Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výsledky bank za rok 2017. Největší zisk měla ČSOB následovaná Českou spořitelnou a Komerční bankou

2.3.2018  |  Zdeněk Bubák, zprávy bank
  
  


BankyJak české banky hospodařily v roce 2017? Přicházíme s pravidelním ročním přehledem ekonomických a obchodních výsledků českých bank, tentokrát za rok 2017. Nejvyššího zisku dosáhla ČSOB, která jej dokonce dokázala zvýšit o 17 % oproti roku 2016. Menší zisk, v meziročním srovnání, vygenerovala Česká spořitelna a MONETA Money Bank. Podívejte se na výsledky jednotlivých bank v tabulce a v následném textu. Informace o dalších bankách budeme postupně přidávat podle toho, jak budou své výsledky zvěřejňovat.Výsledky českých bank za rok 2017Banky / Ukazatelé v mld. Kč Čistý zisk Bilanční suma Úvěry Vklady
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
ČSOB 17,5 15,1*  1 315,6 1 085,5 657,5 618,3 820,8 752,3
Česká spořitelna 14,6 15,5   1 329,2 1 066,5 647,3 577,5 856,5 786,9
Komerční banka 14,0 13,7** 1 004,0 922,7 606,1 595,4 756,1 699,4
UniCredit Bank 7,2 5,3   ? 615,6 382,0 367,3 357,0 371,3
MONETA Money Bank 3,9 4,1   ? 149,4 121,5 109,7 ? 116,3
Raiffeisenbank 2,8 2,6   338,0 318,0 220,0 214,0 252,0 227,0
J&T Banka ? 1,0   ? 133,1 ? 76,1 ? 103,1
mBank ? 0,3   ? ?,? ? 20,3 ? 34,5
Sberbank ? 0,3   ? 72,0 ? 55,6 ? 59,1
Expobank ? 0,3   ? 22,8 ? 12,1 ? 18,2
Air Bank ? 0,2   ? 86,8 ? 32,6 ? 78,9
Fio banka ? 0,2   ? 80,5 ? 13,8 ? 77,9
Equa bank 0,2 0,1   50,3 44,3 37,0 31,7 44,9 39,9
Zdroj: Banky

*   vliv prodeje VISA Europe na zisk činil u ČSOB +1,049 mld. Kč (o tuto částku by byl zisk nižší, tj. ve výši cca 14,1 mld. Kč)
** čistý zisk Komerční bez mimořádných příjmů z prodeje podílů VISA Europe a dalších by činil 12,1 mld. Kč.
Tabulka byla naposledy aktualizována 28.2.2018, banky jsou seřazeny podle zisku v roce 2017 od největšího k nejmenšímu. Otazníky označují nezveřejněné hodnoty.

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde


Výsledky skupiny ČSOB za rok 2017

 
 • Čistý zisk skupiny ČSOB stoupl meziročně o 16 % na 17,5 miliardy Kč
 • Objem úvěrů vzrostl na 657 miliard Kč* (meziročně o 6 %), zvyšovala se i kvalita úvěrového portfolia - podíl úvěrů v selhání na rekordně nízké hodnotě 2,3 %
 • Objem vkladů se zvýšil na 821 miliard Kč (meziročně o 9 %)
 • Celkový objem aktiv pod správou se zvýšil na 202 miliard Kč (meziročně +6 %)
 • Provozní výnosy vzrostly na 37,2 miliardy Kč (meziročně o 9 %)
 • Provozní náklady se zvýšily na 16,3 miliardy Kč (meziročně o 4 %)
 • Počet klientů skupiny ČSOB se zvýšil o 14 tisíc na 3 686 tisíc klientů
Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele.

V roce 2017 ČSOB připravila pro své klienty nové služby. „Spustili jsme nové internetové bankovnictví, které zákazníkům přináší přehled o všech využívaných službách na jednom místě, a to včetně pojištění. Pokračujeme ve vylepšování mobilní aplikace ČSOB NaNákupy,“ uvedl John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Zisk České spořitelny meziročně klesl z 15,6 na 14,6 miliardy korunČeská spořitelna vykázala k 31. prosinci 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2016 činil díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu ve Visa Europe 15,5 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 5,5 %. Bez tohoto vlivu by se čistý zisk meziročně zvýšil o 2,1 %. Pokračoval ale růst klientských úvěrů; bez vlivu reverzních repo operací se jejich hrubý objem v roce 2017 zvýšil o 9,2 %, přičemž reportovaný růst dosáhl 9,8 %.

„V roce 2017 jsme poskytli historicky rekordní objem hypotečních úvěrů - za celý loňský rok jsme financovali lidem bydlení za 62,1 mld. Kč, tedy o 8,3 % více než v roce 2016,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Rostly i vklady na straně domácností i firem a také v oblasti správy aktiv a podílových fondů, kde Česká spořitelna dále posílila svoji pozici lídra na trhu.

Česká spořitelna představila svůj nový koncept poboček s novým modelem služeb, který podporuje roli poskytovaného finančního poradenství.

Během pilotní fáze internetového bankovnictví George v roce 2017 se do tohoto nového prostředí přihlásilo více než 250 000 klientů. To, že se digitální kanály stávají čím dál tím důležitějšími dokazuje i skutečnost, že v loňském roce byla přibližně čtvrtina všech spotřebitelských úvěrů iniciována online.

Konsolidovaná bilanční suma činila k 31. prosinci 2017 1 329,2 mld. Kč a meziročně vzrostla o 24,6 %. Po očištění o všechny repo (reverzní repo) operace se bilanční suma zvýšila o 11,0 % (12,0 %) na 1 146,6 mld. Kč (1 190,0 mld. Kč). Došlo ke změně struktury aktiv - zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, bankám a vklady uložené u České národní banky. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské a mezibankovní vklady. Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti činil 120,8 mld. Kč, což představuje mírný meziroční pokles o 0,6 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1+2 za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. prosinci 2017 komfortní úrovně 18,7 %.

České spořitelně se v roce 2017 podařilo ještě více zrychlit růst úvěrů. Oproti loňským 8,0 % se hrubý objem klientských úvěrů bez vlivu reverzních repo operací meziročně zvýšil o 9,2 % na 647,3 mld. Kč. Reportovaný růst činil 9,8 % na 651,1 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 349,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 11,4 %). V růstu pokračovaly i spotřebitelské úvěry, které od konce roku 2016 vzrostly o 2,8 %. Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. Wholesale) vzrostl po očištění o reverzní repo operace meziročně o 8,6 % na 236,5 mld. Kč. Důvodem byl růst úvěrů velkým korporátním klientům a malým a středním podnikům. Reportovaný růst činil 10,3 % na 240,2 mld. Kč.

Závazky ke klientům dosáhly bez vlivu repo operací výše 856,5 mld. Kč a v meziročním srovnání vzrostly o 8,8 %. Reportovaný údaj narostl o 12,0 % na 883,2 mld. Kč. Vklady domácností se zvýšily o 6,8 % na 619,4 mld. Kč, především díky rostoucím vkladům na osobních účtech klientů a spořícím vkladům. Vklady firemní klientely se po očistění o repo operace zvýšily o 16,3 % na 174,8 mld. Kč. Reportovaný nárůst byl výrazný: o 32,8 % na 201,5 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru narostly o 8,8 % na 62,4 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. prosinci 2017 činil 4,67 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24, BUSINESS 24 a nově taky George činil 1,85 miliónu, což značí meziroční nárůst o 6,1 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,83 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 185 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za celý rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16,1 % na 161,8 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 62 na 1 704 kusů.

Zisk Komerční banky v roce 2017 dosáhl 14 miliard korun


 • Srovnatelný čistý zisk vzrostl o 15,2 % na 14,0 miliard Kč. Čistý zisk, včetně mimořádných položek spojených s přeceněním a prodejem budov centrály v tomto roce a příjmu za podíl ve společnostech Cataps a VISA Europe v roce 2016, vzrostl o 9,1 % na 14,9 miliardy Kč
 • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB (bez repo operací) narostl meziročně o 1,8 % na 606,1 miliardy Kč. Z toho objem úvěrů občanům na bydlení vzrostl o 6,5 % a spotřebitelské úvěry rostly stejným tempem.
 • Vklady klientů ve Skupině KB vzrostly meziročně o 8,9 % na 756,1 miliardy Kč. Z toho vklady občanů v bance rostly ještě rychleji, o 9,3 % na 251,5 miliard Kč.
 • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,0 % na 163,9 miliardy Kč.
 • Výnosy na srovnatelné bázi stouply o 0,9 % na 31,1 miliardy Kč. Srovnatelné náklady vzrostly o 1,2 % na 14,2 miliardy Kč. Rozpuštění opravných položek k úvěrům Skupiny dosáhlo 0,4 miliardy Kč.
 • Pokračoval růst počtu klientů Komerční banky. Na konci roku měla banka 1 664 000 klientů, což je meziročně o 10 100 více.
KB v roce 2017 zavedla novinky v mobilním bankovnictví, včetně mobilních plateb s Android Pay, spravování platebních karet přes mobil, potvrzování transakcí pomocí obličeje a dále v bankovních aplikacích pro chytré hodinky se systémy Android i pro Apple Watch. Přitom dále posílila bezpečnost digitálních bankovních kanálů.

UniCredit Bank zvýšila loni zisk o více než čtvrtinuČeská a slovenská UniCredit Bank vykázala za rok 2017 čistý zisk 284 milionů eur (7,2 miliardy korun), což je meziroční růst o 27,3 procenta. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnila mateřská společnost banky.

Objem poskytnutých úvěrů banky loni stoupl meziročně o 5,9 procenta na 382 miliard korun. Objem vkladů vzrostl o 4,4 procenta na 357 miliard korun. Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně klesly o 6,9 procenta na 3,34 miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o 13,5 procenta na 10,8 miliardy korun.

UniCredit Bank zahájila na českém trhu činnost v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 700 tisíc klientů.

Mateřská bankovní skupina UniCredit se ve čtvrtém čtvrtletí vrátila k zisku, který byl nejvyšší pro čtvrté čtvrtletí za poslední desetiletí. Hospodaření podpořily vyšší příjmy z poplatků a úroků.

Čistý zisk za říjen až prosinec 2017 činil 801 milionů eur (20,2 miliardy korun) ve srovnání se ztrátou 13,5 miliardy eur ve stejném období předchozího roku. Předloňský údaj však zahrnoval i mimořádné výdaje.

MONETA Money Bank dosáhla v roce 2017 zisku 3,9 miliardy korun


 • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 3,9 miliardy Kč s vykázanou návratností hmotného kapitálu (RoTE) 16,0 %
 • Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 v hrubé výši 8 Kč na akcii
 • MONETA si zachovává výbornou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností ve výši 17,4 % 
 • Hrubé výkonné úvěry rostly meziročně o 10,8 %, a to zejména díky retailovému segmentu, ale podpořil je i významný růst v komerčním segmentu
 • Objem nových hypotečních úvěrů meziročně vzrostl o 148,7 % při dosažení tržního podílu na nových objemech 4,3 % a meziročního růstu čisté bilance o 30,6 %
 • Meziročně výrazně narostly objemy nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 % a čistá úvěrová bilance se zvýšila o 60,3 %
 • Nové spotřebitelské úvěry v objemu 4,8 miliardy Kč byly v roce 2017 sjednány on-line, což představuje meziroční nárůst o 50,7 %
 • Náklady na riziko významně klesly na 32 bazických bodů (bps)
MONETA Money Bank, dosáhla za rok 2017 konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,9 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 16 %. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 ve výši 4,1 miliardy Kč.

V průběhu roku 2017 čistá balance výkonných retailových úvěrů společnosti MONETA pokračovala v růstu, přičemž za období celého roku vykázala nárůst o 14,7 %, což ke konci roku představuje čistou balanci ve výši 60,8 miliard Kč. Růst byl napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, zejména v oblasti hypotečních úvěrů, kde došlo k nárůstu v novém objemu hypotečních úvěrů o působivých 148,7 % a k dosažení tržního podílu v nových objemech ve výši 4,3 %. Balance čistých hypotečních úvěrů stoupla meziročně o 30,6 % na celkových 20,3 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry vzrostly meziročně v čisté výši o 8,3 % i díky meziročnímu růstu v produkci nových spotřebitelských úvěrů o 26,2 %. Balance čistých úvěrů na koupi automobilu stoupla o 24,8 %, a to zejména díky příznivým podmínkám na trhu. Zároveň banka úspěšně obhájila svoji silnou pozici v oblasti spotřebitelských úvěrů, kde získala tržní podíl na nových objemech ve výši 21,2 %.

„MONETA obsluhuje jeden milion retailových klientů, což z ní dělá čtvrtou největší banku v České republice. Pokračujeme v našem odhodlání být inovativní a kvalitní bankou, která poskytuje služby českým domácnostem prostřednictvím férových, transparentních a vhodně nastavených úvěrových produktů, platebních služeb a depozitních produktů,“ sdělil Tomáš Spurný.

Portfolio výkonných komerčních úvěrů společnosti MONETA vykázalo během sledovaného období solidní růst, meziročně vzrostlo v čisté výši o 7,6 %, a dosáhlo čisté balance ve výši 61,0 miliard Kč. Tento růst byl převážně dán významným nárůstem úvěrů živnostníkům a podnikatelům, které meziročně vzrostly v čisté výši o 60,3 %, stejně jako investičních úvěrů malým a středním firmám, které meziročně vzrostly v čisté výši o 10,2 %.

Tomáš Spurný řekl: „Naším cílem je stát se bankovním šampionem pro živnostníky, svobodná povolání a podnikatele s velkým důrazem na oblast českého zemědělství a souvisejícího podnikání. V této souvislosti jsme pokračovali s rozšiřováním našich služeb i počtu bankéřů pro klienty z řad malých a středních firem a dostupnosti produktové nabídky plně on-line v souladu s naší multikanálovou strategií. V důsledku našich pokračujících investic významně meziročně vzrostla produkce nových úvěrů pro malé a střední firmy o 154,8 %.“

MONETA se i nadále snaží odlišit od konkurence a být nákladově efektivní díky digitálním inovacím s cílem stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu.

Tomáš Spurný řekl: „V roce 2017 jsme dále rozvíjeli digitální distribuční kanály. Jako první banka na českém trhu jsme uvedli retailový běžný účet, který je možné zřídit plně on-line. Našim stávajícím retailovým klientům a klientům z řad živnostníků a malých a středních firem jsme nabídli předschválený úvěr, který je možno sjednat zcela on-line. Naše mobilní bankovní aplikace Smart Banka zvítězila v soutěži Mobilní aplikace roku 2017 mezi 750 konkurenčními produkty. Počet uživatelů aplikace meziročně vzrostl o 158 % na 187 tisíc a celkem 12,5 % ze všech elektronicky zadaných plateb bylo v prosinci realizováno právě přes tento kanál. V posledním čtvrtletí roku 2017 jsme spustili mobilní platby přes platformu Google, krátkodobé cestovní pojištění zřizované on-line a novou B2B platformu pro MONETA Auto. Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice i nadále přináší pozitivní výsledky. Objem nových spotřebitelských úvěrů skrze on-line kanály meziročně vzrostl o 50,7 % na celkových 4,8 miliardy Kč.“

Za rok 2017 vykázala Raiffeisenbank rekordní zisk ve výši 2,82 miliardy korun


 • Meziroční růst klientských úvěrů o 2,9 % na 220 miliard Kč
 • Klientské vklady meziročně narostly o 10,8 % a dosáhly výše 252 miliard Kč
 • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 6,2 % na 338 miliard Kč 
 • Čistý zisk se meziročně zvýšil o 8,5 % na 2,82 miliardy Kč
 • Kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2017 ve výši 17,69 %
„Půl milionu našich klientů jsme úspěšně převedli do nového internetového bankovnictví a v bance jsme vloni přivítali desítky tisíc nových klientů. Dále se nám tedy daří naplňovat naši růstovou strategii a posilovat pozici Raiffeisenbank na tuzemském trhu,“ uvádí Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

Čistý zisk banky za rok 2017 dosáhl výše 2,82 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 1,2 %. Jde o jednoznačně pozitivní trend vzhledem k tomu, že v roce 2016 výnosy jednorázově navyšoval příjem z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (tzv. acquiring) a rovněž výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe.

Celková aktiva banky dosáhla výše 338 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 6,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 2,9 % na 220 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně ve financování domácností ve formě hypoték a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,8 % na 252 miliard Kč.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za rok 2017 jsou v meziročním srovnání nižší o 50,5 % a dosahují výše 437,6 milionů Kč. Tento meziroční pokles je částečně ovlivněn jednorázovou opravnou položkou, související s jedním korporátním klientem banky, vytvořenou v roce 2016.

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2017 dosáhla výše 17,69 % oproti 17,52 % ke konci roku 2016. V dubnu 2017 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2,6 miliardy Kč, kdy částka 1,56 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,04 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku mělo pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

Raiffeisenbank v roce 2017 jako první banka na českém trhu začala nabízet svým klientům zúčtovací služby (clearing) pro obchodování na burze Nasdaq Commodities. V pátek 2. června 2017 Raiffeisenbank právně nabyla všechna aktiva a pasiva české pobočky ZUNO BANK AG. Během prvního červnového víkendu se následně uskutečnil technický převod klientů banky ZUNO do systémů Raiffeisenbank. V červnu loňského roku představila Raiffeisenbank nové internetové bankovnictví, do něhož postupně převádí své klienty. V uplynulém roce začalo služeb nové platformy využívat téměř půl milionu klientů především z řad fyzických osob. V letošním roce banka plánuje spustit nové internetové bankovnictví i pro podnikatele a firmy.

Klientům privátního bankovnictví Raiffeisenbank je od července 2017 k dispozici nový web. Privátní bankovnictví je na českém trhu bankou poskytováno pod značkou Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Equa bank zdvojnásobila ziskKe konci roku 2017 vzrostla bilanční suma Equa bank v meziročním srovnání o 14 % a přesáhla hranici 50 miliard korun. Celkový objem úvěrů se zvýšil o 15 % a dosáhl téměř 37 miliard korun. Objem vkladů vzrostl o 13 % a ke konci roku 2017 činil téměř 45 miliard korun. Čistý zisk Equa bank vzrostl meziročně o 167 % na 232 milionů korun. Počet klientů dosáhl ke konci loňského roku 307 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 24 %.

V roce 2017 se bance podařilo získat 60 tisíc nových klientů. Počet klientů ke konci roku 2017 činil 307 000 (248 000 rok před tím).

Rok 2017 byl pro Equa bank mimořádný také tím, že vstoupila na trh institucionálních investorů, a to vydáním své historicky první emise hypotéčních zástavních listů a první emise podřízených dluhopisů.      
  


Související články:
Změny úrokových sazeb u hypoték na začátku února

Akční nabídka ČSOB a Poštovní spořitelny na zvýhodněnou sazbu u spořicího produktu Duo Profit

Nejlepší finanční produkty roku 2017 podle Finparády.cz

Češi sice znají pravidla bezpečného chování na internetu, ale v praxi na ně nedbají

Přiměje konkurenční boj velké banky zvednout úročení spořicích i termínovaných účtů?

všechny články
Dále v rubrice

Komerční banka změnila své webové stránky

Komerční banka Komerční banka má nové webové stránky www.kb.cz. Jak banka prohlásila ve zprávě, zaslané médiím, cílem nových stránek byla větší přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost. Stránky banka...

Komerční banka nabízí podnikatelům vystavování faktur přímo v internetbankingu

KB Komerční banka (KB) ve spolupráci se společností Fakturoid přichází s online fakturací Fakturoid. Umožní malým firmám a živnostníkům vystavovat faktury přímo v internetovém bankovnictví...

Fio banka má 800 tisíc klientů. Na letošek chystá podílové fondy, nové mobilní bankovnictví a Android Pay

Fio banka Služeb Fio banky využívá už 800 tisíc klientů, meziročně se jejich počet zvýšil o 17 %. Banka přidala nové pobočky, klienti ji teď najdou na 80 místech po celém Česku. Rozšiřuje i produktové portfolio...

Equa bank nasadila nové reklamní spoty. Režisérkou je Alice Nellis

Equa bank Na rok 2018 připravila Equa bank novou reklamní kampaň. Se svým sloganem „S Equa bank je vše pohádkově snadné“ zdůrazňuje kampaň snadnost změny banky. Equa bank v reklamě tvrdí, že žádná...

všechny články v rubrice


   
 
Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,4 % ročně
NEY spořitelní družstvo


NEY konto
Běžný účet zcela ZDARMA
NEY spořitelní družstvo


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank


Studentské Konto G2.2
nyní s bonusem 350 Kč za platný ISIC
Komerční banka
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz