Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Změny v poplatcích a produktech bank v srpnu. Do svého sazebníku provedlo menší zásah více bank

30.8.2017  |  Zdeněk Bubák, Martin Olejník
  
  


Bankovní poplatkyPřinášíme Vám pravidelnou měsíční informaci o tom, jak se změnily sazebníky bank a záložen na začátku srpna, případně v průběhu července. Poplatky se tentokrát změnily u Banky CREDITAS, České spořitelny, ČSOB, Poštovní spořitelny, Expobank, Komerční banky a drobné změny jsme zaznamenali i u MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.Banka CREDITASBanka CREDITAS od 9. července změnila či doplnila následující poplatky:
 • příplatek za odeslání dokumentace poštou do zahraničí - náklady pošty -> 75 Kč
 • dohledání kopie dokumentace z archivu (nové položky)
  • do následujícího pracovního dne od podání žádosti
   • k vyzvednutí na pobočce - 375 Kč
   • následné zaslání doporučenou poštou - 415 Kč
  • do dvou pracovních dnů od podání žádosti
   • k vyzvednutí na pobočce - 155 Kč
   • následné zaslání doporučenou poštou - 195 Kč
 • 1 strana kopie daného dokumentu vyhledaného z archivu - 5 Kč - nová položka
 • vystavení potvrzení pro účely auditu - 1 500 Kč - nová položka


Česká spořitelnaČeská spořitelna 17. července provedla mírnou změnu textace u tzv. doplňkových služeb, konkrétně u Informačních SMS.

U Podnikatelského konta Klasik v části sazebníku s názvem "Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor" byla změněna poznámka týkající se podmínek ceny za vedení účtů na: "Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň 10 000 Kč a současně měl alespoň jeden den v měsíci sjednán kontokorent, úvěr či hypotéku na stejné IČO nebo má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň 10 000 Kč a současně je registrovaný v Podnikatelském klubu. Pokud klient splní podmínky poslední den v měsíci, slevu připíšeme na účet na počátku dalšího měsíce."

Žebříček s nejlepšími osobními účty podle odborníků - zde
Kalkulačka Vám najde nejvýhodnější hypotéku - zde

ČSOB a Poštovní spořitelnaČSOB a Poštovní spořitelna doplnily 17. července do části sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele novou kapitolu s názvem "Depozita":

Poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta v průběhu roku - měsíčně:
 • Poplatek z depozit do stanoveného objemu včetně ... bez poplatku
 • Poplatek z depozit v měně Kč za objem nad 100 mil. Kč ... 0,50 % p.a.
 • Poplatek z depozit v měně EUR za objem nad 3 mil. EUR ... 0,50 % p.a.
 • Poplatek z depozit v měně CHF za objem nad 40 tis. CHF ... 1,25 % p.a.
 • Poplatek z depozit v měně JPY za objem nad 5 mil. JPY ... 0,50 % p.a.
 • Poplatek z depozit v měně SEK za objem nad 400 tis. SEK ... 1,00 % p.a.
 • Poplatek z depozit v měně DKK za objem nad 300 tis. DKK ... 1,00 % p.a.
Poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta pro danou měnu a nadlimitního objemu depozit v příslušném dni.

Nadlimitní objem je roven rozdílu mezi denním zůstatkem depozit klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Denní zůstatek depozit tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta v příslušné měně na konci příslušného dne. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s termínovanými vklady a depozitní směnky.

Poplatek je počítán na denní bázi. ČSOB  je oprávněna účtovat tento poplatek 1x měsíčně v průběhu následujícího měsíce a inkasovat jej z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu klienta, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.


Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku - ročně:
 • Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31.12.
  • nepřevyšuje 100 mil Kč ... bez poplatku
  • převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku* ... 0,15 %
Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta a přírůstku depozit k 31.12. rozhodného roku. ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

* Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1.1. do 30.11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s termínovanými vklady a depozitní směnky.

Od 1. srpna 2017 jsou služby elektronického bankovnictví ČSOB CEB (dříve ČSOB CEB Plus) vedeny pro podnikatele, firmy, municipality, bytová družstva a neziskové organizace zdarma (dříve za 100 Kč měsíčně). Ostatní klienti je mají za 100 Kč měsíčně (dříve 400 Kč měsíčně).

Srovnání bankovních účtů najdete zde

ExpobankExpobank od 1. srpna snížila cenu za expresní/urgentní odchozí platbu v Kč do jiné tuzemské banky jednorázovým elektronickým nebo trvalým příkazem z 300 Kč na 99 Kč.

Komerční bankaKomerční banka od 2. srpna změnila sazebník v důsledku změny v produktové nabídce pro občany (více zde). Další změny se týkaly poplatků spojených s hypotečními úvěry (pro občany i firmy) a s výběrem z bankomatu KB pro vlastníky běžných účtů s debetní kartou z řad občanů, podnikatelů, podniků a municipalit.

ObčanéÚčty
 • nový MůjÚčet Plus - měsíční cena za účet - 39 Kč
 • nový MůjÚčet Junior - měsíční cena za účet - zdarma
 • MůjÚčet - měsíční cena za účet - 68 Kč/zdarma -> zdarma
 • Studentský účet - konto G2.2 (26-30 let) - měsíční cena za účet - 68 Kč/zdarma -> zdarma
 • Dětské konto - přesunuto do části Již nenabízené služby
 • MůjÚčet - Balíček transakcí - 39 Kč/měs. - přesunuto do části Již nenabízené služby
Debetní karty
 • nová embosovaná Plus karta - zdarma v rámci účtu MůjÚčet Plus
 • nová elektronická Junior karta - zdarma v rámci účtu MůjÚčet Junior
 • elektronická Kontakt karta - přesunuta do části Již nenabízené služby
 • elektronická Prima karta - součást balíčku Dětské konto - přesunuta do části Již nenabízené služby
 • výběr hotovosti z bankomatu KB - 9 Kč/zdarma -> zdarma
Hypoteční úvěry
 • vyhodnocení rizik spojených s
  • bytovou jednotkou / rodinným domem - zrychlené (dříve nebylo zrychlené) - 1 000 Kč (dříve 2 900 Kč). Zrychlené vyhodnocení rizik je možné pouze u dokončených bytů / rodinných domů ve vybraných lokalitách a za předpokladu dodání elektronické dokumentace klientem. Toto vyhodnocení nelze využít pro Americkou hypotéku
  • bytovou jednotkou / rodinným domem - standardní (dříve ve specifických případech) - 4 500 Kč

Podnikatelé, podniky a municipalityDebetní karty - výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku - 9 Kč/zdarma -> zdarma
Úvěry - Profi hypotéka - změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru v Kč a v cizí měně z podnětu klienta - 0,6 %, min. 5 000 Kč -> 1 000 Kč + 0,6 %

Srovnání hypoték najdete zde

MONETA Money BankMONETA Money Bank 15. srpna začala zpoplatňovat zpracování úvěru a uzavření úvěrové smlouvy o Americké hypotéce částkou 2 900 Kč (dříve zdarma).

RaiffeisenbankRaiffeisenbank odstranila ze svých stránek BILLA kreditní kartu, kterou již nenabízí.

Od 1. srpna banka doplnila do ceníku pro finanční trhy, a to do části "Custody služby - Vypořádání Investičních nástrojů na bázi delivery free of payment" tyto položky:
 • Zahraniční Investiční nástroje - převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci banky - 20 EUR
 • Tuzemské Investiční nástroje - převod Investičních nástrojů mezi klienty v rámci banky - 1 000 Kč

UniCredit BankUniCredit Bank od 1. srpna začala zpoplatňovat klietům z řad podnikatelů, svobodných povolání, firem a veřejného sektoru vklad hotovosti v Kč částkou 100 Kč (dříve bez poplatku). Klienti svobodných povolání mají vklad v hotovosti v Kč ve prospěch účtů využívajících k výkonu své profese zdarma.


      
  


Související články:
Z čeho Češi financují rekonstrukce bytů a domů? Mladí si často půjčují u rodičů, starší volí banku nebo stavební spořitelnu

Jaké zážitky čekají majitele karet Mastercard v Praze? Program Priceless Cities vstoupil i do Česka

Přes dvě třetiny Čechů používá mobilní telefon ke správě financí a k platbám. V Evropě je to v průměru více

Česká spořitelna ve znamení velkých změn: nová centrála, nové webové stránky a nové přímé bankovnictví

Sportovní benefity poskytuje svým zaměstnancům 70 % firem. Roste využívání karty MultiSportvšechny články
Dále v rubrice

Z čeho Češi financují rekonstrukce bytů a domů? Mladí si často půjčují u rodičů, starší volí banku nebo stavební spořitelnu

Financování rekonstrukce bytu nebo domu Rekonstrukce domácnosti nebo rodinného domu není levnou záležitostí a málokomu se náklady s ní spojené podaří pokrýt z vlastních úspor. Výsledky průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny ukázaly...

Jaké zážitky čekají majitele karet Mastercard v Praze? Program Priceless Cities vstoupil i do Česka

Priceless Prague Společnost Mastercard dnes novinářům představila celosvětový zážitkový program Priceless Cities, který právě vstoupil do České republiky. Praha se dostala do společnosti měst jako jsou Londýn, Chicago...

Přes dvě třetiny Čechů používá mobilní telefon ke správě financí a k platbám. V Evropě je to v průměru více

Mobilní telefon Zatímco v bezkontaktních platbách jsou Češi světovou špičkou, u využívání mobilního telefonu nebo jiného přenosného zařízení k finančním transakcím tomu tak není. I když 67 % občanů ČR využívá...

Česká spořitelna ve znamení velkých změn: nová centrála, nové webové stránky a nové přímé bankovnictví

Česká spořitelna Českou spořitelnu a její klienty čekají v blízké i ve středně vzdálené budoucnosti velké změny. Banka se rozhodla přestěhovat svoji centrálu z budov u stanice metra Budějovická do novostavby, která...

všechny články v rubrice


   
 
Běžný účet Air Bank
Jediný běžný účet s úrokem 1,0 %
Air Bank


Rychlá půjčka
Bonusová sazba od 4,9 % jako odměna za řádné splácení
Raiffeisenbank


Minutová půjčka
s RPSN od 5,9 %
Equa bank


ANO konto
Běžný účet zcela ZDARMA
ANO spořitelní družstvo


mPůjčka Plus
s úrokem 0 %
mBank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz