Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Šestý díl seriálu o rizikovém životním pojištění se zabývá produktem NN Život od NN Životní pojišťovny

17.10.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


NN Život - rizikové životní pojištění od NN Životní pojišťovnyPřinášíme vám šestý díl seriálu o životním rizikovém pojištění. Dnes se budeme zabývat produktem NN Život od NN Životní pojišťovny. Předchozí díly se věnovaly rizikovému pojištění od Komerční pojišťovny, Allianz pojišťovny, AXA životní pojišťovny, České pojišťovny a ČSOB Pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


V šestém dílu seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu od NN Životní pojišťovny s názvem NN Život.

Seriál o rizikovém životním pojištění:
: První díl se věnoval produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
-
Druhý díl přiblížil Rytmus risk od Allianz pojišťovny
-
Třetí díl zanalyzoval ActiveLife od AXA životní pojišťovny
-
Čtvrtý díl přinesl popis produktu Multirisk od České pojišťovny
-
Pátý díl se zabýval produktem Bez Obav od ČSOB Pojišťovny
 
Postupně vám představujeme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním jsou rozsáhlé (30 až 75 stran textu), proto je pro běžného klienta pojišťovny těžké se v nich vyznat. V našem seriálu naleznete informace v jednotném formátu a ve srozumitelné podobě pro každého.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,8 % ročněvíceŽivotní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje kromě složky sloužící ke krytí rizika také investiční složku, která zhodnocuje peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění NN Život od NN Životní pojišťovnyNN Život od NN Životní pojišťovny má následující lepší parametry než další produkty na trhu: větší rozsah nabízených připojištění, široká nabídka připojištění dětí, závažná onemocnění s krytím 67 diagnóz.

Typ pojištění:Rizikové pojištění bez investiční či rezervotvorné složky

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti
 • pro případ smrti následkem úrazu
 • pro případ trvalých následků úrazu
 • pro případ závažných onemocnění dospělých
 • pro případ invalidního důchodu
 • denní dávky při pobytu v nemocnici
 • denní dávky při pobytu v nemocnici následkem úrazu
 • denní dávky při pracovní neschopnosti
 • pro případ rakoviny dospělých
 • denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu
 • pro případ invalidního důchodu následkem úrazu s výplatou renty
 • pro případ nesoběstačnosti
 • pro případ závažných onemocnění dětí
 • denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu dítěte
 • pro případ trvalých následků úrazu dítěte
 • pro případ hospitalizace dítěte následkem úrazu
 • denní dávky při pobytu dítěte v nemocnici
 • pro případ zproštění od placení pojistného s výplatou renty
 • zproštění od placení pojistného pro případ pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 4 varianty
  • s konstantní pojistnou částkou
   • s přirozeným pojistným
   • s pevným pojistným
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
   • s přirozeným pojistným
   • s pevným pojistným
 • Minimální pojistná částka nestanovena v PP.
 • Minimální pojistná doba nestanovena v PP.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 3 let po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Bonus 100 % ke sjednané pojistné částce při smrti následkem dopravní nehody.    
Invalidita I., II. a III. stupně
 • 3 varianty
  • s konstantní pojistnou částkou
   • s přirozeným pojistným
   • s pevným pojistným
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
   • s pevným pojistným
 • Čekací doba 2 roky; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR. 
Trvalé následky úrazu
 • Progresivní plnění s až pětinásobkem pojistné částky
  • 1x pro 1-25 %
  • 2x pro 26-50 %
  • 3x pro 51-75 %
  • 4x pro 76-99 %
  • 5x pro 100 %
 • Následky musí být diagnostikovány do 3 let po úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Přílohy ZPP (401 položek) v rozsahu ohodnocení lékaře pojišťovny a koeficientu progrese.
Pracovní neschopnost
 • 2 varianty s konstantní denní dávkou
  • s přirozeným pojistným
  • s pevným pojistným
 • Denní dávka musí odpovídat skutečné ztrátě výdělku, maximálně 90 % čistého příjmu, s odečtem jiných nároků pojištěného z titulu pracovní neschopnosti.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím; neuplatní se při úrazu.
 • Spoluúčast 28 dnů (plnění od 29. dne).
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od konce spoluúčasti.
 • Maximální doba plnění 52 týdnů, v souvislosti s těhotenstvím maximálně 21 dnů.
 • Bonus za bezeškodní průběh 10 % zaplaceného pojistného za 2. a každý další uplynulý rok, nebyl-li v jeho průběhu uplatněn žádný nárok na plnění.
 • Bonus extra plnění za prvních 28 dnů neschopnosti ve výši 25 % sjednané denní dávky, je-li pojistná událost oznámena nejpozději do dne sjednaného jako počátek plnění (včetně).
Hospitalizace
 • 2 varianty s konstantní denní dávkou
  • s přirozeným pojistným
  • s pevným pojistným
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem či s ošetřením zubů, zhotovením zubních náhrad a s úkony čelistní ortopedie a čelistní chirurgie; neuplatní se při úrazu.
 • Nemocniční ošetření musí trvat minimálně 24 hodin.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů trvání hospitalizace.
 • První a poslední den hospitalizace se společně považují za jeden den.
 • Maximální doba plnění 52 týdnů.
Hospitalizace následkem úrazu
 • 2 varianty s konstantní denní dávkou
  • s přirozeným pojistným
  • s pevným pojistným
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů trvání hospitalizace.
 • První a poslední den hospitalizace se společně považují za jeden den.
 • Maximální doba plnění 52 týdnů.
 • Zdarma jako bonus 3+1 s denní dávkou 200, 300, 400 či 500 Kč, jsou-li současně sjednána 3 připojištění:
  • pro případ smrti následkem úrazu s pojistnou částkou 200.000 - 500.000 Kč (denní dávka x 1.000 Kč),
  • pro případ trvalých následků úrazu  s pojistnou částkou 200.000 - 500.000 Kč,
  • denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu se shodnou výší 200-500 Kč."
Závažná onemocnění
 • 3 varianty
  • s konstantní pojistnou částkou
   • s přirozeným pojistným
   • s pevným pojistným
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
   • s pevným pojistným
 • 67 vyjmenovaných pojištěných diagnóz.
 • Čekací doba 6 měsíců.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Při diagnóze terminálního onemocnění se v určitých případech plní až 150 % sjednané pojistné částky.
Ztráta zaměstnání
 • Nabízeno prostřednictvím POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s.
 • V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s tím, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto.

Možné výhody a nevýhody podle Finparády.czVýhody Nevýhody
větší rozsah nabízených připojištění
delší čekací doba pro závažná onemocnění (6 měsíců)
široká nabídka připojištění dětí pro klienty složitější model spolupráce s Pojišťovnou Cardif Pro Vita pro některá připojištění
závažná onemocnění s krytím 67 diagnóz velmi dlouhé pojistné podmínky s opakujícími se částmi
   
Rozsah pojistných podmínek má 75 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.

Co o pojištění NN Život říká sama NN Životní pojišťovna?Zde je komentář ředitele produktového vývoje NN Vladimíra Dvořáka k výhodám produktu NN Život:
 • Nejširší krytí závažných onemocnění: Pojištění NN Život nabízí klientům nejširší krytí závažných onemocnění (67 diagnóz), přičemž pojistné plnění (navýšené na 150 % v případě terminálního stavu klienta) je vyplaceno už při stanovení diagnózy a není podmíněno dobou přežití.
 • Nejvyšší pojistné plnění v případě závažných úrazů: Další předností jsou nově vylepšená úrazová připojištění, v rámci nichž jsme rozdělili diagnózy na drobné a vážné úrazy. Klienti si tak mohou sjednat samostatně připojištění denního odškodného za léčení vážného úrazu až s 300% progresí, které nabízí v průměru nejvyšší pojistné plnění na trhu, anebo spolu s ním i připojištění bolestného za drobné úrazy. Pojistné plnění navíc nekrátíme za pozdní nahlášení úrazu.  
 • Navýšení pojistného plnění o 500 000 Kč. V případě úmrtí pojištěného klienta při dopravní nehodě vyplácíme 500 000 Kč nad rámec pojistného plnění. (Tento bonus je zdarma.)
 • Plníme i v případě teroristického útoku. Vyplácíme pojistné plnění i v případě, že dojde k pojistné události v důsledku teroristického činu, a to pro nové i stávající klienty.


      
  


Související články:
Jak si nastavit povinné ručení na auto, abyste neplatili více?

Jaké změny pro řidiče přinese novela zákona o povinném ručení?

Pojištění odpovědnosti - FinSeriál díl 19

Životní pojištění přes internet? Důležitá rozhodnutí vyžadují osobní přístup

Slavia pojišťovna se opět chystá pojišťovat cizince

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Jak si nastavit povinné ručení na auto, abyste neplatili více?

Obrázek: Havárie dvou aut „Kdybych to byl býval věděl... Tak bych si udělal lepší pojistku.“ Bohužel k takovému zjištění dospějí majitelé aut většinou až po první nehodě, kdy zjistí, že jejich asistenční služba neproplatí vyproštění vozidla po nehodě, že při totální škodě přišli...

Jaké změny pro řidiče přinese novela zákona o povinném ručení?

Obrázek: Autonehoda Připravovaná novela zákona o povinném ručení bude pro řidiče znamenat hned několik změn, pro pojišťovny pak hlavně digitální revoluci. Povinné ručení by se již od 23. prosince 2023 mělo řídit novým zákonem. ČR mění...

Pojištění odpovědnosti - FinSeriál díl 19

Obrázek: Finparáda seriál Přinášíme vám pravidelný Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V devatenáctém díle s názvem „Pojištění odpovědnosti“ se dozvíte informace o tom, co je to pojištění odpovědnosti, jaké jsou typy pojištění a na co se vztahují...

Životní pojištění přes internet? Důležitá rozhodnutí vyžadují osobní přístup

Obrázek: Muž u počítače Více než tři pětiny Čechů jsou ochotny sjednat životní pojištění on-line. Vyplývá to z průzkumu společnosti EMA, která se zabývá analytikou a monitoringem finančního trhu. Celkem 62 % respondentů zcela důvěřuje webovým kalkulačkám...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz