Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Víte, kdy a kolik si platit na sociální a zdravotní pojištění? Najděte si vše v názorné pomůcce

10.7.2017  |  Zdeněk Bubák, zpráva Bison & Rose
  


Zdravotní a sociální pojištěníNabízíme vám názornou pomůcku od společnosti Bison & Rose, podle které se můžete řídit v různých životních situacích od mladého věku až po důchod při placení zdravotního a sociálního pojištění. Kdy je musíte platit sám či sama a v jaké výši a kdy je za vás zaplatí stát? Článek obsahuje několik tabulek a slovníček pojmů.


Můžete být čerstvý absolvent vysoké školy, který chce chvíli cestovat a do práce zatím nespěchá. Nebo můžete přemýšlet o založení živnosti. Víte, kdy za vás zdravotní a sociální pojištění platí stát a kdy naopak přebíráte zodpovědnost za jeho platbu vy sami? Přinášíme přehled základních životních situací a povinností, které z nich v tomto ohledu vyplývají.*

Zaměstnanec – stává se jím osoba při nástupu do zaměstnání, ať už pracuje na:
 • dohodu o provedení práce (DPP – max. 300 hodin odpracovaných u jednoho nebo více zaměstnavatelů v roce)
 • dohodu o pracovní činnosti (DPČ – max. 20 hodin týdně odpracovaných na jednu smlouvu)
 • pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou
 • na základě jiného pracovního vztahu (jako jednatel nebo společník s.r.o., člen kolektivního orgánu, člen družstva, likvidátor atp.)
Pokud zaměstnanec pracuje na DPP a jeho měsíční odměna za všechny jeho dohody o provedení práce dohromady nepřesáhne 10 000 Kč, neodvádí z výdělku zdravotní ani sociální pojištění. Pokud se však nejedná o jedince, za kterého platí zdravotní pojištění stát (např. studenta do 26 let), je ve skutečnosti osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP).

OBZP – osobou bez zdanitelných příjmů je ten, kdo má trvalý pobyt na území České republiky a nemá v rámci celého kalendářního měsíce ani jeden den příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti nebo za něj není plátcem pojistného stát. Zdravotní pojištění si proto musí platit osoba sama, ale sociální pojištění povinné není. Často se jedná o studenty starší 26 let, kteří nejsou zaměstnáni ani evidování na úřadu práce, jsou jimi také některé ženy v domácnosti, které nesplňují podmínky pro platbu zdravotního pojištění státem.

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná je nejčastěji podnikatel nebo živnostník, který má příjmy z podnikání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Může se jednat o hlavní činnost, která je jeho primárním zdrojem příjmů. Nebo může jako zaměstnanec, student do 26 let, rodič na mateřské a rodičovské nebo důchodce vykonávat samostatně výdělečnou vedlejší činnost.

Dítě či student
– nezaopatřené dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Může jím být také jedinec mladší 26 let, který kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivému stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost.

Důchodce – poživatel důchodu (především starobního či invalidního) z důchodového pojištění.

Rodič na mateřské či rodičovské dovolené – příjemce peněžité pomoci v mateřství, která je čerpána z nemocenského pojištění, nebo příjemce rodičovského příspěvku.

* Podrobnější podmínky jsou vymezeny Zákonem o veřejném zdravotním pojištění a Zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4,60 % p.a.více
Půjčka s odměnou až 12 000 Kčvíce
Stavební spoření od Buřinky - dvojnásobná státní podpora na 5 let, sjednání zdarma a bonus za vklad až 8 500 Kčvíce
Účet OPEN - úrok až 5 % p.a.víceZdravotní pojištěníŽivotní situace Povinné či nepovinné? Z čeho se počítá / 2017 Kolik se platí / 2017 Kdo je plátcem
1. Zaměstnanec povinné z hrubého příjmu zaměstnance 1/3 ze 13,5 % zaměstnanec
2. Zaměstnavatel povinné z hrubého příjmu zaměstnance 2/3 ze 13,5 % zaměstnavatel
3. OSVČ povinné z poloviny zisku z předešlého zúčtovacího období 13,5 %
(minimální záloha ve výši 1906 Kč měsíčně)
osoba samostatně výdělečně činná
4. Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) povinné z minimální mzdy                    
(11000 Kč)
13,5 %   
(1485 Kč měsíčně)
osoba bez zdanitelných příjmů
5. Dítě či student povinné z částky, která se rovná vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem (6814 Kč) 13,5 %     
(stát platí 920 Kč měsíčně)
stát
6. Důchodce povinné z částky, která se rovná vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem (6814 Kč) 13,5 %
(920 Kč)
stát
7. Mateřská nebo rodičovská dovolená povinné z částky, která se rovná vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem (6814 Kč) 13,5 %     
(920 Kč)
stát
8. Pobývající v zahraničí mimo EU déle než 6 měsíců Povinnost platit zdravotní pojištění zaniká dnem podepsání Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině
Zdroj: Bison & Rose

Co zdravotní pojištění zahrnuje?Úhrada lékařských úkonů, lékařské péče, zdravotnického materiálu, návštěv lékaře, preventivní prohlídky apod. (v rozsahu stanoveném zákonem).

Nevztahuje se na některé léky a služby, které do základní zdravotní péče nepatří.

Každý pojištěnec může čerpat také z nabídky preventivních programů, příspěvků a bonusů své zdravotní pojišťovny, u níž je registrován. Tyto služby hradí zdravotní pojišťovny svým klientům nad rámec základní zdravotní péče.

Komu se zdravotní pojištění platí?Jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice.

Každá z nich hradí ze zdravotního pojištění stejný rozsah základní zdravotní péče. Některé služby (např. aplikace rovnátek, některá očkování nebo vyšetření) do základní zdravotní péče nepatří. Zdravotní pojišťovny proto na mnohé z nich svým klientům přispívají.

Podle rozdílných nabídek preventivních programů, příspěvků a bonusů si klienti mohou svou zdravotní pojišťovnu také vybrat.

Sociální pojištěníŽivotní situace  Povinné či nepovinné?  Z čeho se počítá / 2017 Kolik se platí / 2017 Kdo je plátcem Co zahrnuje
1. Zaměstnanec povinné z hrubé mzdy zaměstnance 6,5 % zaměstnanec důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění

zaměstnaní (obvykle na DPČ) s příjmem do 2500 Kč se neúčastní nemocenského pojištění
2. Zaměstnavatel povinné z hrubé mzdy zaměstnance 25 % zaměstnavatel
3. Dítě či student studenti, kteří nepracují, nejsou nemocensky ani důchodově pojištěni minimální výše stanovená zákonem 1977 Kč student důchodové pojištění na základě dobrovolného přihlášení
4. Důchodce období čerpání důchodového pojištění
5. Mateřská nebo rodičovská dovolené období čerpání peněžité pomoci v mateřství (dávka nemocenského pojištění) a rodičovské podpory
sociální pojištění se neplatí a doba je považována za tzv. náhradní dobu pojištění, která se započítává do pojištěné doby při výpočtu důchodu
6. OSVČ** Hlavní činnost povinné z vyměřovacího základu, kterým je polovina zisku z předešlého zúčtovacího období, nebo alespoň z minimálního vyměřovacího základu
(7058 Kč)
29,2 %
(min. 2061 Kč)
osoba samostatně výdělečně činná důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
nepovinné  z měsíčního základu, který si určuje OSVČ nebo alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ
(5000 Kč)
2,3 %
(115 Kč)
nemocenské pojištění
Vedlejší činnost povinné z jedné desetiny průměrné mzdy
(tj. 2824 Kč)
29,2 %
(825 Kč)
osoba samostatně výdělečně činná důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
nepovinné  z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ
(5000 Kč)
2,3 %
(115 Kč)
nemocenské pojištění
Zdroj: Bison & Rose
** Osoby samostatně výdělečně činné si mohou samy určit výši vyměřovacího základu pro platbu pojistného. Částka však nesmí být vyšší než zákonem stanovený maximální vyměřovací základ a nižší než polovina zisku z předešlého zúčtovacího období (tj. obvykle jeden kalendářní rok). Pokud je však i tato polovina zisku nižší než státem stanovený nejnižší vyměřovací základ, platí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu. Ziskem se rozumí veškeré příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. U dobrovolného nemocenského pojištění pro hlavní činnost je výše platby omezena také shora maximální částkou nemocenského pojištění (více informací na www.cssz.cz).  


Komu se sociální pojištění platí?Sociální pojištění se platí České správě sociálního zabezpečení (příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení).

A jak to vypadá v praxi?Uvádíme modelové příklady pro každou životní situaci.
Role Výše hrubé mzdy, zisku nebo přivýdělku Částka odvedená za zdravotní pojištění Částka odvedená za sociální pojištění
Zaměstnanec 30 000 Kč 1 350 Kč měsíčně 1 950 Kč měsíčně
Zaměstnavatel 30 000 Kč 2 700 Kč měsíčně 7 500 Kč měsíčně
OSVČ – hlavní činnost Roční zisk 360 000 Kč
(tj. 30 000 Kč za měsíc)
24 300 Kč ročně,
tj. 2 025 Kč měsíčně
povinně – 4 380 Kč měsíčně
nepovinně – min. 115 Kč měsíčně
OSVČ – vedlejší činnost Roční zisk 70 000 Kč Platí se jednorázově podle skutečného ročního zisku po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně povinně – 825 Kč měsíčně
nepovinně – 115 Kč měsíčně
(V 1. roce se neplatí, pokud zisk nepřesáhne 67 756 Kč)
OBZP 0 Kč 1 485 Kč měsíčně nepovinné
Dítě či student 9 999 Kč
(přivýdělek na DPP)***
stát hradí 920 Kč měsíčně nepovinné
Důchodce  9 999 Kč
(přivýdělek na DPP)***
stát hradí 920 Kč měsíčně 0 Kč
Zdroj: Bison & Rose
*** Platí i při práci na DPČ (dohodu o pracovní činnosti) pouze v případě, že měsíční výdělek nepřekročí 2 499 Kč měsíčně

Slovníček základních pojmůZdravotní pojištění
 • slouží k úhradě zdravotní péče
 • jeho platba je povinná pro všechny osoby s trvalým pobytem v ČR
 • platby jsou odváděny zdravotním pojišťovnám, které z nich zdravotnickým zařízením hradí péči, kterou poskytla jejich pojištěncům
 • rozsah služeb hrazených zdravotním pojištěním je vymezen zákonem a je tak pro klienty všech pojišťoven stejný, stejně jako je závazný pro všechny zdravotní pojišťovny
Pluralita systému zdravotního pojištění
 • v České republice existuje sedm zdravotních pojišťoven
 • každý občan má právo si svobodně vybrat, u které z nich bude pojištěn
 • platba za zdravotní pojištění je povinná a proto by měli mít pojištěnci možnost ovlivnit výši pojistného a s tím související rozsah pojistného plnění
 • v současné době si zdravotní pojišťovny mohou konkurovat pouze v nabídce příspěvků na preventivní zdravotní aktivity
 • běžnou praxí pluralitních systémů v zahraničí je možnost pojišťoven konkurovat si například i výší pojistného – pojištěnci v České republice tak zatím benefitů pluralitního systému na rozdíl od našich sousedů nemohou využívat naplno. 
Zdravotní pojišťovny
 • v České republice existuje celkem sedm zdravotních pojišťoven
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ČPZP
  • Oborová zdravotní pojišťovna, OZP
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna; RBP
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, VoZP ČR
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, VZP
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, ZPMV ČR
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, ZPŠ
 • občané si mohou svobodně vybírat, u které ze zdravotních pojišťoven budou pojištěni
 • nejčastějším kritériem pro výběr zdravotní pojišťovny je nabídka benefitů a bonusových programů
 • naopak zdravotní péči mají klienti všech pojišťoven garantovanou zákonem ve stejném rozsahu i kvalitě, pro výběr pojišťovny proto toto kritérium není směrodatné
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • sdružuje všechny zdravotní pojišťovny s výjimkou VZP
 • SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče
 • hlavním cílem je zkvalitňovat služby pro své klienty
Sociální pojištění:
 • slouží k předcházení, zmírňování a vyrovnávání se s nepříznivými sociálními situacemi
 • jeho úhrada není povinná pro všechny – viz přehled níže
 • platby jsou odváděny státu – České správě sociálního zabezpečení, konkrétně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení
 • skládá se ze tří složek:
  • důchodové pojištění (zabezpečení v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele)
  • nemocenské pojištění (finanční zabezpečení ekonomicky aktivních občanů tehdy, kdy kvůli nemoci či mateřství krátkodobě výdělek ztratí)
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Česká správa sociálního zabezpečení
 • spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • má na starosti výplatu důchodů a nemocenských dávek
 • kromě důchodového a nemocenského pojištění působí v oblasti lékařské posudkové služby
      
  Žebříček s nejlepšími osobními účty podle odborníků - zde
Kalkulačka Vám odpoví, která banka nabízí účet s nejnižšími poplatky - zdevšechny články
Dále v rubrice

Bankovní účet mají již dvě třetiny českých dětí

Obrázek: Prasátko kasička a peníze České děti se učí nakládat s penězi už od útlého věku, vlastní bankovní účet má 63 % z nich. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Komerční banky mezi rodiči. Průměrná výše kapesného dosahuje 654 Kč měsíčně a alespoň část na účet...

Banky a kybernetické útoky

Obrázek: Security Češi považují kybernetické hrozby za vážnější než ty fyzického typu, například v podobě krádeže osobních věcí. Za největší riziko považují podvody při placení, kdy se mohou setkat například se zneužitím platební karty, podvodnými platebními bránami...

UniCredit Bank má nový design aplikace

Obrázek: Mobil v ruce UniCredit Bank změnila začátkem května design aplikace Smart Banking. Mobilní aplikace klade větší důraz na vizuální zobrazení produktů, má čitelnější font a byla upgradována na novou verzi pro mobilní telefony iPhone. V článku nalezente také...

Třetí banka spouští okamžité Europlatby

Obrázek: Eura a přesýpací hodiny Fio banka, jako třetí banka v pořadí, spouští okamžité Europlatby. Jejich odesílání i přijímání je zdarma. Okamžité SEPA platby již od druhé poloviny roku 2020 nabízí tuzemská Oberbank a od května 2023 J&T Banka...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz