Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Recenze nového pojištění Allianz Domov. Pojišťovna skončila s balíčky a nabízí modularitu

3.11.2016  |  Luděk Šír, Zdeněk Bubák
  
  


AllianzPojišťovna Allianz informovala, že skončila s tzv. „balíčkovým“ prodejem pojištění majetku, domácnosti a odpovědnosti. Nové pojištění Allianz Domov je koncipováno jako modulární. Klienti si mohou pro trvale obývaný majetek sestavit produkt podle potřeby. V rámci jedné smlouvy si lze nově sjednat pojištění až pro tři budovy a tři domácnosti, a do produktu přibyly nové typy budov, nová rizika, předměty, ale i místa pojištění.


Pojišťovna Allianz spustila 15. září 2016 prodej nového pojištění majetku soukromých osob s názvem Domov. Jeho hlavní výhodou je podle pojišťovny jeho modularita. Allianz opustila prodej tří předdefinovaných balíčků pojištění Normal, Optimal a Exkluziv a klienti si mohou sestavit produkt podle toho, co potřebují nebo čeho si nejvíce cení. To platí pro trvale obývaný majetek. Pojistit lze však i vedlejší stavby, např. hospodářská stavení či garáže.

Přehled neživotního pojištění najdete zde

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce


V jedné smlouvě Allianz Domov lze nově sjednat pojištění až tří budov a třech domácností s tím, že do produktu také přibyly nové typy budov, nová rizika, předměty a místa pojištění.

Došlo též ke změnám v limitech. Původní fixně stanovené částky byly nahrazeny možností volby mezi nízkou, střední a vysokou variantou. Klient může zvolit různé limity pro různá rizika. Druhy limitů jsou nově pouze dva - na pojistný rok a na pojistnou událost, mohou být stanoveny buď v procentech nebo v pevné částce volitelně podle typu rizika či místa nebo předmětu pojištění.

Inovována byla také asistence, která nově nabízí mimo jiné módní IT pomoc přes vzdálený přístup, například v případě zapomenutého hesla. Umí však pomoci i cyklistům v nouzi a v případě potíží dopravit výletníka a jeho kolo do nejbližší opravny.

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Co nabízí pojištění staveb, které je součástí produktu Allianz Domov?Pojištění staveb zahrnuje nejen klasický trvale obývaný rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví a chalupu, chatu, ale také mobilní dům, velíny inteligentních domů, vedlejší stavby a garáž, která se nachází ve vzdálenosti do 500 m od pojištěné stavby, dále družstevní byt, samostatnou garáž v osobním vlastnictví ve vzdálenosti nad 500 m, vedlejší stavby na jiném místě pojištění jako stodoly, stáje, oplocení, strojní pojištění třeba na pojezdové brány, automatická garážová vrata, bazény a rovněž stavební součásti družstevních a nájemních bytů. Dále je nabízena například možnost pojištění vnitřního zateplení před hlodavci či kunami nebo poškození plotu zvěří.

K pojištění budovy lze sjednat také připojištění porostů na zahradě s okrasnými dřevinami - stromy, keře a polokeře, též připojištění krbů a vířivek, které nejsou vedlejší stavbou, ale zároveň nejsou pevnou součástí hlavní stavby, dále pak markýzy, firemní štíty, reklamy a dokonce je možno připojistit hřbitovní stavby, tedy poničené hroby nebo hrobky.

K pojištění domácnosti si můžete přidat věci k podnikání a dalšíK pojištění domácnosti je možno sjednat připojištění věcí k podnikání s výjimkou elektroniky a optiky, které jsou pojištěny již v základu, věcí na zahradě včetně rizika odcizení jako je zahradní nábytek, gril, zařízení dětského hřiště, trampolína, robotická sekačka. Dále lze zahrnout věci odložené na místě k tomu určeném, např. v šatně, v čekárně u lékaře, v divadle, věci v hotelích a penzionech nebo na kolejích a internátech, věci předané za účelem poskytnutí služby, typicky do čistírny. Pojištění se může nově vztahovat též na věci vnesené návštěvou nebo na osobní věci v autě, střešní a zadní nosiče a střešní boxy, sportovní potřeby, dětský kočárek užívaný k určenému účelu či zdravotní pomůcky, na které je pojištěná osoba odkázána.

Rizika lze krýt podle potřeby klientaRizika jsou seskupena tak, že si klient vybírá a platí pouze tu skupinu, kterou potřebuje. Allianz tak kopíruje metodu, kterou konkurence používá již delší dobu, a přizpůsobuje se tímto krokem trhu. Skupiny rizik jsou následující:
 • Velká hrozba - požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, pád předmětů, sesuv, rázová vlna způsobená letadly.
 • Velká voda - povodeň, záplava.
 • Vodovodní hrozba - voda z vodovodního zařízení, vystoupnutí vody z kanalizace, mráz, sprinklerové hasicí zařízení, ztráta vody, voda z akvária.
 • Déšť a sníh - atmosférické srážky, tíha a tlak sněhu.
 • Elektro - přepětí/zkrat, podpětí, porucha chladicího zařízení.
 • Rozbité sklo - rozbití skla z nepojištěné příčiny.
 • Uskladnění věcí - náklad na uskladnění věcí po škodě.
 • Zloději - krádež vloupáním, loupež, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu, loupežné přepadení, prostá krádež kočárků a invalidních vozíků, kompenzace výjezdu bezpečnostní agentury. 
 • Strojní pojištění - vady, chyba obsluhy strojů hlavní stavby jako jsou pojezdové brány, garážová vrata, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), velíny inteligentních domů, čerpadla, zabudované elektrospotřebiče.
 • Poškození zvířetem - poškození plotu zvěří, poškození fasády zvířetem, poškození vnitřního zateplení hlodavcem či kunou.
 • Ztráta nájemného - ušlý zisk pojištěného při škodě, která znemožnila jejich obývání; ke škodě musí dojít z pojištěného nebezpečí.

VIP garanceJde o garanci nejširšího krytí pro případ škody vzniklé z jiného pojistného nebezpečí, než které si může klient sjednat v produktu Domov, kdy Allianz poskytne plnění, pokud pojištěný doloží, že vzniklá škoda je v době uplatnění požadavku zahrnuta ve standardním pojistném krytí obdobného produktu pojištění budov nebo domácností u jiné pojišťovny v ČR. Plnění je poskytnuto podle aktuálních podmínek konkurenční pojišťovny. 

Asistenční službyAsistenční služby Home Assistance pomohou při řešení problémů, jako jsou zabouchnuté dveře od bytu, prasklé vodovodní potrubí, servis elektrospotřebičů, deratizace a dezinsekce, IT asistence, asistence pro cyklistu, vše s limitem 2 zásahů za rok a 4 000 Kč nákladů na jeden zásah vyjma cyklistů se 3 zásahy po 2 000 Kč.

Právní ochranaPojišťovna poskytne neomezený počet právních rad během roku po telefonu nebo e-mailu, zajištění uplatnění nároku na odškodnění u odpovědné osoby, v případě potřeby zajištění zpracování znaleckého posudku a pověření advokáta, který se ujme právního zastoupení pojištěného.

Pro pojištění krádeže je vyžadováno zajištění domácnosti podle Tabulky zabezpečení, kde je třeba sečíst body za jednotlivé bezpečnostní prvky a pokud výsledná hodnota nedosáhne 100, činí zbylý rozdíl výši spoluúčasti pojištěného.

Volitelně lze uzavřít také pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě z titulu vedení domácnosti, rekreačního sportu včetně cyklistiky a jezdectví, vlastnictví psa, používání malých plavidel, dále škod z vlastnictví budovy a bytu v osobním vlastnictví a trvale obývaných pojištěným a ze svépomocného provádění stavebních prací na tomto objektu. Pojištění se též vztahuje na chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat, legální držbu a používání zbraní vyjma myslivosti, na regres zdravotní pojišťovny za náklady na léčení, nemocenské dávky, výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat a na škody na pronajaté budově nebo jednotce, v ubytovacím zařízení, škody na věcech převzatých nebo nově na škody způsobené zaměstnavateli.

Sjednání přes internet vyjde o 15 % levnějiAllianz Domov by se mělo dát sjednat on-line se slevou 15 %. Za bezeškodní průběh je pak poskytována sleva až 30 %. Pojistné lze platit nejvýhodněji měsíčně inkasem nebo pomocí SIPO. Rozsah pojistných podmínek je 40 stran, doplněných 5 stranami předsmluvních informací s častými odkazy na pojistné podmínky či návrh smlouvy. Ve snaze o popularizaci pojistných podmínek jsou použity jednoduché obrázky a barevné zvýraznění částí vět, avšak vlastní text zůstává na běžné právní a pojišťovací úrovni.

Shrnutí výhod pojištěníPojištění Domov je obdobou konkurenčních produktů se zajímavým rozsahem pojištěných věcí, ale jinak standardním krytím rizik. Navíc je možnost on-line sjednání bohužel omezena původní nabídkou krytí Normal, Optimal a Exkluziv, a s pouze čtvrtletní, pololetní nebo roční platbou pojistného. Pojistné podmínky tohoto pojištění mimochodem obsahují včetně předsmluvní informace 60 stran. Allianz tak produkt příliš neuzpůsobila, aby byl v elektronické verzi dostatečně jednoduchý. Přesto je možno produkt považovat za významný prvek na trhu a bude zajímavé sledovat, zda a jak zájemci o pojištění zareagují především na prvek VIP garance nejširšího krytí, který původně bylo možné sjednat pouze k variantě Exkluziv.

Klientům je nabízena zajímavá možnost komunikace s pojišťovnou pomocí portálu MojeAllianz, kde lze upravovat některé parametry smlouvy, žádat o změny smluv, platit pojistné nebo příspěvky, hlásit pojistnou událost, uzavírat nové smlouvy a podobně.


      
  


Související články:
Kterým silničním úsekům se raději vyhnout dle Allianz Automapy

Recenze autopojištění KLIKA od České podnikatelské pojišťovny

Bilancování zimní sezóny z pohledu cestovatelů. Přibylo škod ale i nově uzavřeného cestovního pojištění

Jarní nabídka pojištění motorových vozidel. Novinky má Česká pojišťovna, autopojištění začala nabízet i MONETA

Novinky v povinném ručení od Pojišťovny AXAvšechny články
Dále v rubrice

Kterým silničním úsekům se raději vyhnout dle Allianz Automapy

Auta Projekt Allianz Automapa se zabývá vyhledáváním nejrizikovějších silničních úseků v České republice a nyní přináší žebříček nově nebezpečných míst, která se do statistiky zapsala v roce 2016...

Recenze autopojištění KLIKA od České podnikatelské pojišťovny

Povinné ručení Jaro přineslo novinky mimo jiné i na trhu pojištění. V následujícím článku bychom se chtěli zmínit o novém produktu v rámci pojištění motorových vozidel z dílny České podnikatelské pojišťovny (ČPP)...

Bilancování zimní sezóny z pohledu cestovatelů. Přibylo škod ale i nově uzavřeného cestovního pojištění

Cestovní pojištění v zimě Počet škod v zimní sezoně u ERGO pojišťovny, která se specializuje na cestovní pojištění, vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 15 %. Pojišťovně se zvýšil i počet smluv uzavřených během zimního...

Jarní nabídka pojištění motorových vozidel. Novinky má Česká pojišťovna, autopojištění začala nabízet i MONETA

Autopojištění Česká pojišťovna začala nově nabízet připojištění poruchy vozidla, které uhradí náklady na opravu vozu včetně náhradních dílů. Další nové připojištění slouží ke krytí poškození motorového prostoru zvířetem...

všechny články v rubrice


   
 
RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


ANO konto
Běžný účet zcela ZDARMA
ANO spořitelní družstvo


mPůjčka Plus
s úrokem 0 %
mBank


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


MůjÚčet zdarma
s konceptem MojeOdměny
Komerční banka
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz