Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jak dopadl rating fondů nabízených v Česku a na Slovensku?

30.4.2015  |  Zdeněk Bubák, zpráva European Investment Centre
  
  


Podílové fondy - americké dolarySpolečnost European Investment Centre, o.c.p., a.s. (EIC) provedla první velké porovnání kvality podílových fondů distribuovaných na území České a Slovenské republiky (EIC Fund Ratings 2014). Přinášíme vám popis použité metodiky a hlavní výsledky porovnání.


Z celkového počtu 1 397 fondů, veřejně distribuovaných na území ČR a SR, se pro účely ratingu dalo vybrat 1 044 fondů navázaných na 768 portfólií spravovaných 37 domácími a zahraničními správcovskými společnostmi. Fondy byly rozdělené do 104 ratingových kategorií, v níž každý fond mohl získat 1 až 6 hvězdiček.Na rozdíl od běžně používaného hodnocení fondů na základě ukazatele Sharpe ratio, byla pro účely ratingu použita metodika založená na CAPM modelu (Capital Assets Pricing Model), která komplexněji hodnotí vztahy rizika a výnosu každého fondu v závislosti na riziku a výnosu ostatních fondů v dané kategorii, výpočtem ukazatele Jensen´s Alpha.

Kvalitu vyjadřuje 1 až 6 hvězdičekNa základě pásem, vytvořených v závislosti na volatilitě dané kategorie, ve kterých se nacházejí jednotlivé hodnoty Alpha u měřených fondů, mohly fondy získat od 1 do 6 hvězdiček.

Nejrozsáhlejší přehled podílových fondů včetně jejich cen a dalších parametrů najdete zde

První 3 hvězdičky získaly fondy, které dosáhly negativní hodnoty Alpha a další 3 hvězdičky získaly fondy dosahující pozitivní hodnoty Alpha. Např. 6 hvězdiček získal jen fond, jehož celková hodnota výnosu překročila pásmo vytvořené součtem průměrného výnosu dané kategorie zvýšeného o 1,64 násobek volatility, který je platný pro příslušnou výšku rizika měřeného koeficientem Beta. V tomto pásmu by se mělo teoreticky nacházet maximálně 5 % fondů dané kategorie. Pásma jsou vytvořená jako posuny přímky SML (přímka trhu cenných papírů).

Žebříček podílových fondů najdete na Finparádě zde

Příklad hodnocení pro konkrétní ratingovou kategorii:Příklad - rating podílových fondů

Jaké byly v roce 2014 nejúspěšnější správcovské společnosti?Nejúspěšnější společností se stala investiční společnost C-Quadrat, jejichž 80 % fondů dosáhlo kladné hodnoty Alpha, následovaná společnostmi Aberdeen (68 %) a Conseq (67 %). Z celkového počtu hodnocených fondů jen 9 % získalo maximální počet 6 hvězdiček.

Otestujte své znalosti v oblasti podílových fondů

Společnost European Investment Centre je slovenská společnost poskytující informace a podpůrný systém (software) pro nákup a prodej podílových fondů, pro tvorbu portfolií klientů, vytváření spořicích plánů apod. Jejími klienty jsou výhradně finančně poradenské sítě.

Slovník použitých pojmůBetaJde o koeficient k měření tržního rizika. Měří relativní pohyby (fluktuace) ceny fondu (či akcie) vůči trhu. Obvykle se jako trh (tržní portfolio) používá příslušný index. Pro výpočet se používají hodnoty výnosů obvykle za posledních 36 měsíců a tyto se porovnají s měsíčními hodnotami indexu. Takto získaná statistická míra odráží fluktuace výnosu vůči tržnímu indexu. Pro dobře diverzifikované akciové portfolio, které se pohybuje synchronizovaně s trhem, je hodnota beta rovna 1. Pokud je hodnota faktoru vyšší než 1, pak má daná investice nadprůměrnou volatilitu. Hodnoty beta faktoru znamenají vyšší riziko (např. pokud má fond beta koeficient 1,5 a trh vzroste nebo poklesne o 10 %, můžeme očekávat růst nebo pokles tohoto fondu o 15 %). Fondy, které mají beta koeficient nižší než 1, se pohybují v okolí nebo ještě méně než samotný referenční trh. Příkladem mohou být defenzivní portfolia, která investují zejména do akcií s nižší volatilitou (akcie firem působících ve službách nebo realitách mají obvykle nižší hodnoty).

AlphaTento koeficient vyjadřuje tzv. nadvýnos dosažený manažerem fondu, který ale může nabývat i záporné hodnoty. Alfa udává, o kolik manažer svými vybranými cennými papíry (zejména akciemi) překonává výnos trhu či o kolik za ním zaostává. Vysoké hodnoty alfa koeficientu je možno dosáhnout pouze s poměrně koncentrovaným portfoliem a s podstoupením takzvaného aktivního rizika. Čím širší je portfolio, tím menší je hodnota jeho aktivního rizika, až nakonec v portfoliu zůstane jen riziko tržní.

Capital Assets Pricing Model (CAPM)Jde o model, který vyjadřuje vztah mezi rizikem a očekávaným výnosem a který je používán při oceňování rizikových cenných papírů.

Sharpe ratioJedním z nejznámějších a také nejčastěji používaných koeficientů k hodnocení fondů, je Sharpe ratio (Sharpeho poměr). Podle něj je výhodnější ta investice, jejíž poměr výnosu nad bezrizikovou mírou a rizikem (daného volatilitou) je vyšší. Jde tedy o míru prémie k podstoupenému riziku. Sharpeho poměr bere v potaz celkové riziko (a ne benchmark) a proto se hodí také pro porovnávání fondů napříč všemi kategoriemi

Jensen‘s alphaJensenova alfa, jako koeficient pro hodnocení fondů, je založena na modelu oceňování kapitálových aktiv. Pojmenována je po jeho tvůrci Michaelovi C. Jensenovi. Jensenova alfa počítá přesah výnosu, který portfolio vygeneruje nad výnosem očekávaným. Toto měření výnosu je také známé samotně jako Alfa. Jensenova alfa měří, kolik z podílu výnosu portfolia odpovídá schopnosti manažera přinést nadprůměrné výnosy, a to vše očištěné o tržní riziko. Čím vyšší je tento poměr, tím lepší jsou o riziko očištěné výnosy a lepší vypořádání se systematickým rizikem trhu. Portfolio s trvale kladným přesahem výnosu bude mít pozitivní alfu, zatímco portfolio s trvale záporným přesahem výnosu ji bude mít negativní.

SMLSML je Přímka trhu cenných papírů, která je součástí CAPM. Získá se kombinací hranice efektivních portfolií s bezrizikovým aktivem. Přímka je vykreslena v grafu, kde na vodorovné ose máme směrodatnou odchylku, na ose svislé je očekávaná výnosnost. První bod přímky znázorňuje situaci, kdy veškeré bohatství investujeme do bezrizikového aktiva. Bod L (viz obrázek níže) znázorňuje jednu kombinaci rizikových a bezrizikových aktiv, M poté veškeré bohatství uložené v rizikových aktivech.

SML - obrázek      
  


Související články:
V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zdevšechny články
Dále v rubrice

Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Profitoskop Po roce a čtvrt fungování projektu Profitoskop opět vyhodnocujeme, jak by nám banky zhodnotily naše peníze, a to za celé období od počátku projektu a současně i za poslední čtvrtletí, tj. od dubna do června 2017...

Podílové fondy v červenci: v kurzu nadále zůstávají japonské akcie a rozvíjející se země

Na akciových trzích panuje spíše optimismus. Éra levných peněz ovšem pomalu končí. Po zpřísnění měnové politiky v USA se zdá, že se k témuž kroku časem odhodlá také Evropská centrální banka...

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Žebříček podílových fondů V červenci se tendence z minulých měsíců obrátila. Akciovým podílovým fondům figurujícím na nejvyšších příčkách žebříčku podílových fondů na Finparádě.cz výkonnost meziměsíčně klesla...

Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů

Fondindex - podílové fondy Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu...

všechny články v rubrice


   
 
Běžný účet Air Bank
Jediný běžný účet s úrokem 1,0 %
Air Bank


Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


eMax Plus
Spořicí účet s výhodným úrokem
mBank


Studentské Konto G2.2
nyní s bonusem 350 Kč za platný ISIC
Komerční banka
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz