klienta a CK rovnou ke změně termínu konání zájezdu, je možné provést i změnu termínu platnosti pojištění ve stejném rozsahu. Požadavek na tuto změnu musí CK oznámit do UNIQA co nejdříve, nejpozději však před počátkem původně plánované cesty.

Pokud nelze rovnou domluvit náhradní termín zájezdu a klient obdržel od cestovní kanceláře otevřený voucher s platností do 31. 8. 2021, je potřeba s prodávající cestovní kanceláří rovněž zařídit přesun cestovního pojištění na budoucí náhradní zájezd, pokud to bude možné.

Spadá-li zákazník do skupiny osob, které mají podle rozhodnutí vlády právo na okamžité zrušení cestovní smlouvy (bez voucheru) a vrácení částky za zájezd, měl by jednat s cestovní kanceláří. Pojistné za cestovní pojištění je součástí celkové ceny zájezdu.

Cestovní pojištění k zájezdu od CK zakoupené individuálně klientem (2)V případě, kdy si klient individuálně zakoupil jednorázové cestovní pojištění k zájezdu, a nyní obdržel od cestovní kanceláře voucher k vyčerpání služeb do 31. 8. 2021, může pojištění v UNIQA pojišťovně zrušit a požádat o refundaci pojistného. Pojistné za případné pojištění stornovacích poplatků se ale nevrací. 

Spadá-li zákazník do skupiny osob, které mají podle rozhodnutí vlády právo na okamžité zrušení cestovní smlouvy (bez voucheru) a vrácení částky za zájezd, může požádat o refundaci pojistného za individuálně pořízené cestovní pojištění u UNIQA pojišťovny.

Požadavek na vrácení peněz za individuálně zakoupené cestovní pojištění k zájezdu je nezbytné do UNIQA pojišťovny poslat co nejdříve, nejpozději však před plánovaným počátkem cesty. K tomu je potřeba doložit kopii voucheru na zájezd vydaného CK (sken, fotku). Žádost může klient podat elektronicky na e-mail cestovni@uniqa.cz nebo písemně poštou na UNIQA pojišťovna, Cestovní pojištění, Evropská 136, PSČ 160 12, Praha 6. Pojistné za pojištění stornovacích poplatků se nevrací.

Asistenční službaV případě pojistné události v zahraničí je klientům k dispozici v režimu 24/7 asistenční služba UNIQA. Pojišťovna doporučuje nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

Hlášení pojistných událostí z cestovního pojištěníPojistné události lze nahlásit UNIQA pojišťovně po návratu bez zbytečného odkladu on-line přes webové hlášení škod, kam klient připojí i kopie všech dokumentů (skeny, fotky), podle nichž má být spočítáno pojistné plnění. UNIQA si může vyžádat dodání originálů dokladů. Běžné škody jsou vyřizovány i nadále do dvou pracovních dnů.

reklama

Spořicí účet+ spoření s výhodnou sazbou 0,50 % ročněvíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 1,6 % ročněvíce

NEObyčejný účet - úroková sazba 0,25 % p.a.víceAllianz přináší seznam nových rizikových míst českých silnicDopravně-bezpečnostní projekt Allianz Automapa hledá nejrizikovější úseky na silnicích v Česku a nyní přináší žebříček nebezpečných míst, která se do statistiky nově zapsala během roku 2019. 

Jak žebříček vzniká?Allianz Automapa je podrobnou celorepublikovou studií, nikoli analýzou nehodovosti klientů Allianz pojišťovny. Seznam nových kritických míst českých silnic vychází z údajů veřejně dostupné databáze dopravních nehod evidovaných Policií ČR, následně zpracovaných podle komplexní metodiky.

Podmínkou pro zařazení konkrétního místa do Allianz Automapy je vznik alespoň dvou na sobě navzájem zcela nezávislých dopravních nehod s těžkými zdravotními následky nebo smrtí v daném úseku během roku 2019, mezi nimiž nebyla vzdálenost větší než 100 metrů. Analýza se týká nehod na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy.

Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet nehod s jakýmkoli jiným zraněním; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost ostatních zranění; a počet ostatních nehod v dané lokalitě.

TOP 10 nových nebezpečných úseků roku 2019Nejhorší desítka nových lokalit je rovnoměrně rozdělena mezi křižovatky a volné úseky. „Oproti roku 2018, kdy byly nehodové lokality nejvíce soustředěny do Středočeského a Českobudějovického kraje, jsou v roce 2019 lokality rozptýleny mnohem rovnoměrněji po celé České republice,“ uvádí Jaroslav Heinrich z HBH. „Zároveň poprvé za celou dobu zpracování této zprávy nebylo identifikováno žádné místo, ve kterém by v daném roce došlo ke třem různým nehodám s úmrtím, nebo těžkým zraněním.“

Analýza dopadla nejhůře pro křižovatku na silnici I/2 ve Středočeském kraji poblíž obce Bečváry. Severně od vesnice Poďousy, která je součástí tohoto správního celku, došlo loni k celkem 13 nehodám, z toho dvě byly vážné. Tři lidé si odsud odnesli těžká zranění, 17 lidí utrpělo lehká. Zajímavé je, že žádná z havárií se neodehrála v lednu, únoru, říjnu a listopadu, kdy naopak tradičně povětrnostní podmínky řidičům příliš nepřejí. V prosinci taktéž došlo „pouze“ k jedné havárii.

Druhou nejhorší novou lokalitu roku 2019 identifikovala Allianz Automapa v Jestřebí v Libereckém kraji. Jde o křižovatku na silnici I/9, která je sice z hlediska aktuální metodiky novým nehodovým místem, ale byla jako problematická sledována již i před více než 10 lety. V západní části města zde loni došlo k 10 nehodám, z toho ke dvěma vážným. Dva lidé se zde těžce zranili a 11 si odneslo zranění lehčího rázu.

Třetí nový nejrizikovější úsek se podle Allianz Automapy v loňském roce nacházel v Královéhradeckém kraji, v katastru obce Dobruška. Na křižovatce jihovýchodně od města došlo v roce 2019 k celkem 7 nehodám, z nichž dvě byly vážné. Jeden člověk při nich na místě zemřel, jeden se těžce zranil, a dva si odnesli zranění lehčí. K pěti ze všech těchto nehod došlo na podzim a v zimě.

Z top desítky nejnebezpečnějších úseků se v roce 2019 dva objevily ve Středočeském, dva v Libereckém, a dva v Jihočeském kraji. Po jedné příčce obsadily kraje Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina.

Související články:
Direct pojišťovna vstupuje do světa autoslužeb

Škody z krádeží kol meziročně vzrostly o 25 procent. Vyplatí se pojištění?

Kooperativa nabízí dvojnásobné plnění v případě invalidity

Nájemní byt. Jaké pojištění potřebuje pronajímatel a jaké nájemce?

ERV Evropská pojišťovna kryje rizika spojená s COVID-19 i v tmavě červených destinacích


Pracovní úrazy: v Česku se zraní desítky tisíc zaměstnanců, bolestné se od roku 2015 nezvýšiloNa 28. duben připadl Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku každoročně dojde k přibližně 46 500 pracovním úrazům s následnou pracovní neschopností, v průměru 115 osob se zraní smrtelně. Zatímco odškodnění bolestného u následků dopravních nehod či úrazů ve školách se každý rok zvyšuje na základě výše průměrné mzdy, u pracovních úrazů je hodnota stále stejná. Naposledy byla navýšena v roce 2015, upozorňuje společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.

Pro určení výše bolestného, které je jednou ze součástí odškodnění, jsou zásadní body. Posudkový lékař jimi ohodnotí následky zranění – čím více bodů, tím více peněz. „Jenže zatímco například u dopravních nehod se výše jednoho bodu každý rok zvyšuje, protože odráží průměrnou mzdu, u pracovních úrazů už roky zůstává stejná. Jeden bod u následků dopravní nehody má letos hodnotu 341,25 Kč. U pracovního úrazu je to jen 250 korun, a to od roku 2015. Tehdy se za ocenění jednoho bodu vedl velký boj, ve finále se částka více než zdvojnásobila z původních 120 korun,“ připomíná Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Při příležitosti letošního Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upozorňuje, že je čas hodnotu bodu u pracovního úrazu opět přehodnotit.

U pracovních úrazů se navíc nepoužívá Metodika nejvyššího soudu při hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, což tento typ úrazů opět znevýhodňuje oproti dopravním nehodám.

Zraněný zaměstnanec má však nárok na i náhrady, které nezaplatila pojišťovna v prvním kroku, protože zaměstnavatel automaticky uplatňuje jen dorovnání mzdy a bolestné. U dalších kompenzací musí být poškozený pracovník aktivnější a o své nároky se u zaměstnavatele přihlásit. Ten je následně opět uplatní u své pojišťovny. Jedná se zejména o ztížení společenského uplatnění, náklady na cesty do zdravotnického zařízení, zvýšené náklady na léky, dietní stravování, náklady na jízdné za návštěvy rodinných příslušníků v nemocnici či na ošetřovné v případě, kdy zraněný potřebuje pomoc další osoby.

Jediné navýšení: valorizace rentyČeské právo myslí na ty nejhorší případy, kdy je člověk v souvislosti s výkonem práce zraněný nebo nemocen natolik, že čelí dlouhodobým následkům. V případě nemoci z povolání či pracovního úrazu má zaměstnanec právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tedy tzv. rentu. „Jedná se o měsíční částku, kterou dostává do 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu - slouží jako faktické dorovnání výdělku v případě, kdy člověk následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání už nemůže vykonávat původní pozici a příjmově si tak pohorší. Podle zákona je takto vyměřená částka valorizována, aby se kompenzoval nárůst cen a také zohledňoval vývoj mezd. Naposledy k tomu došlo v roce 2019, kdy byla renta zvýšena o 3,4 %,“ říká Klára Valentová z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners. Výše nárůstu renty záleží na původním průměrném výdělku zaměstnance.

Ročně se zraní desítky tisíc ČechůPodle statistik portálu BOZP se v Česku každý rok zraní v průměru 46,5 tisíce zaměstnanců, kteří jsou následně v pracovní neschopnosti. Okolo 115 úrazů bývá smrtelných. „Tradičně rizikovější jsou obory, které souvisí s těžkým průmyslem, například s těžbou. Významný podíl na úrazech s tragickými následky mají rovněž dopravní nehody,“ shrnuje Beck. Pro to, aby se zaměstnanci mohli úspěšně ucházet o odškodnění, je zcela zásadní, aby dodrželi bezpečnostní předpisy, používali povinné ochranné pomůcky a vyvarovali se jakýchkoliv návykových látek.

Čeští zaměstnavatelé jsou pro případy pracovního úrazu ze zákona pojištěni, vyplácení odškodnění tak nejde z jejich kapsy.

RIXO.cz je bezplatná online pojišťovací služba, díky které budete vždy správně pojištění. Nahrajte své pojistné smlouvy do internetového přehledu nebo aplikace v mobilu a RIXO.cz vám je zdarma zkontroluje. Poskytne vám zpětnou vazbu včetně doporučení, u které pojišťovny je možné si sjednat stejné pojištění za lepších podmínek. Službu si můžete vyzkoušet zde  >>>
Reklama


      
  
všechny články
Dále v rubrice

Direct pojišťovna vstupuje do světa autoslužeb

Obrázek: Direct pojišťovna Direct pojišťovna vstupuje do světa autoslužeb a nabídne vlastní autoservisy, které se zaměří na prodej nových i ojetých vozů a jejich servis a opravy po nehodách. První takový autoservis vzniká v Praze, další...

Škody z krádeží kol meziročně vzrostly o 25 procent. Vyplatí se pojištění?

Obrázek: Kolo Ačkoli během pandemie koronaviru kriminalita celkově klesla, u kol to neplatí. Škody z jejich krádeží vloni skokově vzrostly. Zatímco v roce 2019 byla dle policejních statistik ukradena jízdní kola a elektrokola...

Kooperativa nabízí dvojnásobné plnění v případě invalidity

Obrázek: Kooperativa pojišťovna Kooperativa pojišťovna od začátku dubna do konce června nabízí zvýhodněné životní pojištění. Pokud si klient sjedná riziko pojištění invalidity 3. stupně, pojišťovna v případě pojistné události vyplatí plnění ve výši...

Nájemní byt. Jaké pojištění potřebuje pronajímatel a jaké nájemce?

Obrázek: Byt V poslední době jdou na odbyt tzv. investiční byty. Jde o velmi příznivou formu vkladu volného kapitálu a dlouhodobý způsob zabezpečení jejich majitelů. Tyto bytové jednotky jsou pronajímány, v poslední době...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší spořicí účet roku 2020
Hello bank!
Hello bank!


Nejlepší penzijní spoření roku 2020
Česká spořitelna - penzijní společnost
Air Bank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz