Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Česká pojišťovna přišla s novým pojištěním Můj majetek

21.10.2016  |  Luděk Šír, Zdeněk Bubák
  


Česká pojišťovnaČeská pojišťovna v polovině října začala nabízet nový pojistný produkt s názvem Můj majetek. Přinášíme vám podrobnou analýzu, která vám pomůže se v novince lépe zorientovat a rozhodnout se, zda je pro vás vhodná. Do jedné smlouvy můžete zahrnout pojištění nejen obytných budov, ale i garáže, oplocení, skleníku, bazénu a zahradní architektury. Můj majetek umožňuje například i zorganizování revize topného kotle nebo zajištění úklidu sněhu, což je na trhu výjimkou a nadstandardem.


Česká pojišťovna přichází s novým pojištěním Můj majetek měsíc poté, co konkurenční Allianz uvedla na trh obdobný produkt. Rozsahem pojištěných věcí jsou si oba produkty podobné, nezahrnují jen obytné stavby, ale též třeba garáže, oplocení, skleníky a bazény, vířivky či fotovoltaické panely nebo zahradní techniku, porosty a architekturu. Pro zájemce o pojištění je pak důležité ptát se na další podmínky pro pokrytí škod na takových vedlejších stavbách, jako jsou například finanční limity náhrady nebo vzdálenost od trvale obývané stavby apod.


Pojistné podmínky jsou vzhledem ke komplexnosti produktu rozsáhlé a pomoc nezávislého poradce se vyplatíObě pojišťovny sice shodně propagují přehlednost a transparentnost pojistných podmínek, ale obecně se soukromá pojištění majetku osob vlivem snahy o jejich komplexnost stávají pro potenciální klienty značně komplikovanými. Informace pro klienta s pojistnými podmínkami totiž čítají 50 stran drobného písma. Proto bývá vhodné se obrátit na nezávislé makléře a při rozhodování o pojištění zahrnout do svých úvah i jejich doporučení.

Jakými podmínkami se musí klient ve smlouvě "prokousat"Příkladem může být pojištění hudebních nástrojů jmenovitě uvedených ve smlouvě. Ty jsou pojištěny na území Evropy na pevně dohodnutou částku. Pojištěná rizika jsou ale pouze poškození nebo zničení požárem, kouřem atd., vodou z vodovodu, povodní a záplavou nebo odcizením, krádeží vloupáním a loupežným přepadením. Pokud vám někdo sedne na housle, tak nedostanete nic. Na druhé straně jsou invalidní vozíky a vybrané kompenzační pomůcky jmenovitě uvedené ve smlouvě pojištěny na území Evropy metodou "all risk", tedy na jakoukoliv nahodilou událost, která není v pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě vyloučena. Do výluk pak patří např. vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy, koroze, běžné opotřebení, trvalý vliv provozu, postupné stárnutí, únava materiálu, nedostatečné používání, chybné nebo nedostatečné mazání atd.

Přehled pojištění majetku na českém trhu s popisem jednotlivých produktů najdete zde
Reklama České pojišťovny na pojištění Můj Majetek: Velká voda
Autor: Česká pojišťovna

Co Můj majetek přináší nového?Nové pojištění od České pojišťovny Můj majetek nabízí různé služby od asistence přes pojištění domácnosti po pojištění stavby. V základní ceně pojištění jsou zahrnuty také vedlejší stavby - například garáž, oplocení, skleník, bazén či vířivka. Kromě krytí standardních rizik jako krádež či živelní škody, si lze nově pojistit také úhradu pojistného při pracovní neschopnosti nebo pořízení bezbariérového bydlení. Součástí může být nově i dlouhodobé cestovní pojištění.

„Jedním z benefitů nového produktu je jeho přehlednost a transparentnost. To se týká i dokumentů, jako jsou pojistné podmínky a pojistné smlouvy. Zásadní novinkou je pak vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby,“ popisuje nový produkt David Vosika, ředitel Útvaru produktového managementu neživotního pojištění České pojišťovny. 

Pojištění domu i domácnostiFakt, že lze do jedné smlouvy zahrnout pojištění domu i domácnosti, je pro nový produkt na trhu již takřka standardní povinností. Pokud vlastníte další dům, byt nebo chatu, je otázkou, zda přinese větší užitek zahrnutí do jedné smlouvy nebo naopak oddělené pojistky pro každé místo zvlášť. Při případné škodě nebo změně musíte tak jako tak kontaktovat pojišťovnu, kde by měli mít přehled o všech uzavřených smlouvách. Možným efektem spojení smluv do jedné je administrativní úspora jak na straně klienta, tak pojišťovny.

Spornou výhodou může být pojištění vedlejší stavby (např. zahradního domku) na 10 % pojistné částky hlavní stavby (např. rodinného domu), pokud takové vedlejší stavby nemáte.

Pojištění věcí při cestáchZato pojištění věcí osobní potřeby na cestách po celé Evropě může přijít vhod. Ať již škoda vznikne při dopravní nehodě nebo některým z divokých živlů, prasklým vodovodem v hotelu či loupežným přepadením, Česká pojišťovna škodu uhradí. A budou-li osobní věci uloženy v uzamčeném prostoru, hrazena je i škoda vzniklá vloupáním, pokud zloděj násilím překonal zabezpečení.

Na území Evropy lze připojistit také přenosnou elektroniku a chránit tím počítače, tablety či mobilní telefony pro případ poškození či zničení důsledkem nahodilých událostí. I zde je však třeba pozorně číst podmínky, neboť krádež osobních věcí ze zaparkovaného vozu není hrazena mezi 22:00 až 6:00 hodin, pokud je vozidlo mimo nepřetržitě hlídaná parkoviště.

Nulová spoluúčast na první škodě po minimálně tříletém bezeškodním průběhuKlientsky zcela určitě zajímavou novinkou je nulová spoluúčast na první škodě, pokud pojištění Můj majetek trvá alespoň tři roky beze škod.

Rovněž pojistné plnění v nových cenách bez ohledu na stáří věcí je pro klienty uklidňujícím příslibem. Dojde-li k naprostému zničení bytu, vyplatí pojišťovna plnění v nové nebo obvyklé ceně tak, aby si pojištěný mohl pořídit podobný byt ve stejné lokalitě, kde doposud žil. Pro majitele domů je přichystáno připojištění pro případ ztráty nájmu v souvislosti s pojistnou událostí, vlastně menší obdoba průmyslového pojištění přerušení provozu.

Užitečné zorganizování revize spalovacích kotlů a úklidu sněhuAsistenční služby jsou opět dnes již takřka samozřejmostí. Základní technická asistence například pro případ zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu je zahrnuta automaticky v ceně pojištění a může být prospěšná snad každému klientovi. Rozšířené připojištění asistence navíc obsahuje na trhu též běžnou právní pomoc, IT asistenci pro případ úniku či ztráty dat nebo asistenci pro elektrospotřebiče, ale užitečnou novinkou jistě bude organizace revize spalovacích cest a kotlů. Značnou novinkou je pak i osobní asistence s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě imobility pojištěného.

Úhrada ročního pojistného při pracovní neschopnostiSpolupráce s Českou pojišťovnou Zdraví přináší možnost sjednání dalších dvou pojištění. Jde o úhradu ročního pojistného Můj majetek při pracovní neschopnosti trvající 60 a více dní a dále o pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení pro případ vážného úrazu kterékoliv osoby trvale žijící v pojištěné domácnosti.
Reklama České pojišťovny na pojištění Můj Majetek: Den Blbec
Autor: Česká pojišťovna

Další možnosti rozšíření produktu Můj majetekMůj majetek je možno také rozšířit o standardní připojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě, ale také za škody finanční, regresní nároky pojišťoven a nemajetkové škody.

Nově je v základním rozsahu zahrnuta odpovědnost vlastníka zbraní nebo příležitostná výdělečná činnost v zemědělské a řemeslné rukodělné výrobě.

Volit lze z dalších krytí. Připojištění pronajímatele chrání před škodami způsobenými nájemníkům i těmi, které nájemník způsobí třetím osobám.

Připojištění sport plus nabízí zajištění těm, kteří se účastní organizovaných závodů nebo provozují sport na poloprofesionální úrovni.

Připojištění statutárních zástupců bude velmi zajímavé pro členy volených orgánů různých spolků, společenství nebo družstev vlastníků bytových jednotek.

A konečně připojištění odpovědnosti za velká domácí a hospodářská zvířata pro případ škod, které tito tvorové způsobí třetím osobám.

Poslední zajímavostí pro vášnivé cestovatele je možnost sjednání Chytrého cestovního pojištění pro celou rodinu, které je platné pro turistické cesty po celém světě po celou dobu trvání majetkové pojistné smlouvy a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami. Obsahuje pojištění léčebných výloh a asistence, právní ochrany a cestovních zavazadel. Služby klientům zajišťuje česká pobočka francouzské společnosti Europ Assistance Holding.

K novému pojištění připravila Česká pojišťovna mimo jiné též speciální microsite www.vyzrajtenazaskodniky.cz. Pojištění lze sjednat on-line na stránkách pojišťovny.
Reklama České pojišťovny na pojištění Můj Majetek: Chmatáci
Autor: Česká pojišťovna


      
  


Související články:
Startup Senzoor s Generali Českou pojišťovnou přináší na pojišťovací trh internet věcí

Dejte si v březnu pozor na oheň - průvodce pojištěním majetku

Česká pojišťovna rozšířila pojištění bytových domů. Nabízí zvýšení pojistných limitů bez navýšení pojistného

Vánoce, Silvestr - zvýšené riziko požáru

Počet pojistných podvodů roste. V oblasti jakých pojištění Češi nejvíce podvádějí?

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Obrázek: Kalkulačka Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Jaké částky aktuálně podnikatelé zaplatí a od kdy je třeba výši záloh upravit? Více informací se dozvíte v našem článku...

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Obrázek: MONETA Money Bank logo MONETA v novém roce představila dvě novinky. Až 800 tisíc korun za pojistnou událost v případě dopravních nehod nebo zranění dětí v průběhu vyhlášených školních prázdnin a na ně navazujících víkendů poskytuje v rámci nové podoby úrazového pojištění...

Jak si zkraje roku naplánovat finance?

Obrázek: Plánování financí Začátkem roku si mnoho domácností dělá finanční plány, aby věděly, jak budou v průběhu celého roku pokrývat chystané, ale i případné neočekávané výdaje. Co je nutné vzít v potaz při sestavování rodinného finančního plánu? Více se dozvíte níže...

Produktové novinky bank v lednu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu prosince letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, Max banka, mBank...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz