Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výsledky největších českých bank za první pololetí letošního roku. Zisk roste, ale mají to stále těžší

15.8.2016  |  aktualizováno 22.8.2016  |  Zdeněk Bubák, zprávy bank
  
  


BankaPět velkých českých bank vydalo zprávy o výsledcích svého hospodaření za první pololetí roku 2016. Všechny dosáhly zisku, z toho čtyři největší z nich, a to Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank, měly zisk vyšší než za stejné období minulého roku. Nejvyšší zisk měla ČSOB a také u ní došlo k nejvyššímu nárůstu tohoto ukazatele. Jen o malý krůček za ní skončila Česká spořitelna. Objem aktiv obou bank ke konci června 2016 přesál jeden bilion korun.


Přinášíme vám výsledky největších českých bank za první pololetí roku 2016. Své výsledky zatím zveřejnily Česká spořitelna (ČS), ČSOB, Komerční banka (KB), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank). Jedná se o zatím neauditované konsolidované výsledky, tj. za čísla zahrnující všechny společnosti dané skupiny v Česku, a v případě UniCredit Bank a Komerční banky i na Slovensku.

Bankám sice vzrostl meziročně čistý zisk (kromě MONETA Money Bank), ale bylo to zejména díky mimořádnému zisku z prodeje podílu bank ve společnosti VISA Europe. Podíly skončily v rukou globální VISA. Banky také ztráty z poplatků a z úrokové marže doháněly v objemech úvěrů, a to zejména u hypoték, případně u firemních a spotřebních úvěrů. Díky úvěrové expanzi tuzemských bank se Česká národní banka (ČNB) chystá letos na podzim vydat bankám doporučení, které by mělo zamezit případnému nárůstu rizikových úvěrů u komerčních bank.Hlavní výsledky pěti bank najdete v následující tabulce. Podrobný popis dílčích výsledků je pak uveden pod tabulkou v kapitolách věnovaných každé bance samostatně.
 

Výsledky největších bank v ČR za 1. pololetí 2016 - v miliardách KčUkazatel ČS ČSOB KB UniCredit Bank Raiffeisenbank MONETA
Čistý zisk 8,2 (+12,5 %) 8,3 (+18 %) 6,7 (+0,8 %) 3,5 (+11,9 %) 1,4 (+4 %) 2,3 (-4,1 %)
Bilanční suma 1 037,3 (+12,3 %) 1 068,2 (+13,2 %) 939,8 (+5,4 %) 632,8 (+12,6 %) 284 (25,5 %) 143,9 (+2,7 %)
Úvěry klientům 569 (+7,7 %) 607,7 (+8 %) 570,8 (+9,9 %) 373,2 (+4,9 %) 203 (+12 %) 108,5 (+0,1 %)
Vklady klientů 763,1 (+10,5%) 745,1 (+8 %) 690 (+10,2 %) 372,2 (+11,8 %) 210 (+25,6 %) 114,4 (+5,2 %)
Pozn.:
Číslo v závorce je procentický nárůst (+) nebo pokles (-) v meziročním srovnání, tj. 1. pololetí 2016 oproti 1. pololetí 2015.
Jde o tzv. konsolidované výsledky, tj. za celou skupinu v ČR.
Raiffeisenbank - aktualizováno 22.8.2016


Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde


Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za 1. pololetí 2016 vzrostl o 12,5 %Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,2 mld. Kč. V meziročním porovnání se zvýšil o 12,5 %, jelikož čistý zisk za 1. pololetí 2015 dosáhl 7,3 mld. Kč. Zisk rostl díky vyššímu objemu klientských úvěrů a současnému zlepšení kvality úvěrového portfolia. K nárůstu čistého zisku přispěly také jednorázové vlivy, hlavně výnos z prodeje podílu České spořitelny ve společnosti Visa Europe (1,4 mld. Kč před zdaněním).

Hrubý objem klientských úvěrů se za posledních 12 měsíců zvýšil o 7,7 %, v absolutním vyjádření pak o 40,5 mld. Kč. Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 310,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,9 %, především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám a lehkému nárůstu v hotovostních úvěrech. Nárůst úvěrů velkým korporacím se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům o 6,3 %.

Hlavním tahounem růstu úvěrů byly především nové hypoteční úvěry v objemu přesahujícím 25 mld. Kč za první pololetí 2016, což znamená historicky nejsilnější první pololetí. Novinkami v nabídce České spořitelny byly bezpapírové či online možnosti půjček (Peníze na klik, Půjčka bez papírů) nebo mobilní aplikace Friends 24 pro platby mezi kamarády bez nutnosti znát číslo účtu.

Provozní zisk se v porovnání s loňským pololetím snížil o 6,1 % na 10,2 mld. Kč. K nejvýznamnějším faktorům jeho poklesu patří pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí, pokles čistého zisku z obchodních operací, který byl v 1. pololetí 2015 mimořádně vysoký kvůli jednorázovému vlivu změny metodiky při oceňování derivátů, a také snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí. I z těchto důvodů se mírně zvýšil ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) na 46,3 % ze 45,6 %.

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních. Přesto rostoucí objem úvěrů, klesající úrokové náklady na vydané dluhové cenné papíry a spořící produkty vliv nízkých úrokových sazeb částečně vyrovnávají.

Čistý úrokový výnos dosáhl výše 12,8 mld. Kč, což je v meziročním porovnání o 1,2 % méně. Čistá úrokové marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,18 % z 3,34 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly snížení o 9,2 % na 4,6 mld. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí jsou negativně ovlivněny regulací EU v oblasti poplatků za platby kartami. Pokles je také způsoben klesajícími příjmy z finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů zejména za správu aktiv a úschovu a správu cenných papírů.

Celkové provozní náklady se v meziročním porovnání snížily o 3,3 % na 8,8 mld. Kč. Největší vliv měl pokles příspěvku do Fondu pojištění vkladů, kde došlo ke změně způsobu výpočtu daného regulátorem. České spořitelně se také podařilo snížit náklady na kancelářské prostory a spotřebu materiálu. Zvýšily se naopak marketingové náklady a náklady na informační technologie v souvislosti s pokračující digitalizací banky a rostoucími požadavky regulátorů.

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika, dosáhla úrovně 0,7 mld. Kč, což znamená zlepšení o 50,0 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto výsledku se podílela zlepšující se kvalita úvěrového portfolia.

Konsolidovaná výše bilanční sumy se poprvé v historii České spořitelny přehoupla přes biliónovou hranici a dosáhla 1 037,3 mld. Kč. V porovnání s loňským pololetím se zvýšila o 12,3 %.

Závazky ke klientům dosáhly objemu 763,1 mld. Kč a v porovnání s prvním pololetím loňského roku vzrostly o 10,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 6,0 % na 553,0 mld. Kč. Rostou zejména vklady na osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely se zvýšily o 30,4 % na 138,3 mld. Kč. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 14,9 % na úroveň 71,7 mld. Kč.

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2016 dosáhl 4,74 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,71 miliónu, což značí meziroční nárůst o 4,5 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,02 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,24 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. pololetí 2016, ve srovnání se stejným obdobím roku 2015, zvýšil o 10,9 % na 64,3 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 30 na 1 595 kusů.

Čistý zisk skupiny ČSOB za první pololetí vzrostl meziročně o osmnáct procentČistý zisk skupiny za první pololetí vzrostl meziročně o osmnáct procent na 8,3 miliard korun podpořen jednorázovým výnosem z prodeje podílu ve společnosti VISA Europe a silným růstem obchodních objemů, které převýšily vliv klesající marže a nižší poplatky z investičních produktů a tuzemských plateb.

ČSOB spustila novou službu ČSOB Premium, která nabízí afluentním klientům individuální péči, zvýhodněné služby a produkty a novou mobilní aplikaci ČSOB NaNákupy umožňující platby mobilním telefonem za podpory platebních karet VISA i MasterCard.

ČSOB posílila svou pozici jedničky v úvěrech, když se její objem zvýšil o osm procent na 608 miliard korun*, zatímco kvalita úvěrového portfolia se podle banky dále zlepšila.

Objem vkladů se zvýšil na 745 miliard korun*, meziročně o osm procent více.

Celkový objem aktiv pod správou dosáhl hodnoty 184 miliard korun, což představuje jednoprocentní nárůst.

Provozní náklady zůstaly meziročně stabilní ve výši 8,0 miliard korun.

Za růstem úvěrového portfolia stál pokračující růst hypoték, korporátních úvěrů a leasingu. Navzdory růstu obchodních objemů ČSOB dále vylepšila kvalitu úvěrového portfolia s ukazatelem podílu úvěrů v selhání na historicky nejnižší úrovni jen mírně nad 3 procenty.

Čistý zisk Komerční banky zůstal za první pololetí meziročně stejnýVykázaný čistý zisk zůstal meziročně stejný a dosáhl 6,7 miliardy Kč. Čistý zisk očištěný o jednorázové položky poklesl, protože nárůst obchodních objemů úplně nevyrovnal vliv tlaku na marže a vyšších nákladů rizika.

Pražská burza v den zveřejnění pololetních výsledků Komerční banky, tj. 3. srpna 2016 propadla o 2,1 %. Na vině byl především více jak 9% propad akcií Komerční banky. Ta sice ráno zveřejnila hospodářské výsledky na úrovni tržních odhadů, nemilou zprávou však bylo to, že management zvažuje přehodnocení své dividendové politiky, což by mělo vést k návratu výplatního poměru na úrovně z roku 2014, kdy dosahoval 60 až 70 % oproti současnému stavu 80 až 100 %. 

Celkové výnosy vzrostly o 5,3 % na 16,3 miliardy Kč. Toto číslo bylo ovlivněno jednorázovým příjmem náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. Bez zahrnutí této částky výnosy poklesly o 0,9 %2. Provozní náklady se snížily o 0,1 % na 7,2 miliardy Kč. Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 0,8 miliardy Kč z velmi nízkých 0,1 miliardy Kč o rok dříve. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům zůstal proto skoro stabilní a dosáhl 6,7 miliardy Kč (+0,8 %). Čistý zisk bez vlivu účtování příjmu za podíl ve VISA Europe poklesl o 10,9 %.

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 9,9 % na 570,8 miliardy Kč. Úvěrování se zvýšilo ve všech kategoriích.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení stoupl meziročně o 10,9 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 12,8 % na 194,9 miliardy Kč, a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 2,0 % na 37,7 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 6,9 % na 31,5 miliardy Kč, výrazně tak překonal růst na celém trhu.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 10,7 % na 304,3 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB, narostly o 11,8 % na 248,0 miliard Kč. Úvěrování malých podniků vzrostlo o 6,7 % na 31,6 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 5,5 % na 24,7 miliardy Kč.

Celkový objem vkladů v rámci skupiny KB se zvýšil meziročně o 10,2 % a dosáhl tak 690,0 miliard Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 12,5 % meziročně na 208,9 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesly o 7,3 % na 64,9 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 12,3 % na 409,4 miliardy Kč.

Aktiva klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění celkem vzrostla o 8,3 % na 144,5 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 2,1 % na 10 446 milionů Kč s tím, jak pokračoval tlak nízkých úrokových sazeb na trhu, které nenahradil ani růst objemu úvěrů a vkladů. Výnos z reinvestic vkladů výrazně klesl. Úrokový výnos z úvěrů rostl o něco pomaleji než jejich objem, což odráží vliv konkurence na úvěrová rozpětí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, poklesl meziročně v prvních šesti měsících roku 2016 na 2,5 % oproti 2,6 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,4 % na 3 408 milionů Kč v důsledku nižších poplatků za základní služby, které částečně nahrazovala vyšší transakční aktivita klientů. Banka vyplatila více odměn ve věrnostním programu MojeOdměny a vygenerovala nižší objem poplatků z úvěrů v důsledku dřívějšího zrušení poplatků za správu.

Provozní náklady zůstaly téměř beze změny, když meziročně poklesly o 0,1 % na 7 196 milionů Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 1,6 % na 3 429 milionů Kč. Průměrný počet zaměstnanců zůstal stabilní na 8 434 zaměstnancích. Náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry činily 874 miliony. Celkové náklady na tyto příspěvky za rok 2015 činily 913 milionů Kč. Kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ se snížily o 1,7 % na 864 miliony Kč v důsledku ukončení doby odepisování některých aktiv v průběhu roku 2015.

Výše nákladů na riziko se meziročně zvýšila na 788 milionů Kč ze 118 milionů Kč. To v relativním vyjádření představuje 29 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem úvěrového portfolia. Velikost tvorby opravných položek v retailovém segmentu zůstala velmi nízká, díky velmi dobré disciplíně splácení a úspěšnému vymáhání pohledávek. Náklady na riziko v segmentu podniků byly ovlivněny vytvořením rezerv na několik izolovaných případů.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. června 2016 vzrostla o 5,4 % na 939,8 miliardy Kč.

Na konci června 2016 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 649 000 klientů (meziročně o 0,7 % více), z toho 1 393 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 503 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 540 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 210 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 773 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 364 000 na konci června 2016, což znamenalo 82,7 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 611 000 aktivních platebních karet, z toho 197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 115 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 217 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank CR and Slovakia v prvním pololetí 2016 meziročně vzrostl o 11,9 %Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 3 095 milionů Kč (k 30. 6. 2015) na 3 463 milionů Kč (k 30. 6. 2016).

Úvěry klientům se ve srovnání s 30. červnem 2015 zvýšily o 4,9 %. Vklady klientů meziročně vzrostly o 11,8 %. Celková aktiva meziročně vzrostla o 12,6 %.

„Nízké úrokové sazby a sílící konkurenční boj na bankovním trhu se projevují v mírném poklesu čistých výnosů z úroků i poplatků a provizí. Zvyšující se regulatorní požadavky mají další dopady na růst správních nákladů bank včetně té naší. Díky naší obezřetné strategii a pozitivnímu makroekonomickému prostředí se nám daří kontinuálně snižovat náklady na úvěrové riziko, jež meziročně poklesly o 28,9 %,“ uvedl finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

V retailovém bankovnictví výrazně vzrostl segment úvěrování, o 13,6 % díky vysokému růstu hypotečních úvěrů (14,3 %) i spotřebitelských půjček (11 %). Rostou i bankovní vklady retailových klientů (9,1 %) podpořené úspěchem bezpoplatkového účtu U konto. To si stále větší popularitu získává zejména mezi mladými klienty.

V korporátním segmentu došlo k výraznému meziročnímu nárůstu vkladů klientů o 18,1 %. Stabilní růst poskytnutých úvěrů (4,8 %) se projevil v segmentu malých a středních firem dvouciferným meziročním růstem o 10,1 %.
V rámci leasingových firem vzrostla financovaná hodnota vozidel za první pololetí 2016 o 26 % oproti stejnému období v roce 2015. Nejvýraznějšího meziročního nárůstu vyjádřeného v procentech bylo dosaženo u vozidel do 3,5 tuny (31 %) a vozidel nad 3,5 tuny (7 %).

UniCredit Bank v prvním pololetí 2016 představila také několik důležitých produktových novinek. Klientům nabídla možnost zřídit si U konto TANDEM, které umožňuje plnit podmínku minimálního obratu pro běžný účet bez poplatků ve dvou. Uvedení PRESTO Půjčky s bonusem 3000 korun (při půjče od 100 tisíc korun) propagovala i marketingová kampaň banky. Bylo spuštěno již druhé kolo úspěšného programu Doporuč a získej, ve kterém banka odměňuje své klienty za doporučení služeb přátelům a známým.

Konsolidovaný čistý zisk MONETA Money Bank za první pololetí činil 2,3 mld. KčČistý zisk MONETA Money Bank za první pololetí roku 2016 činil 2 278 mil. Kč meziročně poklesl, když za první pololetí minulého roku dosáhl 2 370 mil. Kč (v loňském roce a v části letošního roku banka fungovala pod názvem GE Money Bank).  Celkový objem nových úvěrů vzrostl meziročně o 4,4 % na 20,1 mld. Kč, z toho v retailovém bankovnictví díky spotřebitelským úvěrům o 32 %, u hypoték o 24 % a u půjček na koupi vozidel o 34 %. Klesající poměr nesplacených úvěrů na 6,9 % z 11,7 % na konci roku 2015, přičemž ukazatel krytí úvěrů se selháním opravnými položkami je na dlouhodobě vysoké úrovni (ve výši) 80,4 %.

Bilance komerčních investičních úvěrů vzrostla o 2,6 % na 27,8 mld. Kč. Meziroční nárůst  v úvěrech pro malé firmy činil 36 %, a to na 0,4 mld. Kč. Objemy nových půjček na vozidla a jejich příslušenství a na leasing klesly o 35 % na 2,9 mld. Kč.

Raiffeisenbank vykázala za první pololetí 2016 zisk ve výši téměř 1,4 miliardy korun


(Doplněno 22.8.2016)

  • Meziroční růst klientských úvěrů o 12,0 % na 203 miliardy Kč
  • Klientské vklady meziročně narostly o 25,6 % na 210 miliard Kč 
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 25,5 % na 284 miliard Kč 
  • Čistý zisk meziročně vzrostl o 4,0 % na 1,39 miliardy Kč 
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 17,3 % 
  • Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2015 lepší o 1,5 procentního bodu a dosahuje výše 10,4 %


      
  


Související články:
Změny úrokových sazeb u depozitních produktů za posledních čtrnáct dní

Ceny nemovitostí v Česku rostly, ale čeká se postupná stagnace cen, u novostaveb dokonce pokles

Aktuální změny úrokových sazeb u hypoték: ČSOB u některých fixací zdražila a u jiných zlevnila

ČSOB přejde od roku 2019 na digitální bankovnictví

ČSOB začíná nabízet řešení pro chytrou domácnost. Lidé budou moci na dálku ovládat různá zařízenívšechny články
Dále v rubrice

Oberbank očekává po rekordním roce další růst

Oberbank Rakouská banka Oberbank AG i v roce 2017 udržela růstový trend a zaznamenala rekordní výsledek: bilanční suma vzrostla o 8,7 % na 20,8 mld. EUR, zisk z úroků se podařilo zvýšit o 7,7 %...

Výsledky bank za rok 2017. Největší zisk měla ČSOB následovaná Českou spořitelnou a Komerční bankou

Banky Jak české banky hospodařily v roce 2017? Přicházíme s pravidelním ročním přehledem ekonomických a obchodních výsledků českých bank, tentokrát za rok 2017. Nejvyššího zisku...

Komerční banka změnila své webové stránky

Komerční banka Komerční banka má nové webové stránky www.kb.cz. Jak banka prohlásila ve zprávě, zaslané médiím, cílem nových stránek byla větší přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost. Stránky banka...

Komerční banka nabízí podnikatelům vystavování faktur přímo v internetbankingu

KB Komerční banka (KB) ve spolupráci se společností Fakturoid přichází s online fakturací Fakturoid. Umožní malým firmám a živnostníkům vystavovat faktury přímo v internetovém bankovnictví...

všechny články v rubrice


   
 
Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,4 % ročně
NEY spořitelní družstvo


Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


Minutová půjčka
s RPSN od 5,9 %
Equa bank


J&T Termínovaný vklad
Spočítejte si svůj výnos!
J&T Banka


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz