2 / 2   
Rozložení rizik na pojistných událostí dle věku pojištěného
Autor: Český statistický úřad
Reklama