Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Co nového přinese nový občanský zákoník do oblasti odpovědnosti za škodu

28.11.2013  |  Zdeněk Bubák
  


Maminky s kočárkyPřinášíme Vám komentář Evy Novákové, advokátky a společnice advokátní kanceláře Johnson, Šťastný, Kramařík, související se skutečností, že od 1. ledna začne platit nový občanský zákoník, což se dotkne i oblasti pojištění. Nový občanský zákoník změní celé soukromé právo. Některé oblasti mění zcela, některé pouze zanedbatelně. Odpovědnost za škodu patří mezi oblasti, kterých se nový občanský zákoník dotkne významně.


Současný občanský zákoník upravuje, kdy, za jakých podmínek ten, kdo škodu způsobil, za ni odpovídá. Upravuje tedy, za jakých podmínek odpovídá provozovatel hotelu svému hostu za škodu způsobenou krádeží jeho věcí, řidič vozidla účastníku nehody, provozovatel továrny při úniku chemikálie, zdravotnické zařízení pacientovi nebo majitel psa rodičům pokousaného dítěte.

V této otázce nový občanský zákoník revoluční není a přebírá většinu tzv. skutkových podstat odpovědnosti. Co je však nové, jsou dílčí změny v jednotlivých typech odpovědnosti. Dílčí změny jsou někdy bezpochyby záměrné, někdy byly použity odlišné formulace, není však jisté, zda má dojít ke změně či nikoliv a to ukáže teprve soudní praxe. Např. v odpovědnosti z provozu vozidla nenaleznete téměř žádnou významnou změnu. Naproti tomu v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou přístrojem (například lékařským) najdeme změnu velkou, kdy oproti stávající přísné, téměř absolutní odpovědnosti nový občanský zákoník tuto odpovědnost výrazně zmírňuje. Pokud např. dojde při lékařském zákroku, při kterém je použitý nějaký přístroj, k újmě na zdraví, podle stávající právní úpravy zdravotnické zařízení za tuto újmu odpovídá téměř vždy. Podle nové právní úpravy bude zdravotnické zařízení odpovídat pouze, pokud neprokáže, že nad přístrojem nezanedbalo náležitý dohled, což v řadě případů nebude příliš složité.

Za zmínku stojí i úprava odpovědnosti za škodu, pokud ji způsobí subdodavatel. Podle stávající právní úpravy se používá poměrně jednoduché pravidlo, podle kterého, použiji-li ke své činnosti jinou osobu (zejména zaměstnance či subdodavatele), odpovídám za způsobenou škodu, jako bych činnost vykonával sám. Nový občanský zákoník toto pravidlo poměrně nejasným způsobem modifikuje a pracuje s konceptem pomocníka. Pokud by subdodavatel nebyl považován za pomocníka, pak za škodu odpovídá přímo tento subdodavatel.

Co se týká otázky, komu se náhrada škody platí, kdo má na odškodnění nárok, nový občanský zákoník přináší několik změn. Tak například v případě usmrcení či zvlášť závažného ublížení na zdraví se nově odškodnění poskytuje jakékoli osobě blízké (vedle manžela, rodiče a dítěte) bez ohledu na to, zda s dotyčným žila ve společné domácnosti či nikoliv. K rozšíření okruhu osob dochází i v případě některých nově zavedených náhrad – např. u náhrady osobního neštěstí se za určitých okolností poskytuje náhrada každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, nebo u náhrady bezplatně konaných prací osobě, pro kterou poškozený bezplatně konal takové práce.

V jakém rozsahu se škoda nahrazuje? Zde dochází k zásadním změnámPrvní změnou je preference tzv. náhrady uvedením v předešlý stav. Pokud poškozený nepožaduje jinak, nebo taková náhrada není možná (není možná fakticky nebo by nebyla tzv. ekonomicky racionální) hradí se škoda tím, že se uvede v předešlý stav, tj. že se vytopený byt vymaluje, nabourané auto opraví, za zničené stromy se vysadí nové a pečuje se o ně.

Druhou změnou je zrušení tzv. bodových vyhlášek, které upravují výši odškodnění v případě škod na zdraví. Podle stávající právní úpravy jsou bolestné a ztížení společenského uplatnění, tedy dvě významné složky náhrady škody na zdraví, odškodňovány na základě tzv. bodového ohodnocení. Lékař ve znaleckém posudku stanoví charakter újmy na zdraví a podle pravidel stanovených ve vyhlášce určí, kolik na ni připadá bodů. Hodnota bodu je rovněž stanovena vyhláškou. Nový občanský zákoník uvedené vyhlášky ruší a zavádí obecné pravidlo, podle kterého má být náhrada poskytnuta tak, aby byla újma odčiněna podle zásad slušnosti.

Dále se podle současné právní úpravy nahrazuje škoda v penězích odpovídající aktuálním cenám. Nový občanský zákoník říká, že nehradíme skutečnou škodu, ale financujeme proces, kterým se věc vrací do stavu před poškozením. Náklady pak mohou být vyšší, než je aktuální (časová) cena při vzniku škody. Ale i toto pravidlo má své limity, které spočívají zejména ve faktické možnosti věc opravit a dále tzv. ekonomické racionalitě. Přestože je poškozený preferovanou, chráněnou stranou, jeho požadavek návratu do původního stavu musí být ekonomicky racionálně proveditelný, jinými slovy náklady na opravu nesmí být ekonomicky nesmyslné v porovnání např. s možností pořídit si poškozenou věc znovu.


      
  


Související články:
Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Pojišťovny v září. Novinky v povinném ručení, v odškodnění po úraze a další informace

Jaké jsou nejčastější úrazy a škody o Vánocích a po Novém roce?

Při odcizení či totální škodě můžete namísto standardního plnění získat adekvátní vůz

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,4 % p.a. u šestiměsíčního vkladuvíce
všechny články
Dále v rubrice

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Obrázek: Kalkulačka Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Jaké částky aktuálně podnikatelé zaplatí a od kdy je třeba výši záloh upravit? Více informací se dozvíte v našem článku...

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Obrázek: MONETA Money Bank logo MONETA v novém roce představila dvě novinky. Až 800 tisíc korun za pojistnou událost v případě dopravních nehod nebo zranění dětí v průběhu vyhlášených školních prázdnin a na ně navazujících víkendů poskytuje v rámci nové podoby úrazového pojištění...

Jak si zkraje roku naplánovat finance?

Obrázek: Plánování financí Začátkem roku si mnoho domácností dělá finanční plány, aby věděly, jak budou v průběhu celého roku pokrývat chystané, ale i případné neočekávané výdaje. Co je nutné vzít v potaz při sestavování rodinného finančního plánu? Více se dozvíte níže...

Produktové novinky bank v lednu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu prosince letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, Max banka, mBank...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz