Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Aktuality z pojistného trhu: Benefit k pojištění invalidity, aplikace testující vaše řidičské schopnosti, pozor na zanedbané komíny

22.9.2017  |  Zdeněk Bubák, zprávy z pojišťoven
  
  


PojišťovnyPřinášíme vám pravidelnou informaci o aktualitách na pojistném trhu. Pojišťovna České spořitelny zahájila akci, která potrvá do konce roku a během níž lidé, kteří si sjednají pojištění invalidity v rámci FLEXI nebo FLEXI JUNIOR, získají v případě budoucího plnění navíc 120 tisíc korun. Mobilní aplikace AXA DRIVE umí vyhodnotit styl jízdy řidiče a upozornit na chyby při řízení. Slavia pojišťovna informovala, že u ní došlo letos ke zvýšení počtu nově uzavřeného cestovního pojištění, ale také se zvýšil počet plnění. V Česku se zvyšuje počet požárů v důsledku zanedbané údržby komínů. Zaměstnanci Direct pojišťovny si mohou nově užívat "neomezené volno". Možná u nich díky tomu ubude pracovních úrazů, kterých ale jinak je podle společnosti Extéria v ČR stále více. ČSOB Pojišťovna nově nabízí pojištění pravidelných plateb k bankovnímu účtu.Pojišťovna České spořitelny podporuje pojištění invalidity příspěvkem 120 000 korunPojišťovna České spořitelny nabízí klientům, kteří si od 18. září 2017 do 31. prosince 2017 sjednají pojištění invalidity v rámci FLEXI nebo FLEXI JUNIOR životního pojištění a v budoucnu jim bude přiznána invalidita 3. stupně nebo dlouhodobá péče od II. stupně, vyplatí navíc 120 000 korun.

Akce platí také pro stávající klienty, kteří si pojištění invalidity do smlouvy poprvé přidají.

Přehled životního pojištění dostupného v Česku najdete zde

Invalidita má zpravidla nejvýznamnější dopad na schopnost vydělat peníze na živobytí. Proto při ní většinou dojde k rapidnímu poklesu příjmu. V případě pojistné události pojišťovna vyplatí příspěvek automaticky ve dvanácti pravidelných měsíčních platbách po 10 000 Kč. „Dobré je také vědět, že 96 procent invalidity je způsobeno nemocemi a jen 4 procenta lidí je invalidních následkem úrazu. Lidé se totiž pojišťují hlavně pro případ úrazu, ale na pojištění vážných nemocí mnohdy vůbec nemyslí,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Aplikace “AXA DRIVE” testuje silné i slabé stránky řidičůAXA jako první pojišťovna na českém a slovenském trhu nabídne řidičům k testování jednoduchou mobilní aplikaci, která dokáže aktivně sledovat a vyhodnotit styl jízdy řidiče. Nepřetržitě a automaticky (po dobu jízdy) sbírá data o nebezpečných manévrech. Po skončení jízdy poskytne řidiči přehlednou osobní zpětnou vazbu, včetně konkrétních doporučení, jak se zlepšit a jezdit bezpečněji. Nad aplikací převzal záštitu BESIP, hlavní koordinační orgán bezpečnosti silničního provozu v ČR působící pod Ministerstvem dopravy, který bude jejím prostřednictvím dávat řidičům tipy na bezpečnou jízdu. Bezpečnou jízdou si řidiči budou moci „vyjezdit“ slevu na povinném ručení.

Digitální technologie AXA Drive umí identifikovat například prudké zrychlení, brždění, zatáčení, překračování povolené rychlosti, nebo i agresivní jízdu v místech se zvýšeným rizikem nehod.

Více pojištěných na cestách, ale i vyšší počet pojistných událostí u Slavia pojišťovnyRodinná dovolená u mořeSlavia pojišťovna analyzovala letní sezónu a získala zajímavá data. Meziročně došlo k nárůstu počtu sjednaných smluv k cestovnímu pojištění o 30 procent. Bohužel Slavia pojišťovna registruje i více pojistných událostí. Pozitivní na tom podle Vandy Kýpeť je fakt, že si Češi uvědomují rizika, kterým se při cestování do zahraničí vystavují a zároveň už ví, že úraz v zahraničí není levná záležitost.

Nabídka cestovního pojištění

Nejvíce se Češi u Slavia pojišťovali v červenci. Mezi nej prázdninové destinace lze zařadit Chorvatsko, Itálii, Bulharsko nebo Řecko…

„Řešili jsme například pojistnou událost v Kambodži. Náš klient si při autonehodě zlomil obratel a následoval velmi komplikovaný převoz s fixací páteře. Kompletní náklady na ošetření se vyšplhaly na 1,7 milionu korun. Z dalších případů lze zmínit utonutí klienta při potápění na Filipínách s náklady ve výši 475 000 korun, pád našeho klienta z motorky v Indonésii (270 000 korun) či infarkt, který klient dostal na Srí Lance (230 000 korun),“ uvádí Vanda Kýpeť.

Přibývá požárů způsobených zanedbáním údržby komínůZanedbání péče o komín může mít za následek požár střechy a následně celého domu. Není-li komín průchodný, stoupá také riziko otravy oxidem uhelnatým z plynových spotřebičů.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je povinností každého majitele nemovitosti. Komín je třeba prověřovat a čistit. Běžné kotle a kamna vyžadují kontrolu kominíka jednou ročně, v případě vytápění tuhými palivy dvakrát ročně. Toto se týká sezónního vytápění; je-li topení v provozu celoročně, je třeba kontrolovat i čistit komín častěji. Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru.

Kromě volné a vyčištěné komínové cesty je třeba dbát také o volný přístup k vymetacím a čistícím otvorům. Provádí-li kontroly, měření obsahu spalin ve vzduchu a čištění kominík, vydá o tom svoji revizní zprávu, včetně nápravných doporučení. Může rovněž rozhodnout s okamžitou platností o zákazu provozu nebezpečného zařízení až do nápravy defektů. Takový zákaz může rovněž přijít od hasičů při kontrole objektu nebo po požáru.

Odbornost kominíka si vždy ověřte na webu Společenstva kominíku České republiky, popřípadě na webu hasičů. Vyplatí se objednat návštěvu spíše po skončení topné sezóny na jaře, kdy mají na kontroly i čištění větší kapacitu. Navíc riziko otravy zplodinami z plynových spotřebičů je rovněž vyšší v létě. Pokud jste to však nestihli, je nutné pozvat si kominíky nejpozději nyní, než začnete topit.

Loni pomáhali hasiči u 1 052 požárů, které vznikly od komína. Bylo to o 19,4 % více případů než v roce 2015. Navíc šlo o neblahý rekord, protože poprvé překonal počet komínových požárů hranici jednoho tisíce. Celkově se podílely komíny loni na 7 % všech vzniklých požárů na našem území.

U 902 požárů se vzňaly saze v kouřovodu, dalšími příčinami ohně byly nevhodná konstrukce komína nebo zazděný trám. Škody ze všech těchto příčin činily asi 52 milionů korun. Zranění utrpělo 30 osob a jeden člověk zahynul.

Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).

Pojišťovna Direct přichází na trh s benefitem – neomezeným volnemDirect spouští pilotní projekt nového benefitu pro své lidi – neomezené volno. Ti tak budou mít možnost čerpat nad rámec zákonem stanovených čtyř týdnů dovolené tolik placeného volna, kolik budou potřebovat. Podmínkou je 100% zabezpečení fungování týmu a dodání požadovaných výsledků. Testování bude probíhat do konce roku, poté se firma rozhodne, zda ho zařadí do standardních benefitů. Ve světě podobný benefit nabízí několik firem ve Spojených státech, Nizozemí a Švédsku. Často ho však neposkytují všem zaměstnancům (např. General Electric).
 
Každý tým si plánuje neomezené volno na vlastní pěst. Musí zaručit, že firma bude fungovat na sto procent. S autonomií tak přichází i větší zodpovědnost.
 
Neomezené volno má pouze dvě pravidla. Již zmiňované 100% zajištění fungování týmů a nemožnost využití volna místo neschopenky. V Česku byla doposud jedinou známou společností, která tento benefit nabízela, brněnská IT firma Artin. Tam má však na benefit nárok pouze ten, kdo odpracuje rok ve firmě. Naproti tomu v Directu o něj může požádat každý ihned po zkušební době. Pozn. Z většiny renomovaných průzkumů vyplývá, že rozšířená dovolená je spolu s flexibilní pracovní dobou nejžádanějším benefitem na trhu.

Počet pracovních úrazů stoupá. Podle odborníků za to může nedodržování pravidel bezpečnosti práceŘemeslníkPodle Státního úřadu inspekce práce se v České republice v loňském roce událo 104 pracovních úrazů s tragickým koncem, oproti předchozím rokům toto číslo klesá. Meziročně však stoupl celkový počet pracovních úrazů, a to z 46 331 na 47 379. Ve velké míře za to může nedodržování zásad bezpečnosti práce. Odborníci ze společnosti Extéria, která je členem České asociace franchisingu (ČAF), radí, jak se vyvarovat pracovních úrazů a pokud nastanou, jak je řešit.

Na co vše se BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci vztahuje?Důležitou oblastí BOZP je management rizik, který zahrnuje vyhledávání a vyhodnocování všeho, co by se na pracovišti mohlo přihodit. Od identifikace rizik se pak odvíjí celá BOZP. Vytvořeny jsou technické a organizační požadavky na pracovní prostředí a pracovní postupy, v závislosti na možných rizicích musí být dodržována také hygiena. Navazují na to také pravidelné lékařské prohlídky, které jsou pro výkon některých zaměstnání nezbytné. O všech postupech a požadavcích by zaměstnanci měli být informováni prostřednictvím efektivního a pravidelného školení. Cílem BOZP je nejen ochrana zaměstnance před akutním úrazem, ale také před problémy, které se mohou vyvinout postupně. „Zaměstnavatel by měl tedy například zajistit, aby zaměstnanec seděl v práci na pohodlné ergonomické židli, která mu nebude ničit záda, nebo dostatečné osvětlení, díky kterému nebude trpět jeho zrak,“ říká Miloslav Ramach, jednatel společnosti Extéria.

Koho se to týká?BOZP se ve své podstatě týká úplně všech. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na zaměstnavatele a zaměstnance ve větších firmách, ale také na fyzické osoby OSVČ, které pracují samostatně, jako jsou například praktičtí lékaři, kadeřnice nebo tlumočníci. Odpovědni za zajištění BOZP jsou vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Zaměstnanci, kteří nejsou ve vedoucích pozicích, ale jsou o zásadách poučeni, jsou zase povinni je dodržovat. BOZP je kontrolována Státním úřadem inspekce práce, který je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Při odhalení nedostatků může úřad požadovat jejich odstranění a udělovat pokuty.

Pracovní úraz – a co teď?Výsledkem nedodržování zásad může být pracovní úraz, což je takový úraz, který se stane při výkonu práce a nezávisle na vůli pracujícího. Jak při něm postupovat? V prvé řadě je logicky nejdůležitější bezprostředně vyřešit problém. „Pokud jde o vážnější úraz, znamená to podání první pomoci, zavolání sanitky a podobně. Následně je nezbytné zajistit, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví či majetku,“ vysvětluje Ramach.

Druhým důležitým bodem je zajištění místa úrazu. I zdánlivá banalita, jako vyfocení místa, může být v dalších bodech zásadní. Ideální je vše zdokumentovat co nejpečlivěji. Může se však také stát, že zaměstnavatel tento bod přeskočí záměrně, aby nebylo odhaleno jeho pochybení.

Zatřetí je bez zbytečného odkladu nutné úraz nahlásit. Vyžaduje-li zranění více než pětidenní hospitalizaci, je potřeba jej nahlásit na oblastním inspektorátu práce. Může se také stát, že je v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin. V takovém případě je zřejmé, že je potřeba úraz nahlásit také na Policii ČR, stejně tak ve všech případech, kdy je následkem úrazu úmrtí. Úrazy s drobnějšími následky stačí nahlásit pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.

Nakonec je v souvislosti s druhým bodem potřeba vyšetřit příčinu pracovního úrazu, projít důkladně celou dokumentaci a určit, kde je pochybení a kdo je za úraz zodpovědný.

ČPP pojišťuje více než 1,2 milionu vozidel v povinném ručeníČeská podnikatelská pojišťovna (ČPP) oznámila překonání hranice 1,2 milionu kusů pojistných smluv v povinném ručení. „Ve spolupráci s naším partnerem Global Assistance poskytujeme motoristickou asistenci s vysokými bezplatnými limity a zajišťujeme včasnou a rychlou likvidaci pojistných událostí. V 95 procentech případů posíláme peníze na účet do 24 hodin od dodání posledního podkladu potřebného k ukončení případu. Klíčovým faktorem v celém procesu je také vysoká míra profesionality spolupracujících prodejních sítí a makléřů,“ říká Jaroslav Besperát, generální ředitel ČPP.

Pojišťovna při kalkulaci zohledňuje řadu segmentačních kritérií, například objem a výkon motoru, stáří vozidla, věk řidiče a region. Průnik všech použitých segmentačních kritérií ovlivňuje koncovou cenu. „Segmentace velmi spravedlivě vyhodnocuje rizikovost konkrétního klienta a těm méně rizikovým skupinám řidičům umožňuje dosáhnout příznivější ceny,“ zdůraznil Besperát.

Prodej autopojištění ČPP podporuje pobídkou v rámci sezónních kampaní.

ČSOB Pojišťovna nově nabízí pojištění pravidelných plateb k bankovnímu účtuČSOB Pojišťovna ve spolupráci s ČSOB začala od září nabízet ochranu před nečekaným výpadkem příjmu. Jde o Pojištění pravidelných plateb k bankovnímu účtu, které pomůže překlenout nenadálé životní události. Produkt vyvinula ČSOB Pojišťovna a je nabízen výhradně prostřednictvím banky ČSOB. Díky unikátnímu modelu bankopojištění, tak Skupina ČSOB může svým klientům nabídnout další mimořádnou službu.

Představte si situaci, kdy přijdete o práci a rodina tak nebude mít na základní potřeby. Stalo se Vám, či Vašim příbuzným, že se dostali do finančních problémů díky dědickému řízení, při kterém dochází k blokaci účtu?

„Nyní přicházíme s novinkou, a to pojištěním pravidelných plateb k běžnému účtu ČSOB. V prvotní fázi bude nabízeno pojištění v jedné variantě. Velkou výhodou tohoto pojištění je neprověřování použití vyplaceného plnění, což znamená, že tyto prostředky může klient použít na cokoliv a dalším plusem je okamžitá výplata plnění,“ uvedl Milan Březina, ředitel Odboru životního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Pojištění je nabízeno klientům ČSOB, Ery a Poštovní spořitelny:


Smrt majitele účtu – disponenti s prostředky dostanou jednorázově 30 000 Kč
Ztráta zaměstnání – majitel účtu dostane měsíčně 5 000 Kč; maximálně 6 po sobě jdoucích měsíců.

Výše krytí je pevně stanovena, není závislá na výši pravidelných plateb z běžného účtu u ČSOB.

Na trh přichází unikátní pojištění jednotlivých faktur proti nezaplaceníKomplexní pojištění pohledávek pro velké firmy na trhu existuje již řadu let, ale statisíce malých a středních podnikatelů na něj dosud nemohly dosáhnout. Se zajímavým řešením „InsurTech“ nyní přichází makléřská pojišťovací společnost INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Na stránce  www.pojistenafaktura.cz si mohou podnikatelé jednoduše zajistit právě ty transakce, které sami považují za rizikové.

Pojištění faktur, které od září 2017 nabídne INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, je určeno především menším a středním podnikatelům a firmám. Vztahuje se na nezaplacení faktury odběratelem z důvodu vyhlášení jeho úpadku, platební neschopnosti či neochoty fakturu zaplatit. Produkt, který zatím na českém trhu nemá obdoby, vyvinula INSIA spolu s ČSOB Pojišťovnou.

„Podnikatel si může pojistit pouze takové dodávky, které z jakýchkoli důvodů považuje za rizikové, případně ty, které by ho v případě neproplacení mohly existenčně ohrozit,“ vysvětluje Ivan Špirakus, generální ředitel pojišťovací společnosti INSIA.

Pojistit je možné faktury od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH, prozatím pro odběratele se sídlem v Česku a na Slovensku. Jedná se o službu pro B2B segment, podmínkou tedy je, aby dodavatel i odběratel měli identifikační číslo.

Jednou z hlavních výhod pojištění faktur je kromě jistoty proplacení také odpadnutí starostí s vymáháním pohledávky. PojištěnáFaktura.cz  je služba, která zahrnuje aktivní sledování platby, urgenci odběratelů a veškeré kroky spojené s vymáháním pohledávky. Podnikatel se tak může plně soustředit na nové obchody a často nepříjemné úkony přenechat jiným.

Službu lze sjednat online na www.pojistenafaktura.cz. Celý proces zabere jen několik málo minut – je třeba zadat údaje o odběrateli, data o faktuře, vložit její kopii a zaplatit pojistné. To se typicky pohybuje v rozmezí  1-2 % z hodnoty pojišťované faktury. Call centrum INSIA aktivně sleduje platby a v případě neuhrazení faktury zahajuje do několika dnů po její splatnosti průběžné vymáhání. Pokud se platbu nepodaří vymoci, vyplatí pojišťovna plnění tři měsíce po splatnosti faktury. Stejně jako u jiných druhů pojištění je u pojištění faktur spoluúčast, a to ve výši 15 % z celkové výše škody.

Pojištění faktury je v první fázi přístupné pouze stávajícím klientům pojišťovacího makléře INSIA a ČSOB Pojišťovny. Jelikož pojištění jednotlivé faktury bylo dosud běžně považováno v oboru pojištění pohledávek za prakticky nepojistitelné, je nezbytný pečlivý přístup při příjmu rizik do pojištění, aby se předešlo nepříznivému vývoji s negativními dopady pro všechny klienty.

Pojištěná faktura


      
  


Související články:
Známe nejlepší Finanční produkty roku 2018 vyhlašované portálem Finparáda.cz

Která pojišťovna vyplatí nejvíc na úrazovém pojištění? Podívejte se na žebříček

Co týden dal s panem Scottem: Nová analýza počtu klientů mobilního bankovnictví a další aktuality z bank a pojišťoven

Pojišťovna České spořitelny nabízí sjednání životního pojištění on-line

Pojišťovna České spořitelny vyplácí dvojnásobek při vážných nemocech způsobených klíštětem

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více
všechny články
Dále v rubrice

Zajímavosti z pojistného trhu na konci ledna

Obrázek: Zima Přinášíme vám aktuální informace od pojišťoven a dalších společností pohybujících se na pojistném trhu. První příspěvek se týká připojištění tzv. rizikových sportů. Dále se dozvíte, v čem se liší pojištění...

Nehody v roce 2019: bouralo se více, dopady na zdraví byly menší

Obrázek: Havárie Loni zaznamenala Policie ČR 107 572 nehod - oproti roku 2018 jde o mírný nárůst. Ve srovnání se začátkem minulého desetiletí byly ale nehody o poznání méně tragické. Zatímco v roce 2010...

Češi mají špatně nastavené pojištění a přeplácí na něm. Služba RIXO.cz to chce změnit

Obrázek: Porucha auta Online pojišťovací služba RIXO.cz informovala o tom, že až 70 procent zákazníků má špatně nastavené smlouvy. Mezi časté problémy patří neaktuální údaje, nízké limity pojistného plnění nebo neznalost...

Držte svoje finance v novém roce na uzdě

Obrázek: Peníze Nový rok bývá plný předsevzetí. Jedním z častých je vedle péče o zdraví, studia jazyků a dalších také závazek lepšího hospodaření s penězi. Nyní je ideální chvíle, kdy nastavit nová pravidla pro zdravé...

všechny články v rubrice


   
 
Vítěz žebříčku spoření
Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna


Vítěz žebříčku pojištění
Pojištění schopnosti splácet úvěry od BNP Paribas Cardif Poj
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz